Col·laborant amb el projecte Shere Rom (UAB)

Un grup d’adolescents gitanos i gitanes va visitar la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) el 24 de maig en el marc del projecte Shere Rom, desenvolupat pel grup de recerca Dehisi, de la Facultat de Psicologia (UAB). Gabriela Marques, José Luis Terrón i Simón Vialás van col·laborar en l’organització d’algunes de les activitats programades

Bellaterra, 29–05–2017. Gabriela Marques, membre de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), col·labora amb Shere Rom des de febrer de 2016. Marques, sota la direcció de la Dra. Amparo Huertas Bailén, està desenvolupant la seva tesi doctoral sobre el paper cohesionador dels mitjans en relació amb el col·lectiu gitano al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB). La seva participació voluntària a Shere Rom està essent clau per a contactar amb la població gitana i desenvolupar el treball de camp previst en el seu projecte, basat en entrevistes qualitatives a nuclis familiars.

Amb motiu de la VIII Trobada del projecte Shere Rom a la UAB, programada el 24 de maig, a més de Gabriela Marques, José Luis Terrón i Simón Vialás han participat en l’organització de tallers audiovisuals. Les activitats, desenvolupades en els platós de televisió de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), han permès al grup de joves experimentar amb el món audiovisual.

El projecte Shere Rom es defineix com a una intervenció psicoeducativa amb la infància i l’adolescència en entorns de risc d’exclusió social i diversitat cultural. El Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI), liderat per José Luis Lalueza i creat a finals de 1998 a la UAB, és el responsable d’aquesta iniciativa.

Per a més informació:

MARQUES GONÇALVES, Gabriela (2017): “Las minorías gitanas: de la exclusión a la lucha por sus derechos” [En línia]. Amarí. Revista Cultural Gitana, núm. 7, abril.

Projecte Shere Rom

 

Colaborando en el proyecto Shere Rom (UAB)

Un grupo de adolescentes gitanos y gitanas visitó la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) el 24 de mayo en el marco del proyecto Shere Rom, desarrollado por el grupo de investigación Dehisi, de la Facultad de Psicología (UAB). Gabriela Marques, José Luis Terrón y Simón Vialás colaboraron en la organización de algunas de las actividades programadas

Bellaterra, 29–05–2017. Gabriela Marques, miembro del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), colabora con Shere Rom desde febrero de 2016. Marques, bajo la dirección de la Dra. Amparo Huertas Bailén, está desarrollando su tesis doctoral sobre el papel cohesionador de los medios en relación al colectivo gitano en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB). Su participación voluntaria en Shere Rom está siendo clave para contactar con la población gitana y desarrollar el trabajo de campo previsto en su proyecto, basado en entrevistas cualitativas a núcleos familiares.

Con motivo de la VIII Encuentro del proyecto Shere Rom en la UAB, programado el 24 de mayo, además de Gabriela Marques, José Luis Terrón y Simón Vialás han participado en la organización de talleres audiovisuales. Las actividades, desarrolladas en los platós de televisión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB), han permitido al grupo de jóvenes experimentar con el mundo audiovisual.

El proyecto Shere Rom se define como una intervención psicoeducativa con la infancia y la adolescencia en entornos de riesgo de exclusión social y diversidad cultural. El Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI), liderado por José Luis Lalueza y creado a finales de 1998 en la UAB, es el responsable de esta iniciativa.

Para más información:

MARQUES GONÇALVES, Gabriela (2017): “Las minorías gitanas: de la exclusión a la lucha por sus derechos” [En línea]. Amarí. Revista Cultural Gitana, núm. 7, abril.

Proyecto Shere Rom