Saleta de Salvador Agra ressenya el llibre Textualidades mediáticas (Editorial UOC/InCom-UAB)

Saleta de Salvador Agra, membre de l’InCom-UAB i professora a la Universitat de Vigo, ressenya el llibre Textualidades mediáticas, recentement publicat a la col·lecció Atlántica de Comunicación (Editorial UOC-InCom-UAB)

Bellaterra, 01–09–2017. Saleta de Salvador Agra ha escrit una ressenya del llibre Textualidades mediáticas, coordinat per Bruno Leal, Carlos Alberto Carvalho i Grane Alzamora i publicat el 2017 per l’Editorial UOC i l’InCom-UAB, a la col·lecció Atlántica de Comunicación. De Salvador Agra, membre de l’InCom-UAB i professora a la Universitat de Vigo, està especialitzada en els estudis semiòtics.

Saleta de Salvador indica que l’obra invita al lector a pensar les dinàmiques socials que els mitjans invoquen i convoquen a través de les seves textualitats i emfatitza que ho fa col·locant-nos davant d’una comprensió oberta, diversa i complexa de les trames de l’acció textual mediàtica.

Accés a la ressenya

Accés a la col·lecció Atlántica de Comunicación

 

Saleta de Salvador Agra reseña el libro Textualidades mediáticas (Editorial UOC/InCom-UAB)

Saleta de Salvador Agra, miembro del InCom-UAB y profesora en la Universidad de Vigo, reseña el libro Textualidades mediáticas, recientemente publicado en la colección Atlántica de Comunicación (Editorial UOC-InCom-UAB)

Bellaterra, 01–09–2017. Saleta de Salvador Agra ha escrito una reseña del libro Textualidades mediáticas, coordinado por Bruno Leal, Carlos Alberto Carvalho y Grane Alzamora y publicado en 2017 por la Editorial UOC e InCom-UAB en la colección Atlántica de Comunicación. De Salvador Agra, miembro del InCom-UAB y profesora en la Universidad de Vigo, está especializada en los estudios semióticos.

Saleta de Salvador indica que la obra invita al lector a pensar las dinámicas sociales que los medios invocan y convocan a través de sus textualidades y enfatiza que lo hace colocándonos ante una comprensión abierta, diversa y compleja de las tramas de la acción textual mediática.

Acceso a la reseña

Acceso a la colección Atlántica de Comunicación