La comunicación viva. Reflexiones desde y para las ciencias sociales, nou eBook de l’InCom-UAB Publicacions

Vivian Romeu és l’autora de La comunicación viva. Reflexiones desde y para las ciencias sociales, nou eBook publicat per l’InCom-UAB Publicaciones. Vivian Romeu és doctora en comunicació por la Universidad de La Habana (Cuba). Actualment és professora i investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. S’ha especialitzat en art, teories de la comunicació, interculturalitat, estètica de la recepció, semiòtica i anàlisi del discurs

Bellaterra, 07-01-2020. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha publicat, el mes de desembre passat, el nou eBook La comunicación viva. Reflexiones desde y para las ciencias sociales, de Vivian Romeu. Es tracta del volum 19 de la col·lecció InCom-UAB Publicacions, que dirigeix l’investigador del InCom-UAB y professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual y Publicitat (UAB), José Luis Terrón.

Per a Vivian Romeu, com podem llegir a la Introducció d’aquesta obra, “el propòsit d’aquest text és contribuir al debat epistèmic-metodològic sobre la manera en què l’estudi del que és comunicatiu pot aportar llum a la comprensió de la realitat social, en el benentès que allò comunicatiu constitueix l’acció social”.

El llibre s’organitza en tres capítols. En el primer es busca posicionar una concepció de ciència i en particular de ciència social, des de la lògica del descobriment i no des de la reproducció del coneixement científic, que és la que creem que nia majoritàriament avui en la investigació social. A partir d’això, es privilegia una reflexió a l’entorn del que Zemelman anomena un pensar epistèmic-metodològic com a pensar científic pròpiament dit, que intenta derivar en algunes reflexions puntuals sobre el quefer investigador en les ciències socials, sobretot a nivell del plantejament de la recerca.

En un segon capítol, i estretament vinculat amb l’anterior, Vivian Romeu abona una conceptualització sobre la realitat social des dels postulats de l’epistemologia crítica zemelmaniana, on el paper mediador dels significats adquireix una rellevància cabdal com a combustible que permet comprendre l’acció humana individual i social. A partir de recuperar el rol que tenen els significats en la proposta epistemològica i metodològica d’Hugo Zemelman es podrà anar teixint epistemològicament la manera en què el que és comunicatiu participa en la construcció de l’acció social.

Finalment, en el capítol tercer i últim, busca desgranar algunes reflexions que aconsegueixen contribuir a afirmar al comunicatiu com a acció social, intentant demostrar metodològicament com a través de la comunicació es configura la realitat social històricament objectivada.

Vivian Romeu és coeditora juntament amb Marta Rizo de Comunicación, cultura y violencia, títol número 3 de l’InCom-UAB Publicacions (2013). El proper eBook de la col·lecció està editat per Mohammed ElHajji, Denise Cogo i Amparo Huertas, porta per títol Migrações transnacionais, interculturalidade, políticas e comunicação, i sortirà al públic a principis de 2020.

Per a més informació:

ROMEU, Vivian (2019): La comunicación viva. Reflexiones desde y para las ciencias sociales [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. Col·lecció InCom-UAB Publicacions, núm. 19. ISBN: 978-84-120344-5-5

 

La comunicación viva. Reflexiones desde y para las ciencias sociales, nuevo eBook del InCom-UAB Publicacions

Vivian Romeu es la autora de La comunicación viva. Reflexiones desde y para las ciencias sociales, nuevo eBook publicado por el InCom-UAB Publicaciones. Vivian Romeu es doctora en comunicación por la Universidad de La Habana (Cuba). Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se ha especializado en arte, teorías de la comunicación, interculturalidad, estética de la recepción, semiótica y análisis del discurso

Bellaterra, 07-01-2020. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha publicado, el pasado mes de diciembre, el nuevo eBook La comunicación viva. Reflexiones desde y para las ciencias sociales, de Vivian Romeu. Se trata del volumen 19 de la colección InCom-UAB Publicacions, que dirige el investigador del InCom-UAB y profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), José Luis Terrón.

Para Vivian Romeu, como podemos leer en la Introducción de esta obra, “el propósito de este texto es contribuir al debate epistémico-metodológico sobre la manera en que el estudio de lo comunicativo puede aportar luz a la comprensión de la realidad social, en el entendido de que lo comunicativo constituye la acción social”.

El libro se organiza en tres capítulos. En el primero se busca posicionar una concepción de ciencia, y en particular de ciencia social, desde la lógica del descubrimiento y no desde la reproducción del conocimiento científico que es la creemos anida mayormente hoy en la investigación social. A partir de ello se privilegia una reflexión en torno a lo que Zemelman llama un pensar epistémico-metodológico como pensar científico propiamente dicho que intenta derivar algunas reflexiones puntuales sobre el quehacer investigativo en las ciencias sociales, sobre todo al nivel del planteamiento de la investigación.

En un segundo capítulo y estrechamente vinculado con lo anterior Vivian Romeu abona una conceptualización sobre la realidad social desde los postulados de la epistemología crítica zemelmaniana, donde el papel mediador de los significados cobra una relevancia cabal en tanto combustible que permite comprender la acción humana individual y social. A partir de recuperar el rol que tienen los significados en la propuesta epistemológica y metodológica de Hugo Zemelman, se podrá ir tejiendo epistemológicamente la manera en que lo comunicativo participa en la constitución de la acción social.

Finalmente, en el capítulo tercero y último, busca desgajar algunas reflexiones que logren contribuir a afirmar a lo comunicativo como acción social, intentando demostrar metodológicamente cómo a través de la comunicación se configura la realidad social históricamente objetivada.

Vivian Romeu es coeditora junto a Marta Rizo de Comunicación, cultura y violencia, título número 3 de InCom-UAB Publicacions (2013). El próximo eBook de la colección está editado por Mohammed ElHajji, Denise Cogo y Amparo Huertas, lleva por título Migrações transnacionais, interculturalidade, políticas e comunicação, y saldrá al público a principios de 2020.

Para más información:

ROMEU, Vivian (2019): La comunicación viva. Reflexiones desde y para las ciencias sociales [En línea]. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. Colección InCom-UAB Publicacions, núm. 19. ISBN: 978-84-120344-5-5