Un projecte d’investigació de l’InCom-UAB recollit a un llistat europeu de bones pràctiques amb perspectiva de gènere

L’estudi sobre la influència de la religió al consum cultural de les dones musulmanes procedents del Magreb residents a Catalunya (2016-2017) apareix al llistat elaborat al marc d’“EGERA- Effective Gender Equality in Research and in Academia” (2014-2017)

Bellaterra, 06–06–2017. El projecte “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya”, dirigit per la directora de l’InCom-UAB Amparo Huertas Bailén i finançat per la convocatòria Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2015), de la Direcció General d'Afers Religiosos (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya) i de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), ha estat recollit a un llistat d’iniciatives de bones pràctiques amb perspectiva de gènere a Europa.

A la introducció de l’informe, es diu: “hem recollit un total de 20 bones pràctiques amb perspectiva de gènere, tenint en compte projectes d’investigació, normatives, xarxes, associacions i activitats docents universitàries, incloent universitats i centres de recerca membres d’EGERA i d’altres universitats amb les que hem col·laborat, així com d’altres entitats a nivell regional i nacional. Les bones pràctiques van ser recollides per els socis d’EGERA: Science Po (França), Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), Antwerpen Universiteït (Bèlgica); SKU/University of Radboud (Països Baixos), University of Vechta (Alemanya), METU-Middle East Technical University (Turquia) and CZGZ-Global Change Research Centre (República Txeca)". Entre els 20 projectes recollits, hi ha 7 projectes de Catalunya i 4 son de la UAB.

Accés al document públic:

EGERA (2017): Deliverable Number: D.6.4 Database of good practices of Gender Sensitive Research [En línia]. Author: Maribel Ponferrada; under the supervision of: Teresa Freixes; with the support of professional trainee at Observatory for Equality, Anna Donaire. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): EGERA – Effective Gender Equality in Research and The Academia. SP4-Capacities Coordination and Suport Action, Supportin Action FP/ – Science in Society 2013-1. Funding from the European Union’s Seventh Framework Program for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612413.

Notícia relacionada:

Web InCom-UAB (23–02–2017): “L’InCom s’integra a la xarxa de grups de recerca de la UAB col·laboradors del projecte europeu EGERA”

 

Un proyecto de investigación del InCom-UAB recogido en un listado europeo de buenas prácticas con perspectiva de género

El estudio sobre la influencia de la religión en el consumo cultural de las mujeres musulmanes procedentes del Magreb residentes en Cataluña (2016-2017) aparece en el listado elaborado en el marco de “EGERA- Effective Gender Equality in Research and in Academia” (2014-2017)

Bellaterra, 06–06–2017. El proyecto “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” [“Religión y consumo mediático en los contextos post-migratorios, la mirada de las mujeres musulmanes procedentes del Magreb en Cataluña”], dirigido por la directora del InCom-UAB Amparo Huertas Bailén y financiado por la convocatoria Ayudas a proyectos de investigación en el ámbito de la diversidad religiosa (RELIG 2015), de la Dirección General de Asuntos Religiosos (Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Catalunya) y de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), ha sido recogido en un listado de iniciativas de buenas prácticas con perspectiva de genero en Europa.

En la introducción del informe se dice: “hemos recogido un total de 20 buenas prácticas con perspectiva de género, teniendo en cuenta proyectos de investigación, normativas, redes, asociaciones y actividades docentes universitarias, incluyendo universidades y centros de investigación miembros de EGERA y de otras universidades con las que hemos colaborado, así como otras entidades a nivel regional y nacional. Las buenas prácticas fueron recogidas por los socios de EGERA. Science Po (Francia), Unviersitat Autònoma de Barcelona (España), Antwerpen Universiteït (Bélgica); SKU/University of Radboud (Países Bajos), University of Vechta (Alemania), METU-Middle East Technical University (Turquía) and CZGZ-Global Change Research Centre (República Checa)". Entre los 20 proyectos recogidos, hay 7 proyectos de Cataluña y 4 son de la UAB.

Acceso al documento público:

EGERA (2017): Deliverable Number: D.6.4 Database of good practices of Gender Sensitive Research [En línea]. Author: Maribel Ponferrada; under the supervision of: Teresa Freixes; with the support of professional trainee at Observatory for Equality, Anna Donaire. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): EGERA – Effective Gender Equality in Research and The Academia. SP4-Capacities Coordination and Suport Action, Supportin Action FP/ – Science in Society 2013-1. Funding from the European Union’s Seventh Framework Program for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612413.

Noticia relacionada:

Web InCom-UAB (23–02–2017): “El InCom se integra en la red de grupos de investigación de la UAB colaboradores del proyecto europeo EGERA”