Amparo Huertas Bailén, ponent invitada a la Conferència Amics UAB sobre igualtat LGTBI, a la Biblioteca de Rubí, el 22 de gener

Es tracta d’una activitat organitzada per l’associació Amics UAB, l’Ajuntament de Rubí i la Biblioteca municipal de Rubí. Forma part del cicle de conferències “Universitat Opina”, amb l’objectiu de “donar a conèixer l’opinió de la comunitat universitària catalana sobre qüestions que afecten la vida dels ciutadans”

Bellaterra, 08-01-20202. La directora de l’InCom-UAB i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), Amparo Huertas Bailén, ha estat invitada per l’associació Amics UAB a impartir la ponència “Polítiques públiques, igualtat LGTBIQ+ i desenvolupament social”, que se celebrarà el dimecres 22 de gener de 2020, a les 19 hores, a la Biblioteca municipal de Rubí, al carrer d’Aribau, número 5, d’aquesta ciutat vallesana. L’acte serà moderat pel director de la Biblioteca de Rubí, Adrià Martín, i forma part del cicle de conferències “Universitat Opina”.

El desenvolupament social només és possible amb la consolidació del reconeixement, el respecte i la normalitat social de la diversitat. En aquest procés, les polítiques públiques són una eina essencial.

Amb una mirada molt reduïda de la realitat biològica, la normativa binària només distingeix entre home i dona, reduint els models de vida a dues opcions ben diferenciades i, per tant, deixant fora moltes possibilitats de ser i estar a la societat. Si, a més, afegim la consolidació d’una societat patriarcal, no ens ha de sorprendre que la visibilitat dels col·lectius LGTBIQ+ estigui fortament vinculada a moviments socials de lluita.

Al segle XX es parlava de pervertits, desviats, problemes de salut mental, perillositat,… Al segle XXI, és possible trobar exemples de polítiques més progressistes dirigides a eliminar la discriminació i afavorir la inclusió. Però aquest procés cap a la normalitat social de les diverses identitats de gènere no és fàcil. L’efectivitat d’aquestes polítiques requereix d’una societat amb una mirada oberta i, alhora, d’una constant autocrítica capaç de donar resposta als múltiples i diversos debats que es generen dins dels col·lectius LGTBIQ+ i fora d’ells. En aquest context, és inqüestionable que l’àmbit comunicatiu, els discursos que circulen fora i dins dels mitjans de comunicació tradicionals, hi juguen un paper decisiu.

L’assistència a aquest acte és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través de la secretaria de l’associació Amics UAB (Tel. 93 581 14 90; amics@uab.cat; www.amicsuab.cat)

Per a més informació:

Programa Conferència Amics UAB: Amparo Huertas Bailén: “Polítiques públiques, igualtat LGTBIQ+ i desenvolupament social”. Rubí: Biblioteca de Rubí, 22 de gener de 2020, 19h.

Amics UAB

Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler de Rubí

 

Amparo Huertas Bailén, ponente invitada en la Conferencia Amics UAB sobre igualdad LGTBI, en la Biblioteca de Rubí, el 22 de enero

Se trata de una actividad organizada por la asociación Amics UAB, el Ayuntamiento de Rubí y la Biblioteca municipal de Rubí. Forma parte del ciclo de conferencias “Universidad Opina”, con el objetivo de “dar a conocer la opinión de la comunidad universitaria catalana sobre cuestiones que afectan a la vida de los ciudadanos”

Bellaterra, 08-01-20202. La directora de l’InCom-UAB y profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), Amparo Huertas Bailén, ha sido invitada por la asociación Amics UAB a impartir la ponencia “Políticas públicas, igualdad LGTBIQ+ y desarrollo social”, que se celebrará el miércoles 22 de enero de 2020, a las 19 horas, en la Biblioteca municipal de Rubí, en la calle Aribau, número 5, de esta ciudad vallesana. El acto será moderado por el director de la Biblioteca de Rubí, Adrià Martín, y forma parte del ciclo de conferencias “Universidad Opina”.

El desarrollo social solo es posible con la consolidación del reconocimiento, el respeto y la normalidad social de la diversidad. En este proceso, las políticas públicas son una herramienta esencial.

Con una mirada muy reducida de la realidad biológica, la normativa binaria solo distingue entre hombre y mujer, reduciendo los modelos de vida a dos opciones bien diferenciadas y, por tanto. Dejando fuera muchas posibilidades de ser y estar en la sociedad. Si, además, añadimos la consolidación de una sociedad patriarcal, no nos tiene que sorprender que la visibilidad de los colectivos LGTBIQ+ esté fuertemente vinculada a movimientos sociales de lucha.

Ene l siglo XX se hablaba de pervertidos, desviados, problemas de salud mental, peligrosidad… En el siglo XXI, es posible encontrar ejemplos de políticas más progresistas dirigidas a eliminar la discriminación y a favorecer la inclusión. Pero este proceso hacia la normalidad social de las distintas identidades de genero no es fácil. La efectividad de estas políticas requiere de una sociedad con una mirada abierta y, a la vez, de una constate autocrítica capa de dar respuesta a los múltiples y distintos debates que generan dentro de los colectivos LGTBIQ+ y fuera de ellos. En este contexto, es incuestionable que el ámbito comunicativo, los discursos que circulan fuera y dentro de los medios de comunicación tradicionales, juegan un papel decisivo.

La asistencia a este acto es gratuita, pero es necesaria inscripción previa a través dela secretaria de la asociación Amics UAB (Tel. 93 581 14 90; amics@uab.cat; www.amicsuab.cat)

Para más información:

Programa Conferencia Amics UAB: Amparo Huertas Bailén: “Políticas públicas, igualdad LGTBIQ+ y desarrollo social”. Rubí: Biblioteca de Rubí, 22 de enero de 2020, 19h.

Amics UAB

Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler de Rubí