Sandra Arencón Beltrán realitza una estada de recerca al nostre centre

Sandra Arencón Beltrán és investigadora predoctoral (FPI) de la Universidad de Sevilla. Entre els objectius de la seva estada destaca el desenvolupament d’una part del treball de camp per a la seva tesi doctoral.

Bellaterra / Sevilla, 29-06-2021. Sandra Arencón Beltrán és beneficiària d’un contracte predoctoral per a la formació de doctors en el marc del programa Estatal per a la Promoció del Telent i la seva Empleabilitat en R+D+I, associat al projecte de recerca finançat pel Subprograma Estatal de Generació de Coneixement (Referència: CSO2016-78386-P), Ciberactivismo, ciudadanía digital y nuevos movimientos urbanos (CIBERMOV), coordinat per Francisco Sierra Caballero. Matriculada en el programa de Doctorat Interuniversitari en Comunicació de la Universidad de Sevilla, sota la doble orientació de José Candón-Mena y Lucía Benítez-Eyzaguirre, Sandra Arencón Beltrán desenvolupa la seva investigació connectant els estudis feministes, la comunicació i les tecnologies digitals a partir de l’estudi del moviment feminista a les Vagues Feministes Generals de l’Estat espanyol.

Es tracta d’un treball actual i pertinent davant els reptes i desafiaments que presenta la digitalització de la societat des de l’òptica dels movimdnets socials i feministes. La investigadoa ressalta que les Vagues Feministes són una part petita, encara que molt visible, de les múltiples constel·lacions que han donat forma al cicle global feminista de protestes i  movilitzacions dels darrers deu anys, caracteritzat per problematitzar i actualitzar els règims de dominació de gènere en coordenades i codis locals que es connecten globalment per la mediació tecnològica, permatent problematitzar la concepció tradicional de esfera pública.

Sandra Arencón Beltrán està realitzant una estada de recerca predoctoral al nostre centre. Iniciada el 14 de juny, finalitzarà el proper 14 de juliol. La directora de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén, assumeix la tutoria d’aquesta estada, en la qual estan planificades diverses reunions per debatre lectures i materials de cara a l’organització del marc teòric i el treball empíric.