Verònica Irene Basquens, estudiant de Sociologia (UAB), realitza una estada de pràctiques a l'InCom-UAB

L’estudiant del grau de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Verònica Irene Basquens s’incorpora al nostre centre de recerca per a realitzar una estada de pràctiques acadèmiques durant el primer semestre del curs 2017–2018

Bellaterra, 25–09–2017. L’estudiant del grau de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Verònica Irene Basquens s’incorpora a l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) per a realitzar una estada de pràctiques acadèmiques entre el 18 de setembre de 2017 i el 19 de febrer de 2018.

La seva estada es duu a terme en el marc del conveni de pràctiques acadèmiques signat entre la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (UAB) i l’InCom-UAB, que permet que l’alumna pugui rebre formació especialitzada —addicional a la que rep de la Facultat—. Verònica Irene Basquens està especialment interessada en l’estudi de la religió i l’espiritualitat a la societat. La directora de l’InCom-UAB, coordinadora del grup consolidat de recerca Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), Dra. Amapro Huertas Bailén, serà la seva tutora.

El curs 2016–2017 vam tenir la primera estada de pràctiques d’un estudiant de Sociologia (UAB) al nostre centre. Alba Navarro va formar part de l’equip del nostre centre entre setembre del 2016 i febrer del 2017.

 

Verònica Irene Basquens, estudiante de Sociología (UAB), realiza una estancia de prácticas en el InCom-UAB

La estudiante del grado de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Verònica Irene Basquens se incorpora en nuestro centro de investigación para realizar una estancia de prácticas académicas durante el primer semestre del curso 2017–2018

Bellaterra, 25–09–2017. La estudiante del grado de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Verònica Irene Basquens se incorpora al Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) para realizar una estancia de prácticas académicas entre el 18 de septiembre de 2017 y el 19 de febrero de 2018.

Su estancia se lleva a cabo en el marco del convenio de prácticas académicas firmado entre la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología (UAB) y el InCom-UAB, que permite que la alumna pueda recibir formación especializada —adicional a la que recibe de la Facultad—. Verònica Irene Basquens está especialmente interesada en el estudio de la religión y la espiritualidad en la sociedad. La directora del InCom-UAB, coordinadora del grupo consolidado de investigación Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) y profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), Dra. Amapro Huertas Bailén, será su tutora.

El curso 2016–2017 tuvimos la primera estancia de prácticas de un estudiante de Sociología (UAB) en nuestro centro. Alba Navarro formó parte del equipo de nuestro centro entre septiembre de 2016 y febrero de 2017.