Investigadores de l’InCom-UAB participen en la ‘IV Conferencia Internacional Género y Comunicación’ (Sevilla)

Yolanda Martínez Suárez i Saleta de Salvador Agra presenten la ponència "Testando estrategias discursivas: entre la deontología periodística y el análisis semiótico" en la ‘IV Conferencia Internacional Género y Comunicación’, a la Universidad de Sevilla, del 7 al 9 de març

Bellaterra / Sevilla, 02-03-2018. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) estarà present en la ‘IV Conferencia Internacional Género y Comunicación’, programada entre els dies 7 i 9 de març a la Universidad de Sevilla. Les investigadores de l’InCom-UAB Yolanda Martínez Suárez i Saleta de Salvador Agra presentaran la ponència "Testando estrategias discursivas: entre la deontología periodística y el análisis semiótico" la jornada del divendres, 9 de març, a les 12 hores.

El text, que parteix de la teoria política de Celia Amorós, analitza les estratègies discursives que utilitzen els mitjans en la construcció social de les dones. Segons expliquen les autores: “Ens focalitzem en les informacions de violències masclistes, en tant que construeixen un exemple d’heterodesignació. El nostre objectiu és elaborar un test que permeti avaluar les estratègies discursives, a partir d’una anàlisi semiòtica del principal element informatiu de les notícies, els titulars (…) des de la deontologia professional, es buscarà (…) detectar les tècniques utilitzades”.

Yolanda Martínez Suárez (Conselleria Educación-Xunta Galicia) i Saleta de Salvador Agra (Universidad de Vigo) són membres col·laboradors externs del Grup Internacional d'Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), el reconeixement del qual, com a grup consolidat, ha estat renovat per al període 2017-2019 (2017 SGR 760, segons consta en la resolució provisional publicada el 5 de febrer de 2018).

Per a més informació:

Web ‘IV Conferencia Internacional Género y Comunicación’

 

Investigadoras del InCom-UAB participan en la ‘IV Conferencia Internacional Género y Comunicación’ (Sevilla)

Yolanda Martínez Suárez y Saleta de Salvador Agra presentan la ponencia "Testando estrategias discursivas: entre la deontología periodística y el análisis semiótico" en la ‘IV Conferencia Internacional Género y Comunicación’, en la Universidad de Sevilla, del 7 al 9 de marzo

Bellaterra / Sevilla, 02-03-2018. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) estará presente en la ‘IV Conferencia Internacional Género y Comunicación’, programada entre los días 7 y 9 de marzo en la Universidad de Sevilla. Las investigadoras del InCom-UAB Yolanda Martínez Suárez y Saleta de Salvador Agra presentarán la ponencia "Testando estrategias discursivas: entre la deontología periodística y el análisis semiótico" la jornada del viernes, 9 de marzo, a las 12 horas.

El texto, que parte de la teoría política de Celia Amorós, analiza las estrategias discursivas que emplean los medios en la construcción social de las mujeres. Según explican las autoras: "Nos focalizaremos en las informaciones de violencias machistas, en tanto que constituyen un ejemplo de heterodesignación. Nuestro objetivo es elaborar un test que permita evaluar las estrategias discursivas, a partir de un análisis semiótico del principal elemento informativo de las noticias, los titulares (…) desde la deontología profesional, se buscará (…) detectar las técnicas empleadas".

Yolanda Martínez Suárez (Conselleria Educación-Xunta Galicia) y Saleta de Salvador Agra (Universidad de Vigo) son miembros colaboradores externos del Grup Internacional d'Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), cuyo reconocimiento como grupo consolidado ha sido renovado para el periodo 2017-2019 (2017 SGR 760, según consta en la resolución provisional publicada el 5 de febrero de 2018).

Para más información:

Web ‘IV Conferencia Internacional Género y Comunicación’