Ruth S. Contreras-Espinosa publica un article a la revista First Monday

La investigadora de l’InCom-UAB publica un article sobre testatge i avaluació de jocs mòbils, juntament amb Raquel Gordinho-Paiva, a ‘First Monday’, una de las primeres revistes d’accés obert, revisada per parells, dedicada exclusivament a la recerca sobre internet

Bellaterra / Vic / Bridgman (Estats Units), 05-11-2019. La directora de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC), Ruth S. Contreras-Espinosa, ha publicat un article amb la professora i investigadora de l’Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Sul-rio-grandense (IFSul) de Brasil 9, i doctoranda del programa de Ciències Experimentals i Tecnologies de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Raquel Godinho-Paiva. L’article, titulat “Game Testing and evaluation on real devices: exploring in the case of the Open Device Lab community”, forma part del número 8 de la revista First Monday, corresponent a agost de 2019.

L’aportació acadèmica de Godinho-Paiva i Contreras-Espinosa contribueix a fomentar l’àrea del testatge i proves de jocs mòbils, que encara no tenen estàndards per garantir la qualitat de desenvolupament. El cicle de desenvolupament té moltes etapes i el testatge en dispositius reals, com telèfons mòbils i tauletes, s’ha convertit en un procediment bàsic per al disseny i desenvolupament de software mòbil, incloent els jocs. Aquest estudi presenta la comunitat Open Device Lab (ODL), un moviment de base que ajuda la comunitat web i d’aplicacions a tenir accés gratuït a laboratoris de dispositius per testatge i avaluació. Les troballes de l’estudi revelen com la comunitat oberta pot beneficiar la indústria del joc.

Es tracta d’un estudi de cas qualitatiu que utilitza una mostra de dades homogènia d’enfocament orientada al camp. La mostra de dades es refereix a 151 laboratoris oberts enregistrats al lloc web de la comunitat opendevicelab.com, dades d’entrevistes amb gerents de laboratoris a països com Alemanya, Països Baixos, Suècia i Finlàndia.

En resum, aquest estudi elaborat per les investigadores Godinho-Paiva i Contreras-Espinosa tracta sobre una comunitat que dona suport a desenvolupadors, dissenyadors, estudiants, professors i investigadors amb dispositius, estructura, software i intercanvi de coneixement. Una col·laboració ascendent i d’igual a igual entre aficionats, professionals i experts basada en l’obertura i els principis de col·laboració per domocratitzar el testatge i avaluació en dispositius reals amb el propòsit de millorar l’experiència dels usuaris.

Accés a l’article:

GODINHO-PAIVA, Raquel; CONTRERAS-ESPINOSA, Ruth. S. (2019): “Game Testing and evaluation on real devices: exploring in the case of the Open Device Lab community” [En línea]. First Monday, Vol. 24, núm. 8. doi: 10.5210/fm.v24i8.9525

 

Ruth S. Contreras-Espinosa publica un artículo en la revista First Monday

La investigadora del InCom-UAB publica un artículo sobre testeo y evaluación de juegos móviles, junto a Raquel Gordinho-Paiva, en ‘First Monday’, una de las primeras revistas de acceso abierto, revisadas por pares, dedicada exclusivamente a la investigación sobre internet

Bellaterra / Vic / Bridgman (Estados Unidos), 05-11-2019. La directora del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC), Ruth S. Contreras-Espinosa, ha publicado un artículo con la profesora e investigadora del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Sul-rio-grandense (IFSul) de Brasil 9, y doctoranda del programa de Ciencias Experimentales y Tecnologías de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Raquel Godinho-Paiva. El artículo, titulado “Game Testing and evaluation on real devices: exploring in the case of the Open Device Lab community”, forma parte del número 8 de la revista First Monday, correspondiente a agosto de 2019.

La aportación académica de Godinho-Paiva y Contreras-Espinosa contribuye a fomentar el área de testeo y pruebas de juegos móviles, que aún no tienen estándares para garantizar la calidad de desarrollo. El ciclo de desarrollo tiene muchas etapas y el testeo en dispositivos reales, como teléfonos móviles y tabletas, se ha convertido en un procedimiento básico para el diseño y desarrollo de software móvil, incluyendo los juegos. Este estudio presenta a la comunidad Open Device Lab (ODL), un movimiento de base que ayuda a la comunidad web y de aplicaciones a tener acceso gratuito a laboratorios de dispositivos para testeo y evaluación. Los hallazgos del estudio revelan cómo la comunidad abierta puede beneficiar a la industria del juego.

Se trata de un estudio de caso cualitativo que utiliza una muestra de datos homogéneos de enfoque orientada al campo. La muestra de datos se refiere a 151 laboratorios abiertos registrados en el sitio web de la comunidad opendevicelab.com, datos de entrevistas con gerentes de laboratorios en países como Alemania, Países Bajos, Suecia y Finlandia.

En resumen, este estudio elaborado por las investigadoras Godinho-Paiva y Contreras-Espinosa trata sobre una comunidad que apoya a desarrolladores, diseñadores, estudiantes, profesores e investigadores con dispositivos, estructura, software e intercambio de conocimiento. Una colaboración ascendente y de igual a igual entre aficionados, profesionales y expertos basada en la apertura y los principios de colaboración para democratizar el testeo y evaluación en dispositivos reales con el propósito de mejorar la experiencia de los usuarios.

Acceso al artículo:

GODINHO-PAIVA, Raquel; CONTRERAS-ESPINOSA, Ruth. S. (2019): “Game Testing and evaluation on real devices: exploring in the case of the Open Device Lab community” [En línea]. First Monday, Vol. 24, núm. 8. doi: 10.5210/fm.v24i8.9525