Carme Ferré Pavia, directora de la tesi doctoral de Jerónimo Biderman que proposa un codi deontològic periodístic per a l’Argentina

L’acte de defensa de la tesi doctoral es va realitzar el 17 de juliol passat, a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB). La tesi está adscrita al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura d’aquesta universitat

Bellaterra, 25-09-2019. Una proposta de codi deontològic periodístic per a l’Argentina és el títol de la tesi doctoral de Jerónimo Biderman, dirigida per la directora del grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB), vicedegana i professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), Carme Ferré Pavia. L’acte públic de defensa de la tesi doctoral es va realitzar el 17 de juliol passat, a la Sala de Graus de al Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB).

La investigació aposta per corregir un dèficit estructural per a l’exercici del periodisme professional a l’Argentina: l’absència d’un codi deontològic. El treball, a més a més, presenta una investigació integral sobre l’estat actual del debata l'entorn de la deontologia periodística, una sèrie de treballs de camps inèdits sobre periodistes, editors i propietaris de mitjans de comunicació de l’Argentina i un estudi sobre la credibilitat de la premsa a aquest país.

El jurat va estar integrat pels doctors Àngel Castiñeira (ESADE), Marcel Mauri (Universitat Pompeu Fabra) i Santiago Ramentol (UAB). La tesi fou qualificada com a Excel·lent Suma Cum Laude. La tesi doctoral de Biderman, degà de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de San Isidro (Argentina), està adscrita al Programa de Doctorat del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) i, en breu, serà consultable en línia a través del portal Tesis Doctorals en Xarxa.

Referència bibliogràfica:

BIDERMAN, Jerónimo (2019): Una proposta de codi deontològic per a l’Argentina. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (Universitat Autònoma de Barcelona). Directora de la tesi doctoral: Carme Ferré Pavia. Data de defensa: 17-09-2019.

[Disponible en línia, en breu, a través del portal Tesis Doctorals en Xarxa: http://www.tdx.cat]

 

Carme Ferré Pavia, directora de la tesis doctoral de Jerónimo Biderman que propone un código deontológico periodístico para Argentina

El acto de defensa de la tesis doctoral se realizó el 17 de julio pasado, en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB). La tesis está adscrita al Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de esta universidad

Bellaterra, 25-09-2019. Una proposta de codi deontològic periodístic per a l’Argentina es el título de la tesis doctoral de Jerónimo Biderman, dirigida por la directora del grupo Comunicación y Responsabilidad Social (Comress InCom-UAB), vicedecana y profesora titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB), Carme Ferré Pavia. El acto público de defensa de la tesis doctoral se realizó el 17 de julio pasado, en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB).

La investigación apuesta a corregir un déficit estructural para el ejercicio del periodismo profesional en la Argentina: la ausencia de un código deontológico. El trabajo, además, presenta una investigación integral acerca del estado actual del debate en torno a la deontología periodística, una serie de trabajos de campo inéditos sobre periodistas, editores y dueños de medios de comunicación de la Argentina, y un estudio acerca de la credibilidad de la prensa en ese país.

El jurado estuvo integrado por los doctores Àngel Castiñeira (ESADE), Marcel Mauri (Universidad Pompeu Fabra) y Santiago Ramentol (UAB). La tesis fue calificada como Sobresaliente Suma Cum Laude. La tesis doctoral de Biderman, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de San Isidro (Argentina), está adscrita al Programa de Doctorado del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) y, en breve, será consultable en línea a través del portal Tesis Doctorales en Red.

Referencia bibliográfica:

BIDERMAN, Jerónimo (2019): Una proposta de codi deontològic per a l’Argentina. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (Universitat Autònoma de Barcelona). Directora de la tesis doctoral: Carme Ferré Pavia. Fecha de defensa: 17-09-2019.

[Disponible en línea, en breve, a través del portal Tesis Doctorales en Red: http://www.tdx.cat]