Pedro Javier Martínez Martínez, membre de l’InCom-UAB, publica a la Revista Mexicana de Opinión Pública

Pedro Javier Martínez Martínez, membre de l’SCOMLab (Laboratori de Comunicació i Salut de l’InCom-UAB), acaba de publicar l’article “La molécula de la vida en la prensa española”, a l’últim número de la Revista Mexicana de Opinión Pública

Bellaterra / Mèxic, D.F. (Mèxic), 11-07-2018. L’article de Pedro Javier Martínez Martínez tracta del descobriment, el 1953, de l’estructura de l’ADN per Watson i Crick. La finalitat del seu estudi és analitzar el contingut de les notícies sobre la troballa de la doble hèlice a la premsa espanyola, amb l’objecte de conèixer l’enfocament i l’orientació del tractament mediàtic.

Per obtenir la mostra, des de l’any del descobriment fina a 2016, s’utilitzà la base de dades documental Dow Jones Factiva i les hemeroteques digitals dels dos diaris més llegits en el període estudiat: ABC i La Vanguardia. De les 167 notícies analitzades, es va poder concloure que 36,53% es va publicar en el sexenni comprès entre 1988 i 1993; 35,33% fou d’articles històrics que narraven els esdeveniments esdevinguts amb el pas dels anys des del descobriment de l’estructura, mentre que tan sols 2,99% explicava el model.

Per a l’autor, l’associació entre el contingut de les notícies de premsa i els esdeveniments científics històrics pot oferir-nos una perspectiva més refinada sobre la influència real dels mitjans sobre el coneixement científic.

Accés a l’article complet:

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Pedro Javier (2018): “La molécula de la vida en la prensa española” [En línea]. Revista Mexicana de Opinión Pública, núm. 25, pàgs. 63-80. ISSN 1870-7300. DOI 10.22201/fcpys.24484911e.2018.25.61495.

 

Pedro Javier Martínez Martínez, miembro del InCom-UAB, publica en la Revista Mexicana de Opinión Pública

Pedro Javier Martínez Martínez, miembro del SCOMLab (Laboratorio de Comunicación y Salud del InCom-UAB), acaba de publicar el artículo “La molécula de la vida en la prensa española”, en el último número de la Revista Mexicana de Opinión Pública

Bellaterra / México, D.F. (México), 11-07-2018. El artículo de Pedro Javier Martínez Martínez trata del descubrimiento, en 1953, de la estructura del ADN por Watson y Crick. La finalidad de su estudio es analizar el contenido de las noticias sobre el hallazgo de la doble hélice en la prensa española, con objeto de conocer el enfoque y la orientación del tratamiento mediático.

Para obtener la muestra, desde el año del descubrimiento hasta 2016, se utilizó la base de datos documental Dow Jones Factiva y las hemerotecas digitales de los dos periódicos más leídos en el periodo estudiado: ABC y La Vanguardia. De las 167 noticias analizadas, se pudo concluir que 36,53% se publicó en el sexenio comprendido entre 1988 y 1993; 35,33% fue de artículos históricos que narraban los sucesos acontecidos con el paso de los años desde el descubrimiento de la estructura, mientras que tan sólo 2,99% explicaba el modelo.

Para el autor, la asociación entre el contenido de las noticias de prensa y los acontecimientos científicos históricos puede ofrecernos una perspectiva más refinada sobre la influencia real de los medios acerca del conocimiento científico.

Acceso al artículo completo:

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Pedro Javier (2018): “La molécula de la vida en la prensa española” [En línea]. Revista Mexicana de Opinión Pública, núm. 25, págs. 63-80. ISSN 1870-7300. DOI 10.22201/fcpys.24484911e.2018.25.61495.