Amparo Huertas Bailén firma un article a Societies sobre el consum cultural de les dones musulmanes d’origen migrant

“Islam and Mass Media Consumption in Post-Migration Contexts among Women from Northern Africa in Catalonia (Spain)” és el títol del text, resultat del projecte de recerca “Religió i consum mediàtic a contextos post-migratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” (2015RELIG00016)

Bellaterra / Basilea (Suïssa), 09-10-2018. Amparo Huertas Bailén participa en el monogràfic que la revista suïssa Societies dedica a les dones en l’Islam, editat per la Dra. Natana J. DeLong-Bas, del Theology Department & Islamic Civilization and Societies, Boston College (Estats Units). En l’article, “Islam and Mass Media Consumption in Post-Migration Contexts among Women from Northern Africa in Catalonia (Spain)”, la directora de l’InCom-UAB reflexiona sobre l’Islam en qualitat de dogma i de cultura amb l’objecte d’entendre com influeix la religió en els processos d’hibridació cultural que es duen a terme amb l’experiència migratòria a partir de l’anàlisi del consum mediàtic.

Entre les conclusions, es detecta que la dieta mediàtica internet domina entre les adolescents i la televisió, entre les adultes (majors de 36 anys). Les dones de major edat tendeixen a consumir productes mediàtics procedents de les seves arrels culturals, però això no es pot interpretar com a una conducta segregacionista. De la mateixa manera que el gust de les adolescents per internet tampoc s’associa amb comportaments assimilacionistes.

A més, el treball ha permès detectar una gran preocupació per la influència que poden tenir els líders religiosos sobre les més joves. Part de la mostra consultada va indicar que, amb una aparença digital moderna, parlen d’un islam en termes fonamentalistes i la seva influència pot ser molt negativa entre les adolescents que no troben en el seu entorn més proper coneixements suficients per entendre què significa ser musulmana.

El projecte “Religió i consum mediàtic a contextos post-migratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” (2015RELIG00016), finançat per la Direcció General d'Afers Religiosos (Generalitat de Catalunya) i dirigit per Amparo Huertas Bailén, es va desenvolupar entre el 2016 i el 2017. Aquesta és la segona publicació que sorgeix d’aquest estudi; la primera, firmada per Amparo Huertas Bailén i Maria Luna, fou a la revista Prisma Social, quan l’anàlisi encara no s’havia finalitzat.

Articles:

HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Islam and Mass Media Consumption in Post-Migration Contexts among Women from Northern Africa in Catalonia (Spain)” [En línia]. Societies, 8, 91.

HUERTAS BAILÉN, Amparo; LUNA, Maria (2017): “Religión y consumo mediático de las mujeres musulmanas del norte de África con experiencia migratoria” [En línia]. Prisma Social, núm. Especial 2 Investigación en Comunicación Audiovisual y Estudios de Género, setembre. Pàgs. 88-10.

 

Amparo Huertas Bailén firma un artículo en Societies sobre el consumo cultural de las mujeres musulmanas de origen migrante

“Islam and Mass Media Consumption in Post-Migration Contexts among Women from Northern Africa in Catalonia (Spain)” es el título del texto, resultado del proyecto de investigación “Religió i consum mediàtic a contextos post-migratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” (2015RELIG00016)

Bellaterra / Basilea (Suiza), 09-10-2018. Amparo Huertas Bailén participa en el monográfico que la revista suiza Societies dedica a las mujeres en el Islam, editado por la Dra. Natana J. DeLong-Bas, del Theology Department & Islamic Civilization and Societies, Boston College (USA). En el artículo, “Islam and Mass Media Consumption in Post-Migration Contexts among Women from Northern Africa in Catalonia (Spain)”, la directora del InCom-UAB reflexiona sobre el Islam en calidad de dogma y de cultura con el objeto de entender cómo influye la religión en los procesos de hibridación cultural que se dan con la experiencia migratoria a partir del análisis del consumo mediático.

Entre las conclusiones, se detecta que en la dieta mediática internet domina entre las adolescentes y la televisión, entre las adultas (mayores de 36 años). Las mujeres de mayor edad tienden a consumir productos mediáticos procedentes de sus raíces culturales, pero esto no puede interpretarse como una conducta segregacionista. Del mismo modo que el gusto de las adolescentes por internet tampoco se asocia con comportamientos asimilacionistas.

Además, el trabajo ha permitido detectar una gran preocupación por la influencia que pueden tener los líderes religiosos sobre las más jóvenes. Parte de la muestra consultada indicó que, con una apariencia digital moderna, hablan de un islam en términos fundamentalistas y su influencia puede ser muy negativa entre las adolescentes que no encuentran en su entorno más próximo conocimientos suficientes para entender qué significa ser musulmana.

El proyecto “Religió i consum mediàtic a contextos post-migratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” (2015RELIG00016), financiado por la Direcció General d'Afers Religiosos (Generalitat de Catalunya) y dirigido por Amparo Huertas Bailén, se desarrolló entre el 2016 y el 2017. Esta es la segunda publicación que surge de este estudio; la primera, firmada por Amparo Huertas Bailén y Maria Luna, fue en la revista Prisma Social, cuando el análisis todavía no se había finalizado.

Artículos:

HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Islam and Mass Media Consumption in Post-Migration Contexts among Women from Northern Africa in Catalonia (Spain)” [En línea]. Societies, 8, 91.

HUERTAS BAILÉN, Amparo; LUNA, Maria (2017): “Religión y consumo mediático de las mujeres musulmanas del norte de África con experiencia migratoria” [En línea]. Prisma Social, núm. Especial 2 Investigación en Comunicación Audiovisual y Estudios de Género, septiembre. Págs. 88-10.