Amparo Huertas Bailén publica un article sobre el paper dels mitjans en la construcció de l’europeïtat

“Mass media and political engagement in Europe” es el título del texto, que forma parte de la monografía editada por el CIDOB “Europe behind (mis)understandings”, coordinada por Yolanda Onghena e Isabel Verdet Peris

Bellaterra / Barcelona, 15–10–2015. La investigadora de l’InCom-UAB i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) Amparo Huertas Bailén desenvolupa l’article “Mass media and political engagement in Europe” a partir de tres preguntes: ¿de quina manera han contrubuït els mitjans en el sentiment de pertinença a Europa?, ¿com respon l’audiènica? I ¿què podrán aportar les TIC en un futur?

Amb aquestes qüestions com a punt de partida, el text s’endinsa en les dificultats derivades dels fets que la major part dels mitjans europeus van néixer per respondre a qüestions nacionals i que els creats amb vocació europea tendeixen més a mostrar la diversitat que els punts d’unió. En relació a les audiències i seguint les dades d’EMS 2014 (European Media and Marketing Survey), es destaca la baixa resposta, com queda demostrat pel fet que només el 3,6% de la població a Europa (excloent Regne Unit i Irlanda) segueix Euronews (cadena de televisió “all news”). Per acabar, Amparo Huertas Bailén planteja que, en un context econòmic capitalista, l’expansió de les TIC està garantida, però no que això vagi lligat a un reforçament de la consideració de la població europea com a ciutadania.

Aquesta publicació és fruit d’unes jornades celebrades el 2014 al CIDOB, un seminari participatiu de dos dies de durada amb estudiants universitaris de l’àrea de la comunicació de diferents estats membres de la UE. Els participants van debatre sobre com els mitjans promouen l’europeïtat i la reconeixen en la seva diversitat o si, al contrari, obstaculitzen el desenvolupament d’un sentiment de pertinença europeu. El comitè científic, encarregat de la selecció, va estar format per Carme Colomina (periodista i investigadora associada del CIDOB); Michelangelo Conoscenti (Università de Torino) i Amparo Huertas Bailén (InCom-UAB).

Accés a la monografia “Europe behind (mis)understandings”

 

Amparo Huertas Bailén publica un artículo sobre el papel de los medios en la construcción de la europeidad

“Mass media and political engagement in Europe” és el títol del text, que forma part de la monografia editada pel CIDOB “Europe behind (mis)understandings”, coordinada per Yolanda Onghena i Isabel Verdet Peris

Bellaterra / Barcelona, 15–10–2015. La investigadora del InCom-UAB i profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB) Amparo Huertas Bailén desarrolla el artículo “Mass media and political engagement in Europe” a partir de tres preguntas: ¿de qué modo han contribuido los medios en el sentimiento de pertenencia a Europa?, ¿cómo responde la audiencia? Y ¿qué podrán aportar las TICs en un futuro?

Con estas cuestiones como punto de partida, el texto ahonda en las dificultades derivadas de que la mayor parte de los medios europeos nacieran para responder a cuestiones nacionales o de que los creados con vocación europea tiendan más a mostrar la diversidad que los puntos de unión. En relación a las audiencias y siguiendo los datos de EMS 2014 (European Media and Marketing Survey), se destaca su baja respuesta, como queda demostrado por el hecho de que solo el 3,6% de la población en Europa (excluyendo Reino Unido e Irlanda) sigue Euronews (cadena de televisión “all news”). Para acabar, Amparo Huertas Bailén plantea que, en un contexto económico capitalista, la expansión de las TICs está garantizada, pero no que ello vaya ligado a un reforzamiento de la consideración de la población europea como ciudadanía.

Esta publicación es fruto de unas jornadas celebradas en 2014 en el CIDOB, un seminario participativo de dos días de duración con estudiantes universitarios del área de la comunicación de diferentes estados miembros de la UE. Los participantes debatieron sobre cómo los medios promueven la europeidad y la reconocen en su diversidad o si, por el contrario, obstaculizan el desarrollo de un sentimiento de pertenencia europeo. El comité científico, encargado de la selección, estuvo formado por Carme Colomina (periodista e investigadora asociada del CIDOB); Michelangelo Conoscenti (Università de Torino) y Amparo Huertas Bailén (InCom-UAB).

Acceso a la monografía “Europe behind (mis)understandings”