El director de l’InCom-UAB José Luis Terrón participarà en el II Foro Jóvenes, Drogas y Comunicación, els dies 28 i 29 d’octubre a Madrid

L’esdeveniment tindrà lloc a Madrid, els dies 28 i 29 d’octubre de 2015 i està organitzat per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, que depèn del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i la Universidad Complutense de Madrid.

Bellaterra / Madrid, 20–10–2015. El II Foro Jóvenes, Drogas y Comunicación té com a objectiu l’intercanvi d’experiències i coneixements entre les persones que treballen amb joves i addicions i les que ho fan en eles temes de comunicació. El director de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i director del grup Comunicació i Salut del mateix Institut, José Luis Terrón, participarà en una taula dedicada a les xarxes socials i globalització.

Els organitzadors consideren que els adolescents són un col·lectiu especialment sensible, al qual cal conscienciar i sensibilitzar sobre el problema que produeixen les addicions i, per això, es mostren interessats en trobar els mitjans més eficaços per fer-los arribar missatges de prevenció d’addiccions i promoció de la salut.

El dia de cloenda, dijous 29 d’octubre, es realitzarà la signatura d’una Declaració, amb diferents autoritats i organismes representants dels mitjans de comunicació, on es farà constar la implicació dels mitjans de comunicació respecta a la informació que s’aporta sobre drogues i la seva influència entre els públics, en especial entre els joves.

Per a més informació:

Programa II Foro Jóvenes, Drogas y Comunicación

 

El director del InCom-UAB José Luis Terrón participará en el II Foro Jóvenes, Drogas y Comunicación, los días 28 y 29 de octubre en Madrid

El evento tendrá lugar en Madrid los días 28 y 29 de octubre de 2015 y está organizado por la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la Universidad Complutense de Madrid.

Bellaterra / Madrid, 20–10–2015. El II Foro Jóvenes, Drogas y Comunicación tiene como objetivo el intercambio de experiencias y conocimientos entre las personas que trabajan con jóvenes y adicciones y las que lo hacen en los temas de comunicación. El director del Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (InCom-UAB) i director del grupo Comunicación y Salud del mismo Instituto, José Luis Terrón, participará en la mesa dedicada a las redes sociales y globalización.

Los organizadores consideran que los adolescentes son un colectivo especialmente sensible, al cual se debe concienciar y sensibilizar sobre el problema que producen las adicciones y, por ello, se muestran interesados en encontrar los medios más eficaces para hacerles llegar mensajes sobre la prevención de adicciones y promoción de la salud.

El día de la clausura, jueves 29 de octubre, se realizará la firma de una Declaración, con diferentes autoridades y organismos representantes de los medios de comunicación, donde se hará constar la implicación de los medios de comunicación con respecto a la información que se aporta sobre drogas y su influencia entre los públicos, en especial entre los jóvenes.

Para más información:

Programa II Foro Jóvenes, Drogas y Comunicación