Un projecte de cooperació de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) rep finançament de la Fundació Autònoma Solidària

Maria Corominas i María Dolores Montero són les responsables de la proposta. L’ajut permetrà a la Càtedra seguir contribuint al desenvolupament de l'ensenyament superior i la docència, la recerca i la formació de professorat doctor a l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo, a Moçambic

Bellaterra, 20–05–2016. El projecte de cooperació “Contribució a la formació de professorat doctor i a la creació d'un Programa de Doctorat propi a l'Escola Superior de Jornalismo de Maputo”, liderat per Maria Corominas i María Dolores Montero, investigadores de l’InCom-UAB i membres del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), ha estat seleccionat per la Fundació Autònoma Solidària a la XXXII Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB. La iniciativa, en el marc de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), rebrà una aportació total de 11.766,74 euros.

El projecte tindrà una durada de dos anys. A curt termini, els objectius principals són contribuir al desenvolupament de l'ensenyament superior i la docència, la recerca i la formació de professorat doctor a l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo. A mig termini, preveu contribuir a la posada en marxa d'un Programa de doctorat propi d’aquesta escola superior de Moçambic, capaç de crear un avenç de coneixement original en l'àrea de la comunicació social i dels mitjans de comunicació al país i d'establir les principals línies de recerca de la institució.

La iniciativa és continuació d'un projecte anterior de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), titulat “Col·laboració en l'ensenyament superior i en la recerca amb l'Escola Superior de Jornalismo de Maputo” (2013–2015), que també va rebre finançament de la Fundació Autònoma Solidària.

A la XXXII Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB, s’han concedit ajuts a set accions de cooperació universitària amb països del Sud, entre les quals hi ha la de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), i tres iniciatives d'educació per al desenvolupament en l'entorn de la UAB.

Per a més informació:

Fundació Autònoma Solidària “Resolució convocatòria XXXIII del Fons de Solidaritat adreçada a PDI i PAS”

 

Un proyecto de cooperación de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB) recibe financiación de la Fundació Autònoma Solidària

Maria Corominas y María Dolores Montero son las responsables de la propuesta. La ayuda permitirá a la Cátedra seguir contribuyendo al desarrollo de la enseñanza superior y la docencia, la investigación y la formación de profesorado doctor en la Escola Superior de Jornalismo de Maputo, en Mozambique

Bellaterra, 20–05–2016. El proyecto de cooperación “Contribució a la formació de professorat doctor i a la creació d'un Programa de Doctorat propi a l'Escola Superior de Jornalismo de Maputo” [“Contribución a la formación de profesorado doctor y a la creación de un Programa de Doctorado propio en la Escola Superior de Jornalismo de Maputo”], liderado por Maria Corominas y María Dolores Montero, investigadoras del InCom-UAB y miembros del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB), ha sido seleccionado por la Fundació Autònoma Solidària en la XXXII Convocatoria del Fondo de Solidaridad de la UAB. La iniciativa, en el marco de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB), recibirá una aportación total de 11.766,74 euros.

El proyecto tendrá una duración de dos años. A corto plazo, los objetivos principales son contribuir al desarrollo de la enseñanza superior y la docencia, la investigación y la formación de profesorado doctor en la Escuela Superior de Jornalismo de Maputo. A medio plazo, prevé contribuir en la puesta en marcha de un Programa de doctorado propio de esta escuela superior de Mozambique, capaz de crear un avance de conocimiento original en el área de comunicación social y medios de comunicación en el país y de establecer las principales líneas de investigación de la institución.

La iniciativa es continuación de un proyecto anterior de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB), titulado “Col·laboració en l'ensenyament superior i en la recerca amb l'Escola Superior de Jornalismo de Maputo” [“Col·laboración en la enseñanza superior y en la investigación con la Escola Superior de Jornalismo de Maputo”] (2013–2015), que también recibió financiación de la Fundació Autònoma Solidària.

En la XXXII Convocatoria del Fondo de Solidaridad de la UAB, se han concedido ayudas a siete acciones de cooperación universitaria con países del Sur, entre las cuales hay la de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB), y tres iniciativas de educación para el desarrollo en el entorno de la UAB.

Para más información:

Fundació Autònoma Solidària “Resolució convocatòria XXXIII del Fons de Solidaritat adreçada a PDI i PAS”