Primer aniversari de l’OCC InCom-UAB

L’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) es va presentar al públic el 9 de juny de 2017. Aquest projecte digital vol esdevenir una font d’informació i recursos fonamental per totes les persones i entitats interessades en aquest àmbit, ja siguin acadèmiques, professionals o lligades al món polític

Bellaterra, 07-06-2018. L’objectiu principal de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) és convertir-se en una font d’informació fonamental, proporcionant una acurada selecció d’informació i de recursos (d’elaboració pròpia i aliena), atenent les necessitats del món acadèmic i dels àmbits professional i polític. Des de la seva creació, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Contingut propi: Informe de la comunicació a Catalunya, entrevistes i cròniques

L’OCC InCom-UAB està estructurat amb nou seccions, accessibles des de la part superior de l’espai digital. La més important és la corresponent amb l’Informe de la comunicació a Catalunya. Aquest primer any de vida del projecte ha coincidit amb la publicació de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016, que es va presentar el 28 de setembre del 2017.

Però altres apartats també es corresponen en la seva totalitat amb contingut propi. Ens referim bàsicament a les seccions d’Entrevistes, on ja hem publicat al voltant de 10 textos, i de Cròniques, on ja se’n poden consultar més de 50. El perfil de les persones entrevistades, a més de buscar la paritat segons gènere, és molt divers: acadèmics, joves investigadors, professionals, amb responsabilitat política,… A més, volem cobrir tots els àmbits (premsa, ràdio, televisió, cinema, internet,…). Pel que fa a les cròniques s’han cobert activitats organitzades per diferents entitats. Donar la llista completa ocuparia molt espai i, per tant, aquests són només uns exemples: el Clúster Audiovisual de Catalunya; el Cercle d’Economia; el Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya; el Consell de l’Audiovisual de Catalunya; el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona; el Parlament Europeu-Barcelona; la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans; la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals; el Grup de Periodistes Ramon Barnils i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Per oferir també contingut propi, cal afegir aquí la secció Documents OCC InCom-UAB, on compartim material fruit dels projectes d’investigació propis, i la secció Jornades, on recollim les activitats organitzades des de l’InCom en el marc de l’OCC InCom-UAB.

Altres seccions

Les altres seccions ofereixen una selecció de materials i informació disponibles a la xarxa. Hi destaca l’Agenda, que informa d’activitats arreu de Catalunya, i els Llibres, amb les novetats bibliogràfiques. En referència als llibres, també hi ha una secció dedicada a Ressenyes bibliogràfiques, on també es pot trobar contingut propi.

A més, el projecte té un perfil a Twitter (@OCCInCom), on es pot fer un seguiment continu dels temes que cada dia desperten l’interès dins del sector. L’OCC InCom-UAB és un espai obert a tothom. Per tant, estem oberts a rebre propostes de col·laboració.

Enllaços relacionats:

Jornada Presentació OCC InCom-UAB 09/06/2017

 

Primer aniversario de l’OCC InCom-UAB

El Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) se presentó al público el 9 de junio de 2017. Este proyecto digital quiere convertirse en una Fuente de información y recursos fundamental para todas las persones y entidades interesadas en este ámbito, ya sean académicas, profesionales o ligadas al mundo político

Bellaterra, 07-06-2018. El objecivo principal del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) es convertirse en una Fuente de información fundamental, proporcionando una rigorosa selección de información y de recursos (de elaboración propia y ajena), atendiendo a las necesidades del mundo académico y de los ámbito profesional y político. Desde su creación, cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya.

Contenido propio: Informe de la comunicació a Catalunya, entrevista y crónicas

El OCC InCom-UAB está estructurado con nueve secciones, accesibles desde la parte superior del espacio digital. La más importante es la correspondiente con el Informe de la comunicación a Catalunya. Este primer año de vida del proyecto ha coincidido con la publicación del Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016, que se presentó el 28 de septiembre del 2017.

Pero otros apartados también se corresponden en su totalidad con contenido propio. Nos referimos básicamente a las secciones de Entrevistas, donde ya hemos publicado alrededor de 10 textos, y de “Crónicas”, donde ya se pueden consultar más de 50. El perfil de las persones entrevistadas, además de buscar paridad según género, es muy diverso: académicos, jóvenes investigadores, profesionales con responsabilidad política,… Además, queremos cubrir todos los ámbitos (prensa, radio, televisión, cine, internet,…). En relación con las crónicas se han cubierto actividades organizadas por distintas entidades. Dar la lista completa ocuparía mucho espacio y, por lo tanto, estos son sólo unos ejemplos: el Clúster Audiovisual de Catalunya; el Círculo de Economía; el Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya; el Consell de l’Audiovisual de Catalunya; el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona; el Parlamento Europeo-Barcelona; la Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut d’Estudis Catalans; la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals; el Grup de Periodistes Ramon Barnils i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Para ofrecer también contenido propio, hay que añadir aquí la sección Documentos OCC InCom-UAB, donde compartimos material fruto de los proyectos de investigación propios, y la sección Jornadas, donde recogemos las actividades organizadas desde el InCom-UAB en el marco del OCC InCom-UAB.

Otras secciones

Las otras secciones ofrecen una selección de materiales e información disponibles en la red. Destaca la Agenda, que informa de actividades de todo el territorio de Cataluña, y los Libros, con las novedades bibliográficas. En referencia a los libros, también hay una sección dedicada a Reseñas bibliográficas, donde también se puede encontrar contenido propio.

Además, el proyecto tiene un perfil en Twitter (@OCCInCom), donde se puede hacer un seguimiento continuo de los temas que cada día despiertan el interés dentro del sector. El OCC InCom-UAB es un espacio abierto a todo del mundo. Por lo tanto, estamos abiertos a recibir propuestas de colaboración.

Enllaços relacionats:

Jornada Presentación OCC InCom-UAB 09/06/2017