Rafael Franco Coelho publica una lliçó sobre mitjans de comunicació i moviments indígenes al Portal de la Comunicació (InCom-UAB)

El text és fruit de la seva tesi doctoral, dirigida per Amparo Huertas i presentada en el marc del programa de Doctorat en Continguts de Comunicació a l’Era Digital del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) l’octubre passat

Bellaterra / Goiânia, Goiás (Brasil), 01–03–2017. El professor adjunt a la Facultat d’Informació i Comunicació de la Universidade Federal de Goiás (Brasil) i investigador de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Rafael Franco Coelho publica la lliçó “Los medios de comununicación como herramienta de lucha por el reconocimiento indígena” [“Els mitjans de comunicació com a eina de lluita pel reconeixement indígena”], al Portal de la Comunicació (InCom-UAB).

El text es proposa, com a principal objectiu, segons paraules de l’autor: “contribuir a la construcció d’un marc teòric sobre l’ús dels mitjans de comunicació en el context dels moviments indígenes. Primer es defineix el concepte de moviment social, per poder diferenciar els diversos tipus d’accions col·lectives i identificar les particularitats de la defensa pel reconeixement indígena. A continuació, s’aprofundeix en el moviment ètnic, l’acció col·lectiva indígena i la seva relació amb els conceptes grup ètnic, identitat ètnica i etnicitat. Més tard, discutim la funció dels mitjans indígenes en la creació i expansió d’un moviment indígena internacional i global. Finalment, es presenta un breu panorama històric dels mitjans indígenes produïts a Brasil”.

Doctor en Continguts de Comunicació a l’Era Digital per la Universitat Autònoma de Barcelona, Rafael Franco Coelho és especialista en l’estudi dels mitjans de comunicació indígenes, el documental etnogràfic i el cinema documental.

Accés a la lliçó del Portal:
FRANCO COELHO, Rafael (2016): “Los medios de comunicación como herramienta de lucha por el reconocimiento indígena” [en línia]. Portalcomunicacion.com. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). ISSN: ISSN 2014-0576. Febrer de 2017.

Accés a la tesi doctoral:
FRANCO COELHO, Rafael (2016): La apropiación cultural, social y política de los medios de comunicación en comunidades indígenas: El proyecto Aldea Digital en el pueblo Xavante (Brasil Central) [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB). Directora de la tesi: Amparo Huertas Bailén. Data de defensa: 28–10–2016.

Notícia relacionada:
Web InCom-UAB (20–10–2016): “Rafael Franco Coelho defensa la seva tesi doctoral sobre comunicació i comunitats indígenes, el 28 d’octubre, a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB)”

 

Rafael Franco Coelho publica una lección sobre medios de comunicación y movimientos indígenas en el Portal de la Comunicación (InCom-UAB)

El texto es fruto de su tesis doctoral, dirigida por Amparo Huertas Bailén y presentada en el marco del programa de Doctorado en Contenidos de Comunicación en la Era Digital del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB) el octubre pasado

Bellaterra / Goiânia, Goiás (Brasil), 01–03–2017. El profesor adjunto en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidade Federal de Goiás (Brasil) e investigador del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Rafael Franco Coelho publica la lección “Los medios de comunicación como herramienta de lucha por el reconocimiento indígena” en el Portal de la Comunicación (InCom-UAB).

Esta lección se propone, como principal objetivo, según palabras del autor: “contribuir a la construcción de un marco teórico sobre el uso de los medios de comunicación en el contexto de los movimientos indígenas. Primero se define el concepto de movimiento social, para poder diferenciar los distintos tipos de acciones colectivas e identificar las particularidades de la lucha por el reconocimiento indígena. A continuación, se profundiza en el movimiento étnico, la acción colectiva indígena y su relación con los conceptos grupo étnico, identidad étnica y etnicidad. Más tarde, discutimos la función de los medios indígenas en la creación y expansión de un movimiento indígena internacional y global. Finalmente, se presenta un breve panorama histórico de los medios indígenas producidos en Brasil”.

Doctor en Contenidos de Comunicación en la Era Digital por la Universitat Autònoma de Barcelona, Rafael Franco Coelho es especialista en el estudio de los medios de comunicación indígenas, el documental etnográfico y el cine documental.

Acceso a la lección del Portal:
FRANCO COELHO, Rafael (2016): “Los medios de comunicación como herramienta de lucha por el reconocimiento indígena” [en línea]. Portalcomunicacion.com. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). ISSN: ISSN 2014-0576. Febrero de 2017.

Acceso a la tesis doctoral:
FRANCO COELHO, Rafael (2016): La apropiación cultural, social y política de los medios de comunicación en comunidades indígenas: El proyecto Aldea Digital en el pueblo Xavante (Brasil Central) [En línea]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB). Directora de la tesis: Amparo Huertas Bailén. Fecha de defensa: 28–10–2016.

Notícia relacionada:
Web InCom-UAB (20–10–2016): “Rafael Franco Coelho defiende su tesis doctoral sobre comunicación y comunidades indígenas, el 28 de octubre, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB)”