Presentat a Madrid el Libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2017

El llibre, produït i editat per l’Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimientos (DEV), ha comptat amb la col·laboració de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC), dirigit per Ruth Sofia Contreras Espinosa

Bellaterra / Madrid, 12-01-2018. La seu de l’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX), ublicat al Paseo de la Castellana de Madrid, va acollir el dijous 11 de gener al matí la presentació del Libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2017. Es tracta de la quarta edició d’aquest estudi que té l’objectiu de radiografiar el panorama estatal de la indústria del videojoc, dins el context internacional, i plantejar les tendències de futur.

L’obra és una iniciativa de l’Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimientos (DEV), i per aquesta edició ha comptat, entre d’altres institucions, amb el suport de l’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX), adscrit al Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat; i la col·laboració de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC).

L’acte va comptar amb la participació del secretari d’Estat de Cultura, Fernando Benzo Sáiz; el secretari d’Estat per a la Societat de la Informació i l’Agenda Digital, José María Lassalle Ruiz, el director General d’Internacionalització de l’Empresa d’ICEX, Francisco Javier Serra; el president de DEV, Luis Quintans, i el director creatiu de Ralight Solutions i membre de la junta directiva de DEV, Javier Rodríguez, que va ser el responsable de presentar el Llibre blanc i aprofundir en les principals aportacions d’aquesta edició 2017.

L’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC), dirigit per Ruth Sofia Contreras Espinosa, ja ha col·laborat anteriorment amb DEV, en concret, amb l’elaboració del Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc 2016, publicat el mes de juny de 2017.

Accés al Llibre blanc

Notícies relacionades:

DEV (11-01-2017): “Nota de prensa – La industria española del videojuego consolida las buenas expectatives de crecimiento” [En línia]. Madrid: DEV.

Web InCom-UAB (17-07-2017): “L’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (InCom-UAB / UVic-UCC) col·labora en el Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc 2016

 

Presentado en Madrid el Libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2017

El libro, producido y editado por la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimientos (DEV), ha contado con la colaboración del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC), dirigido por Ruth Sofia Contreras Espinosa

Bellaterra / Madrid, 12-01-2018. La sede del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, acogió el jueves 11 de enero por la mañana la presentación del Libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2017. Se trata de la cuarta edición de este estudio que tiene por objetivo radiografiar el panorama estatal de la industria del videojuego, dentro del contacto internacional, y plantear las tendencias de futuro.

La obra es una iniciativa de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimientos (DEV), y para esta edición ha contado, entre otras Instituciones, con el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y la colaboración del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC).

El acto contó con la participación del secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo Sáiz; el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle Ruiz, el director General de Internacionalización de la Empresa de ICEX, Francisco Javier Serra; el presidente de DEV, Luis Quintans, y el director creativo de Ralight Solutions y miembro de la junta directiva de DEV, Javier Rodríguez, que fue el responsable de presentar el Libro blanco y profundizar en las principales aportaciones de esta edición 2017.

El Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC), dirigido por Ruth Sofia Contreras Espinosa, ya ha colaborado anteriormente con DEV, en concreto, con la elaboración del Libro blanco de la industria catalana del videojuego 2016, publicado el mes de junio de 2017.

Acceso al Libro Blanco

Noticias relacionadas:

DEV (11-01-2017): “Nota de prensa – La industria española del videojuego consolida las buenas expectatives de crecimiento” [En línia]. Madrid: DEV.

Web InCom-UAB (17-07-2017): “El Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (InCom-UAB / UVic-UCC) colabora en el Libro blanco de la industria catalana del videojuego 2016