Wisem Mahi, de la universitat pública algeriana de Tlemcen, inicia una estada de recerca al nostre centre

Wisem Mahi està realitzant la seva tesi doctoral sobre el tractament de la premsa espanyola del procés català. Gràcies a una ajuda del Ministeri d’Educació i Investigació Científica de la República Algeriana Democràtica i Popular, realitzarà una estada al nostre centre de set mesos de durada

Bellaterra, 13-01-2019. La investigadora Wisem Mahi, de la Universitat d’Abou Bekr Belkaid-Tlemcen —universitat pública algeriana―, està realitzant una estada de recerca a l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) de set mesos de durada, entre desembre de 2019 i juliol de 2020. Wisem Mahi ha obtingut una ajuda del Ministeri d’Educació i Investigació Científica de la República Algeriana Democràtica i Popular per a la realització d’aquesta estada.

Wisem Mahi està realitzant la seva tesi doctoral sobre el nacionalisme català. Mahi, especialista en comunicació intercultural i literatura hispànica, estudia el tractament que la premsa escrita està donant al Procés a Catalunya. La seva tutora a la universitat algeriana és Sahari Hafeda, especialista en les relacions econòmiques hispanoalgerianes en l’època contemporània i en la importància econòmica de l’idioma espanyol en el mon dels negocis.

Fotografia (d’esquerra a dreta): La directora de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén, i la investigadora algeriana Wisem Mahi reunides a l’InCom-UAB (© Marta Civil i Serra / InCom-UAB)

 

Wisem Mahi, de la universidad pública argelina de Tlemcen, inicia una estancia de investigación en nuestro centro

Wisem Mahi está realizando su tesis doctoral sobre el tratamiento de la prensa española del proceso catalán. Gracias a una ayuda del Ministerio de Educación e Investigación Científica de la República Argelina Democrática y Popular, realizará una estancia en nuestro centro de siete meses de duración

Bellaterra, 13-01-2019. La investigadora Wisem Mahi, de la Universidad de Abou Bekr Belkaid-Tlemcen —universidad pública argelina―, está realizando una estancia de investigación en el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) de siete meses de duración, entre diciembre de 2019 y julio de 2020. Wisem Mahi ha obtenido una ayuda del Ministerio de Educación e Investigación Científica de la República Argelina Democrática y Popular para la realización de dicha estancia.

Wisem Mahi está realizando su tesis doctoral sobre el nacionalismo catalán. Mahi, especialista en comunicación intercultural y literatura hispánica, estudia el tratamiento que la prensa escrita está dando al Proceso en Catalunya. Su tutora en la universidad argelina es Sahari Hafeda, especialista en las relaciones económicas hispano-argelinas en la época contemporánea y en la importancia económica del idioma español en el mundo de los negocios.

Fotografía (de izquierda a derecha): La directora del InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén, y la investigadora argelina Wisem Mahi reunidas en el InCom-UAB (© Marta Civil i Serra / InCom-UAB)