Publicada la ressenya d’un llibre en el qual participa Marta Rizo com a coautora

El Portal de la Comunicació (InCom-UAB) acaba de publicar la ressenya del llibre Manual de comunicación intercultural. Una introducción a sus conceptos, teorías y aplicaciones, en el qual participa com a coatura Marta Rizo, membre de l’InCom-UAB. La ressenya està escrita per Maybel Piñón

Bellaterra, 05–09–2017. Maybel Piñón, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), ha escrit una ressenya del llibre Manual de comunicación intercultural. Una introducción a sus conceptos, teorías y aplicaciones, publicat el 2016 a Mèxic per aquesta universitat. En l’obra participa com a autora Marta Rizo, professora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) i membre de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), a més de Cynthia Pech, de la mateixa universitat, i Vivian Romeu, catedràtica de la Universidad Iberoamericana.

A la seva ressenya, Maybel Piñón subratlla que el llibre aborda la comunicació intercultural des d’una perspectiva que transcendeix els marges de l’estat-nació. Piñón destaca la noció de cultura que es presenta en el llibre: “no és un conglomerat homogeni de costums, tradicions, valors i significats, sinó que s’articula amb les diverses identitats socials donant lloc a múltiples maneres d’entendre la vida quotidiana i tot el que s’organitza a l’entorn d’ella”.

Accés a la ressenya

Accés a l'Editorial

 

Publicada la reseña de un libro en el que participa Marta Rizo como co-autora

El Portal de la Comunicación (InCom-UAB) acaba de publicar la reseña del libro Manual de comunicación intercultural. Una introducción a sus conceptos, teorías y aplicaciones, en el que participa como coatura Marta Rizo, miembro del InCom-UAB. La reseña está escrita por Maybel Piñón

Bellaterra, 05–09–2017. Maybel Piñón, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), ha escrito una reseña del libro Manual de comunicación intercultural. Una introducción a sus conceptos, teorías y aplicaciones, publicado en 2016 en México por dicha universidad. En la obra participa como autora Marta Rizo, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y miembro del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), además de Cynthia Pech, de la misma universidad, y Vivian Romeu, catedrática de la Universidad Iberoamericana.

En su reseña, Maybel Piñón subraya que el libro aborda la comunicación intercultural desde una perspectiva que trasciende los márgenes del estado-nación. Piñón destaca la noción de cultura que se presenta en el libro: "no es el conglomerado homogéneo de costumbres, tradiciones, valores y significados, sino que se articula con las distintas identidades sociales dando lugar a múltiples modos de entender la vida cotidiana y todo lo que se organiza alrededor de ella".

Acceso a la reseña

Acceso a la Editorial