Reunió del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB)

Els membres del grup consolidat d’investigació de l’InCom-UAB (2017/SGR-760) es van reunir el 18 de desembre passat per fer balanç del treball realitzat durant els anys 2017-2018. La reunió es va celebrar a la Sala Joan Fuster, a la planta baixa de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (UAB), edifici en el qual l’InCom-UAB hi té la seva seu

Bellaterra, 07-01-2019. Els membres del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) (2017/SGR-760) es van reunir el 18 de desembre de 2018 per fer balanç del treball realitzat durant els anys 2017 i 2018. La producció del grup (publicacions en revistes d’impacte, llibres, tesis dirigides,…) garanteixen el manteniment dels requisits exigits per sol·licitar finançament en la següent convocatòria, el període d’avaluació del qual comprendrà des del 2017 al 2002.

A més, en la trobada, es va poder debatre sobre els projectes que actualment s’estan desenvolupant. Quim Puig, Laura Santamaria i Maria Luna estan treballant a l’entorn del cinema des de diferents perspectives, des de la història del consum, el doblatge-interculturalitat i les noves narratives. José Luis Terrón i Ramon G. Sedó, després de l’èxit de les Jornades celebrades el passat novembre sobre Comunicació i Salut (#ParlemdeVIH?), consideren que és el moment de reactivar treballs sobre aquest tema. Marta Civil i Serra va tractar sobre les polítiques universitàries i de recerca en l’àmbit català, que és la temàtica que defineix la seva tesi doctoral que està realitzant. Com a coordinadora del grup, Amparo Huertas Bailén va expressar el seu interès per enfortir els vincles entre els més de 15 doctorands que s’estan formant en el marc del grup i va animar a compartir tots els materials en el dipòsit digital de la UAB per facilitar l’accés obert a aquests documents.

Aquesta és la segona reunió que l’equip va realitzar el 2018. El grup està format per 10 membres de la UAB: Amparo Huertas Bailén (coordinadora), Berta Cerezuela, Marta Civil i Serra, Carme Ferré Pavia, Ramon G. Sedó, Carla González Collantes, Laura Santamaria, Miquel de Moragas i Spà, Joaquim Puig i José Luis Terrón Blanco), una investigadora de la UVic/UCC (Zahaira F. González Romo) i una de la UPF (Maria Luna).

Fotografia, d’esquerra a dreta: Quim Puig, Amparo Huertas Bailén i Laura Santamaria; d’esquena, José Luis Terrón i Marta Civil i Serra (© InCom-UAB)

 

Reunión del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB)

Los miembros del grupo consolidado de investigación del InCom-UAB (2017/SGR-760) se reunieron el pasado 18 de diciembre para hacer balance del trabajo realizado durante los años 2017-2018. La reunión se celebró en la Sala Joan Fuster, en la planta baja de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General (UAB), edificio donde el InCom-UAB tiene su sede

Bellaterra, 07-01-2019. Los miembros del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) (2017/SGR-760) se reunieron el 18 de diciembre de 2018 para hacer balance del trabajo realizado durante los años 2017 y 2018. La producción del grupo (publicaciones en revistas de impacto, libros, tesis dirigidas,…) garantiza el mantenimiento de los requisitos exigidos para solicitar financiación en la siguiente convocatoria, cuyo período de evaluación comprenderá desde el 2017 al 2020.

Además, en el encuentro, se pudo debatir sobre los proyectos que actualmente se están desarrollando. Quim Puig, Laura Santamaria y Maria Luna están trabajando en torno al cine desde diferentes perspectivas, desde la historia del consumo, el doblaje-interculturalidad y las nuevas narrativas. José Luis Terrón y Ramon G. Sedó, después del éxito de las Jornadas celebradas el pasado noviembre sobre Comunicación y Salud (#HablamosdeVIH?), consideran que es el momento de reactivar trabajos sobre este tema. Marta Civil i Serra trató acerca de las políticas universitarias y de investigación en el ámbito catalán, que es la temática que define la tesis doctoral que está realizando. Como coordinadora del grupo, Amparo Huertas Bailén expresó su interés por fortalecer los vínculos entre los más de 15 doctorandos que se están formando en el marco del grupo y animó a compartir todos los materiales en el depósito digital de la UAB para facilitar el acceso abierto a los mismos.

Esta es la segunda reunión que el equipo realizó en el 2018. El grupo está formado por 10 miembros de la UAB: Amparo Huertas Bailén (coordinadora), Berta Cerezuela, Marta Civil i Serra, Carme Ferré Pavia, Ramon G. Sedó, Carla González Collantes, Laura Santamaria, Miquel de Moragas i Spà, Joaquim Puig y José Luis Terrón Blanco), una investigadora de la UVic/UCC (Zahaira F. González Romo) y una de la UPF (Maria Luna).

Fotografía, de izquierda a derecha: Quim Puig, Amparo Huertas Bailén y Laura Santamaria; de espadas, José Luis Terrón y Marta Civil i Serra (© InCom-UAB)