Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, de la Universidad de La Laguna, realitzarà una estada de recerca a l’InCom-UAB

Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, professor del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universidad de La Laguna, realitzarà una estada de recerca de dos mesos a l’InCom-UAB

Bellaterra, 13–09–2017. Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, professor del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universidad de La Laguna, realitzarà una estada de recerca entre els dies 11 de setembre i 11 de novembre d’aquest any a l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). Rodrigo Fidel Rodríguez Borges és també vicedegà de Mobilitat i Pràctiques Externes a la Facultat de Ciències Polítiques, Socials i de la Comunicació de la Universidad de La Laguna.

El professor de la universitat canària podrà participar en activitats realitzades en el marc del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (referència 2014/SGR-01594), a partir del desenvolupament de la seva tasca sobre ètica de la comunicació audiovisual. A més a més, l’estada també servirà perquè l’equip de l’InCom-UAB conegui de primera mà el treball en el qual actualment està treballant Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, el projecte d’R+D “Justícia, Ciutadania i Vulnerabilitat. Narratives de la precarietat i enfocaments interseccionals” (referència: FFI2015-63895-C2-1-R), les investigadores principals del qual són María José Guerra-Palmero i Eva Darias-Beautell, d’aquesta mateixa universitat.

A través d’aquesta estada de recerca es reforcen els vincles de l’InCom-UAB amb la Universidad de La Laguna en l’àrea de la Filosofia, una relació que es va iniciar amb motiu d’un congrés sobre migració i feminisme a principis de 2012 i que ja ha donat diferents fruits. Entre ells, cal destacar la participació de l’InCom-UAB amb una ponència en el VIII Congreso de la Sociedad Académica de Filosofía (SAF), celebrat a Barcelona l’abril de 2017, o la presència de Maria José Guerra-Palmero com a membre col·laborador extern del grup consolidat de recerca (SGR) del nostre centre de recerca.

 

Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, de la Universidad de La Laguna, realizará una estancia de investigación en el InCom-UAB

Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Laguna, realizará una estancia de investigación de dos meses en el InCom-UAB

Bellaterra, 13–09–2017. Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Laguna, realizará una estancia de investigación entre los días 11 de septiembre y 11 de noviembre de este año en el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). Rodrigo Fidel Rodríguez Borges es también vicedecano de Movilidad y Prácticas Externas en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación, de la Universidad de La Laguna.

El profesor de la universidad canaria podrá participar en actividades realizadas en el marco del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (referencia 2014/SGR-01594), a partir del desarrollo de su trabajo sobre ética de la comunicación audiovisual. Además, la estancia también servirá para que el equipo del InCom-UAB conozca de primera mano el trabajo en el que actualmente está trabajando Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, el proyecto de I+D “Justicia, Ciudadanía y Vulnerabilidad. Narrativas de la precariedad y enfoques interseccionales” (referencia: FFI2015-63895-C2-1-R), cuyas investigadoras principales son María José Guerra-Palmero y Eva Darias-Beautell, de esa misma universidad.

A través de esta estancia de investigación se refuerzan los vínculos del InCom-UAB con la Universidad de La Laguna en el área de la Filosofía, una relación que se inició con motivo de un congreso sobre migración y feminismo a principios de 2012 y que ya ha dado diferentes frutos. Entre estos, cabe destacar la participación del InCom-UAB con una ponencia en el VIII Congreso de la Sociedad Académica de Filosofía (SAF), celebrado en Barcelona en abril del 2017, o la presencia de Maria José Guerra-Palmero como miembro colaborador externo del grupo consolidado de investigación (SGR) de nuestro centro de investigación.