Amparo Huertas Bailén i Virginia Villaplana, membres del comitè científic del Col·loqui Internacional MIGRATIC 2017

El call for papers per participar a MIGRATIC 2017 (Rio de Janeiro, Brasil) ja està obert fins el 31 d’agost. L’InCom-UAB ja va ser present a MIGRATIC 2016, celebrat a Clermont-Ferrand (França) el novembre passat

Bellaterra / Rio de Janeiro (Brasil), 30–05–2017. Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB, i Virginia Villaplana, professora del Departament d’Informació i Documentació de la Universidad de Murcia (UMU) i membre de l’InCom-UAB, formen part del comitè científic de l’edició del 2017 del Col·loqui Internacional MIGRATIC 2017. Denise Cogo, membre de l’InCom-UAB, també forma part del comitè en representació de l’Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM).

La trobada, que se celebrarà entre el 16 i el 20 d’octubre al campus de Praia Vermelha de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), es realitza en aquesta ocasió en el marc del IX Fòrum de Migracions. El lema de MIGRATIC 2017 és “Interculturalitat, comunicació i migracions transnacionals: fronteres, polítiques i ciutadania” i el seu objectiu és reunir investigadors i especialistes de diversos països. Aquesta projecció internacional ja queda reflectida en la comunicació del comitè científic, on, a més de l’InCom-UAB i l’ESPM de Brasil, hi ha presents equips de França, Canadà, Argentina, Estats Units, Uruguai, Xile, Equador i Martinica.

Amparo Huertas Bailén ja fou membre del comitè científic de MIGRATIC 2016, que es va celebrar entre el 3 i el 4 de novembre a la Maison des Sciences de l'Homme de Clermont Ferrand (MSH). En aquella ocasió, Amparo Huertas Bailén va presentar la ponència "Young migrants and transnational family relationships in the digital space".

Per a més informació:

MIGRATIC 2017 (Accés al call for papers)

MIGRATIC 2016

 

Amparo Huertas Bailén y Virginia Villaplana, miembros del comité científico del Coloquio Internacional MIGRATIC 2017

El call for papers para participar en MIGRATIC 2017 (Río de Janeiro, Brasil) ya está abierto hasta el 31 de agosto. El InCom-UAB ya estuvo presente en MIGRATIC 2016, celebrado en Clermont-Ferrand (Francia) el pasado noviembre

Bellaterra / Río de Janeiro (Brasil), 30–05–2017. Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB, y Virginia Villaplana, profesora del Departamento de Información y Documentación de la Universidad de Murcia (UMU) y miembro del InCom-UAB, forman parte del comité científico de la edición del 2017 del Coloquio Internacional MIGRATIC 2017. Denise Cogo, miembro del InCom-UAB, también forma parte del comité en representación de la Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM).

El encuentro, que se celebrará entre el 16 y el 20 de octubre en el campus Praia Vermelha de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), se realiza en esta ocasión en el marco del IX Foro de Migraciones. El lema de MIGRATIC 2017 es “Interculturalidad, comunicación y migraciones transnacionales: fronteras, políticas y ciudadanía” y su objetivo es reunir a investigadores y especialistas de diferentes países. Esa proyección internacional ya queda reflejada en la composición del comité científico, donde, además del InCom-UAB y el ESPM de Brasil, están presentes equipos de Francia, Canadá, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Ecuador y Martinica.

Amparo Huertas Bailén ya fue miembro del comité científico de MIGRATIC 2016, que se celebró entre el 3 y el 4 de noviembre en la Maison des Sciences de l'Homme de Clermont Ferrand (MSH). En aquella ocasión, Amparo Huertas Bailén presentó la ponencia "Young migrants and transnational family relationships in the digital space".

Para más información:

MIGRATIC 2017 (Acceso al call for papers)

MIGRATIC 2016