Publicat un article sobre la relació del poble A’uwẽ Xavante (Brasil) amb els seus mitjans de comunicació

L’últim número de la revista Disertaciones inclou un article de Rafael Franco Coelho i Amparo Huertas Bailén. El text recull part dels resultats de la tesi doctoral de Franco Coelho, dirigida per Huertas Bailén

Bellaterra / Bogotà (Colombia)-Mérida (Venezuela)-Madrid (España), 10-07-2018. “Medios de comunicación e identidad A’uwẽ Xavante: mito, ritual y política en el Brasil central” és el títol de l’article firmat per Rafael Franco Coelho, de la Universidad Federal de Goiás (Brasil) i membre de l’InCom-UAB, i Amparo Huertas Bailén, directora del centre d’investigació, que apareix en el volum 11, número 2 de la revista Disertaciones. Aquesta és una publicació de la Universidad del Rosario (Colòmbia), la Universidad de los Andes (Veneçuela) i la Universidad Complutense de Madrid (Espanya) de caràcter bianual

L’article recull part dels resultats de la tesi doctoral de Rafael Franco Coelho, dirigida per Amparo Huertas Bailén en el Programa de Doctorat Continguts de Comunicació en l’Era Digital de la Universitat Autònoma de Barcelona i presentada a l’octubre de 2016. El text és una reflexió sobre com la comunitat A’uwẽ Xavante aborda i dona visibilitat a la seva identitat (personal, social, política i cultural) a partir de l’ús de mitjans de comunicació propis. Els resultats de la recerca van demostrar una gran influència de la mitologia A’uwẽ Xavante, així com el domini d’una noció de persona basada en el canvi.

Alejandro Barranquero Carretero i Eva González Tanco són els editors d’aquest número de la revista Disertaciones, que està dedicat a la Comunicación indígena en América Latina. En la introducció, els editors assenyalen que en l’article es realitza “una interessant reflexió, molt propera a l’antropologia visual, sobre la mediació i la reproducció que propicien les TIC sobre les identitats múltiples d’aquest grup indígena. Una conclusió destacable del seu projecte és que l’apropiació d’aquestes tecnologies no fa distinció entre processos i productes; qualsevol resultat (tecnològic) és fruit d’un procés de construcció i apropiació, fet que permet incorporar aquests productes al patrimoni de memòria col·lectiva de la comunitat”.

Accés a l’article complet:

FRANCO COELHO, Rafael; HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Medios de comunicación e identidad A’uwẽ Xavante: mito, ritual y política en el Brasil central” [en línia]. Disertaciones, volumen 11, número 2 (juliol-desembre 2018), dedicat a Comunicació indígena a Amèrica Llatina, pàgs. 66-85. Doi: http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/ disertaciones/a.5708

 

Publicado un artículo sobre la relación del pueblo A’uwẽ Xavante (Brasil) con sus medios de comunicación

El último número de la revista Disertaciones incluye un artículo de Rafael Franco Coelho y Amparo Huertas Bailén. El texto recoge parte de los resultados de la tesis doctoral de Franco Coelho, dirigida por Huertas Bailén

Bellaterra / Bogotà (Colombia)-Mérida (Venezuela)-Madrid (España), 10-07-2018. “Medios de comunicación e identidad A’uwẽ Xavante: mito, ritual y política en el Brasil central” es el título del artículo firmado por Rafael Franco Coelho, de la Universidad Federal de Goiás (Brasil) y miembro del InCom-UAB, y Amparo Huertas Bailén, directora del centro de investigación, que aparece en el volumen 11, número 2 de la revista Disertaciones. Esta es una publicación de la Universidad del Rosario (Colombia), la Universidad de los Andes (Venezuela) y la Universidad Complutense de Madrid (España) de carácter bianual

El artículo recoge parte de los resultados de la tesis doctoral de Rafael Franco Coelho, dirigida por Amparo Huertas Bailén en el Programa de Doctorado Contenidos de Comunicación en la Era Digital de la Universitat Autònoma de Barcelona y presentada en octubre de 2016. El texto es una reflexión sobre cómo la comunidad A’uwẽ Xavante aborda y da visibilidad a su identidad (personal, social, política y cultural) a partir del uso de medios de comunicación propios. Los resultados de la investigación demostraron una gran influencia de lo mitología A’uwẽ Xavante, así como el dominio de una noción de persona basada en el cambio.

Alejandro Barranquero Carretero y Eva González Tanco son los editores de este número de la revista Disertaciones, que está dedicado a la Comunicación indígena en América Latina. En la introducción, los editores señalan que en el artículo se realiza “una interesante reflexión, muy cercana a la antropología visual, acerca de la mediación y la reproducción que propician las TIC sobre las identidades múltiples de este grupo indígena. Una conclusión destacable de su proyecto es que la apropiación de estas tecnologías no hace distinción entre procesos y productos; cualquier resultado (tecnológico) es fruto de un proceso de construcción y apropiación, lo que permite incorporar esos productos al acervo de memoria colectiva de la comunidad”.

Acceso al artículo completo:

FRANCO COELHO, Rafael; HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Medios de comunicación e identidad A’uwẽ Xavante: mito, ritual y política en el Brasil central” [en línea]. Disertaciones, volumen 11, número 2 (julio-diciembre 2018), dedicado a Comunicación indígena en América Latina, págs. 66-85. Doi: http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/ disertaciones/a.5708