Simón Vialás Fernández publica un capítol al llibre d’Actas del II Congreso Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC (2017)

El treball acadèmic de l’investigador de l’InCom-UAB aporta una revisió sobre els conceptes de tecnopolítica i sobirania tecnològica, des de la producció audiovisual, i és resultat de la seva ponència presentada al Congrés Internacional Move.net, celebrat l’octubre passat a la Facultat de Comunicació de la Universidad de Sevilla

Bellaterra / Sevilla, 05-03-2018. “La tecnopolítica de la infraestructura básica común para la producción audiovisual” és el títol del capítol de Simón Vialás Fernández, publicat al llibre d’Actas del II Congreso Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC (2017). L’obra ha estat editada per José Candón Mena, investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social de la Universidad de Sevilla (COMPOLITICAS), i incorpora un total de 29 aportacions presentades en aquest congrés.

Simón Vialás Fernández confirma que “encara que les TIC hagin afavorit una relativa democratització de la producció audiovisual, no s’han de passar per alt les conseqüències de l’ús intensiu de la infraestructura propietària en la producció social de continguts audiovisuals. El model de producció i participació basat en la infraestructura privada resulta incongruent amb els principis democràtics, ja que els productors i els seus públics s’involucren en modalitats de participació que reprodueixen esquemes de dominació o formes d’explotació econòmica”.

Amb aquest capítol, Simón Vialás Fernández vol “visibilitzar el procomú existent en l’àmbit audiovisual pel seu potencial per desenvolupar un model comunicatiu més just i democràtic, però també perquè aquest només es fa visible quan corre perill de desaparèixer o quan ja ha desaparegut com a conseqüència dels processos de privatització, acorralament i despossessió als quals s’ha enfrontat històricament”.

Accés al capítol:

VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón (2018): “La tecnopolítica de la infraestructura básica común para la producción audiovisual” [En línia], a CANDÓN MENA, José, ed.: Actas del II Congreso Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC, celebrado del 25 al 27 de octubre de 2017. Sevilla: Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social de la Universidad de Sevilla (COMPOLITICAS), pàgs. 417-429. ISBN 978-84-697-9646-7.

Notícies relacionades:

Web InCom-UAB (23-10-2017): “Simón Vialás Fernández participarà en el congrés internacional Move.net (2017)”

 

Simón Vialás Fernández publica un capítulo en el libro de Actas del II Congreso Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC (2017)

El trabajo académico del investigador del InCom-UAB aporta una revisión sobre los conceptos de tecnopolítica y sobiranía tecnológica, desde la producción audiovisual, y es resultado de su ponència presentada en el Congreso Internacional Move.net, celebrado en octubre pasado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Bellaterra / Sevilla, 05-03-2018. “La tecnopolítica de la infraestructura básica común para la producción audiovisual” es el titulo del capítulo de Simón Vialás Fernández, publicado en el libro de Actas del II Congreso Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC (2017). La obra ha sido editada por José Candón Mena, investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social de la Universidad de Sevilla (COMPOLITICAS), e incorpora un total de 29 aportaciones presentadas en dicho congreso.

Simón Vialás Fernández confirma que “aunque las TIC hayan favorecido una relativa democratización de la producción audiovisual, no se deben pasar por alto las consecuencias del uso intensivo de la infraestructura propietaria en la producción social de contenidos audiovisuales. El modelo de producción y participación basado en la infraestructura privada resulta incongruente con los principios democráticos, ya que los productores y sus públicos se involucran en modalidades de participación que reproducen esquemas de dominación o formas de explotación económica”.

Con este capítulo, Simón Vialás Fernández quiere “visibilizar el procomún existente en el ámbito audiovisual por su potencial para desarrollar un modelo comunicativo más justo y democrático, pero también porque éste solo se hace visible cuando corre peligro de desaparecer o cuando ya ha desaparecido como consecuencia de los procesos de privatización, cercamiento y desposesión a los que se ha enfrentado históricamente”.

Acceso al capítulo:

VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón (2018): “La tecnopolítica de la infraestructura básica común para la producción audiovisual” [En línea], a CANDÓN MENA, José, ed.: Actas del II Congreso Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC, celebrado del 25 al 27 de octubre de 2017. Sevilla: Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social de la Universidad de Sevilla (COMPOLITICAS), págs. 417-429. ISBN 978-84-697-9646-7.

Noticias relacionadas:

Web InCom-UAB (23-10-2017): “Simón Vialás Fernández participará en el congreso internacional Move.net (2017)”