ESPECIAL ELECCIONS La Dra. Amparo Huertas Bailén firma l’única candidatura presentada a la direcció de l’InCom-UAB (2019-2021)

L’InCom-UAB ha rebut una única candidatura a la direcció del centre, presentada per la Dra. Amparo Huertas Bailén. La candidata es presenta a la reelecció a directora de l’InCom-UAB, càrrec que ha ostentat des del gener de 2016

Bellaterra, 10–01–2016. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha rebut una única candidatura a la direcció de l’Institut, presentada per la Dra. Amparo Huertas Bailén, professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), coordinadora del grup consolidat de recerca Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) i responsable de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). La Comissió electoral confirma que compleix els requisits establerts a l’Article 17, punts 2 i 3 del Reglament de l’InCom-UAB.

El proper dilluns 14 de gener, seguint el calendari electoral i una vegada tancat el període de reclamacions, es podrà proclamar oficialment la candidatura de la Dra. Amparo Huertas Bailén a la direcció de l’InCom-UAB.

Les eleccions a la direcció de l’InCom-UAB se celebraran el dilluns 28 de gener de 2019, a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB). Els membres del Consell de l’Institut podran exercir el vot de les 9.30h a les 10.30h, només de forma presencial, seguint la normativa dels centres d’estudi i recerca de la UAB.

Documentació complementària:

Reglament InCom-UAB

Calendari electoral

Composició del Consell de l'Institut

Notícies relacionades:

Notícia 18–12–2018. Convocades les eleccions a la direcció de l’InCom-UAB, que se celebraran el dia 28 de gener de 2019

El període per presentar candidatures romandrà obert des del 20 de desembre de 2018 al 10 de gener de 2019. Poden optar a director/a de l’InCom-UAB aquelles persones amb reconeguda capacitat investigadora, un mínim de dos anys d’antiguitat a la UAB i que formin part del Consell de l’Institut

Bellaterra, 18–12–2018. El Consell de l’Institut de l’InCom-UAB va aprovar el dijous passat, en sessió extraordinària, la convocatòria d’eleccions a la direcció de l’InCom-UAB, per al proper mandat de tres anys, 2019 a 2021. En aquesta reunió també es van aprovar dos documents: el Calendari electoral i la Composició del Consell de l’Institut.

El període per presentar candidatures a la direcció de l’InCom-UAB romandrà obert entre el 20 de desembre de 2018 i el 10 de gener de 2019.

 

ESPECIAL ELECCIONES
La Dra. Amparo Huertas Bailén firma la única candidatura presentada a la dirección del InCom-UAB (2019-2021)

El InCom-UAB ha recibido una única candidatura a la direcció del centro, presentada por la Dra. Amparo Huertas Bailén. La candidata es presenta a la reelección a directora del InCom-UAB, cargo que ha ostentado desde enero de 2016

Bellaterra, 10–01–2016. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha recibido una única candidatura a la dirección del Instituto, presentada por la Dra. Amparo Huertas Bailén, profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), coordinadora del grupo consolidado de investigación Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) y responsable del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). La Comisión electoral confirma que cumple los requisitos establecidos en el Artículo 17, puntos 2 y 3 del Reglamento del InCom-UAB.

El próximo lunes 14 de enero, siguiendo el calendario electoral y una vez cerrado el periodo de reclamaciones, se podrá proclamar oficialmente la candidatura de la Dra. Amparo Huertas Bailén a la dirección del InCom-UAB.

Las elecciones a la dirección del InCom-UAB se celebrarán el lunes 28 de enero de 2019, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB). Los miembros del Consejo del Instituto podrán ejercer el voto de las 9.30h a las 10.30h, solamente de forma presencial, siguiendo la normativa de los centros de estudio e investigación de la UAB.

Documentación complementaria:

Reglamento InCom-UAB

Calendario electoral

Composición del Consejo del Instituto

Noticias relacionadas:

Noticia 18–12–2018. Convocadas las elecciones a la dirección del InCom-UAB, que se celebrarán el día 28 de enero de 2019

El periodo para presentar candidatures permanecerá abierto desde el 20 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2019. Pueden optar a director/a del InCom-UAB aquellas personas con reconocida capacidad investigadora, un mínimo de dos años de antigüedad en la UAB y que formen parte del Consejo del Instituto

Bellaterra, 18–12–2018. El Consejo del Instituto del InCom-UAB aprobó el jueves pasado, en sesión extraordinaria, la convocatòria de elecciones ala dirección del InCom-UAB, para el próximo mandato de tres años, 2019 a 2021. En esta reunión también se aprobaron dos documentos: el Calendario electoral y la Composición del Consejo del Instituto.

El periodo para presentar candidatures a la dirección del InCom-UAB permanecerá abierto entre el 20 de diciembre de 2018 y el 10 de enero de 2019.