Un estudi sobre la cobertura periodística de les catàstrofes, nou volum de la col·lecció Atlántica (Editorial UOC / InCom-UAB)

Márcia Franz Amaral i Carlos Lozano Ascencio són els coordinadors de l’obra col·lectiva Periodismo y desastres. Múltiples miradas Es tracta del darrer volum publicat a la col·lecció Atlántica (Editorial UOC/ InCom-UAB), que dirigeixen Amparo Huertas Bailén i Denise Cogo

Bellaterra, 27-09-2019. Els investigadors Márcia Franz Amaral (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil) i Carlos Lorenzo Ascencio (Universidad Rey Juan Carlos) són els coordinadors del llibre Periodismo y desastres. Múltiples miradas. Es tracta del volum 46 de la col·lecció Atlántica (Editorial UOC/ InCom-UAB). L’obra ha estat escrita per un total de 13 autors i autores que analitzen aquesta temàtica des de diversos punts de vista i reflexionen sobre casos concrets de catàstrofes esdevingudes en els darrers cinc anys a Portugal, Brasil, Mèxic, Carib i Florida, als Estats Units.

Per als coordinadors de l’obra, “no totes les catàstrofes (terratrèmols, huracans, incendis,…) són esdeveniments del mateix ordre, però la seva cobertura periodística sempre és difícil. Abordar desastres suposa treballar amb molta pressió i més en entorns a on regna el desconcert. Aquí es reuneixen estudis de cas molt ben escollits. La conclusió és clara: s’hauria de prestar més atenció als aspectes socials. En comptes d’abusar de l’impacte emocional, el periodisme, hauria de contribuir més a què les persones afectades sabessin què han de fer o bé en el moment de tractar les causes, les desigualtats socials haurien de ser-hi més presents. La cultura de la prevenció hauria d’imposar.se a la del desastre, sobretot si tenim en compte que, degut al canvi climàtic, les catàstrofes són cada vegada més intenses”.

A més a més de Márcia Franz Amaral i Carlos Lorenzo Ascencio, el llibre també compta amb la participació de Benito Gutiérrez Santaella (Universidad de Cádiz), Carla Baptista (Universidade Nova de Lisboa, Portugal), Cilene Victor (Univeridade Metodista de São Paulo, Brasil), Elise Souza (Universidade Federal de Santa Maria , Brasil), Esther Puertas Cristóbal (Universidad de Cádiz), Florence Toussaint Alcaraz (Univerisdad Nacional Autónoma de México), Jorge Pedro Aousa (Universidade Fernando Pessoa), Júlia Capovilla Luz Ramos (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil), Juliana Motta (Universidad Federal de Santa Maria, Brasil), Marisa Torres da Silva (Universidade Nova de Lisboa, Portugal) i Norma Valencio (Universidade Federal de São Carlos, Brasil).

Per a més informació del llibre:

Fitxa de l’obra

Col·lecció Atlántica (Editorial UOC / InCom-UAB)

 

Un estudio sobre la cobertura periodística de las catástrofes, nuevo volumen de la colección Atlántica (Editorial UOC / InCom-UAB)

Márcia Franz Amaral y Carlos Lozano Ascencio son los coordinadores de la obra colectiva Periodismo y desastres. Múltiples miradas. Se trata del último volumen publicado en la colección Atlántica (Editorial UOC/ InCom-UAB), que dirigen Amparo Huertas Bailén y Denise Cogo

Bellaterra, 27-09-2019. Los investigadores Márcia Franz Amaral (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil) y Carlos Lorenzo Ascencio (Universidad Rey Juan Carlos) son los coordinadores del libro Periodismo y desastres. Múltiples miradas. Se trata del volumen 46 de la colección Atlántica (Editorial UOC/ InCom-UAB). La obra ha sido escrita por un total de 13 autores y autoras que analizan esta temática desde distintos puntos de vista y reflexionan sobre casos concretos de catástrofes sucedidas en los últimos cinco años en Portugal, Brasil, México, Caribe y Florida, en los Estados Unidos.

Para los coordinadores de la obra, “no todas las catástrofes (terremotos, huracanes, incendios…) son sucesos del mismo orden, pero su cobertura periodística siempre es difícil. Abordar desastres supone trabajar con mucha presión y más en entornos donde reina el desconcierto. Aquí se reúnen estudios de casos muy bien escogidos. La conclusión es clara: debería prestarse más atención a los aspectos sociales. En lugar de abusar del impacto emocional, el periodismo debería contribuir más a que las personas afectadas supieran qué han de hacer o bien, en el momento de tratar las causas, las desigualdades sociales tendrían que estar más presentes. La cultura de la prevención debería imponerse a la del desastre, sobre todo si tenemos en cuenta que, debido al cambio climático, las catástrofes son cada vez más intensas y frecuentes”.

Además de Márcia Franz Amaral y Carlos Lorenzo Ascencio, el libro también cuenta con la participación de Benito Gutiérrez Santaella (Universidad de Cádiz), Carla Baptista (Universidade Nova de Lisboa, Portugal), Cilene Victor (Univeridade Metodista de São Paulo, Brasil), Elise Souza (Universidade Federal de Santa Maria , Brasil), Esther Puertas Cristóbal (Universidad de Cádiz), Florence Toussaint Alcaraz (Univerisdad Nacional Autónoma de México), Jorge Pedro Aousa (Universidade Fernando Pessoa), Júlia Capovilla Luz Ramos (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil), Juliana Motta (Universidad Federal de Santa Maria, Brasil), Marisa Torres da Silva (Universidade Nova de Lisboa, Portugal) y Norma Valencio (Universidade Federal de São Carlos, Brasil).

Para más información del libro:

Ficha de la obra

Colección Atlántica (Editorial UOC / InCom-UAB)