Ramon G. Sedó entrevista Víctor Esteban a la revista Mosaic de la UOC

Ramon G. Sedó, membre de l'InCom-UAB, ha publicat al número 167 de la revista Mosaic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) una entrevista a l’enginyer tècnic de sistemes Víctor Esteban (Barcelona, 1971).

Barcelona, 18-01-2019. Ramon G. Sedó, membre de l’InCom-UAB i també professor col·laborador de la UOC, ha entrevistat Víctor Esteban, enginyer tècnic de sistemes. Des de 1992, Esteban ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la direcció de projectes i el desenvolupament de programari per a diferents empreses de diversos sectors (mèdic, de la comunicació i el màrqueting digital, entre d'altres), en la majoria de les ocasions com a professional independent vinculat als departaments d'R+D+I.

L'entrevista tracta sobre la dificultat en la gestió dels projectes multimèdia i sobre com actualment la gestió de projectes, des d'un punt de vista clàssic, s'està posant en dubte, ja que hi ha nous enfocaments i plantejaments, com ara les anomenades metodologies àgils, que intenten evitar els errors més habituals que sorgeixen en la gestió de projectes web i tecnològics.


Portada de la revista Mosaic

Mosaic (ISSN: 1696-3296) és una publicació sobre multimèdia que neix amb la intenció de reforçar la relació entre l'àmbit universitari i el món tant creatiu com empresarial multimèdia. La temàtica de la revista, que també es presenta com un repositori de recursos educatius en obert, gira al voltant de diverses àrees (disseny, interacció, desenvolupament, mitjans i xarxes). La publicació és un projecte dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i recull l'experiència de l'equip docent i de professionals del sector a través d'articles i entrevistes.

Entrevista a Víctor Esteban "Con las metodologías ágiles la complejidad del proyecto se reduce y hacemos participar al cliente en el proceso de desarrollo" (només disponible en castellà):
https://mosaic.uoc.edu/2019/01/18/entrevista-a-victor-esteban-ingeniero-tecnico-de-sistemas/

 

Ramon G. Sedó entrevista a Víctor Esteban en la revista Mosaic de la UOC

Ramon G. Sedó, miembro del InCom-UAB, ha publicado en el número 167 de revista la Mosaic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) una entrevista al ingeniero técnico de sistemas Víctor Esteban (Barcelona, 1971).

Barcelona, 18-01-2019. Ramon G. Sedó, miembro del InCom-UAB y también profesor colaborador de la UOC, ha entrevistado a Víctor Esteban, ingeniero técnico de sistemas. Desde 1992, Esteban ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la dirección de proyectos y el desarrollo de software para diferentes empresas de diversos sectores (médico, de la comunicación y el marketing digital, entre otros), en la mayoría de las ocasiones como profesional independiente vinculado a los departamentos de I+D+I.

La entrevista trata sobre la dificultad en la gestión de proyectos multimedia y sobre cómo actualmente la gestión de proyectos, desde un punto de vista clásico, se está poniendo en duda, ya que hay nuevos enfoques y planteamientos, como las llamadas metodologías ágiles, que intentan evitar los errores más habituales que surgen en la gestión de proyectos web y tecnológicos.


Portada de la revista Mosaic

Mosaic (ISSN: 1696-3296) es una publicación sobre multimedia que nace con la intención de reforzar la relación entre el ámbito universitario y el mundo tanto creativo como empresarial multimedia. La temática de la revista, que también se presenta como un repositorio de recursos educativos en abierto, gira en torno a diversas áreas (diseño, interacción, desarrollo, medios y redes). La publicación es un proyecto de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) y recoge la experiencia del equipo docente y de profesionales del sector a través de artículos y entrevistas.

Entrevista a Víctor Esteban "Con las metodologías ágiles la complejidad del proyecto se reduce y hacemos participar al cliente en el proceso de desarrollo":
https://mosaic.uoc.edu/2019/01/18/entrevista-a-victor-esteban-ingeniero-tecnico-de-sistemas/