Amparo Huertas Bailén publica una lliçó sobre el mesurament de les audiències al Portal de la Comunicació (InCom-UAB)

El text, disponible en castellà, recull els debats que estan adquirint més pes davant els canvis que la cultura digital exigeix als mesuraments. Amparo Huertas Bailén reflexiona sobre aspectes metodològics i el qüestionament que ofertes com Netflix generen a l’entorn de la utilitat d’un estudi únic en cada país

Bellaterra, 05-11-2018. Amparo Huertas Bailén, coordinadora del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (2017/SGR-0760) ubicat a l’InCom-UAB, ha publicat la lliçó “Continuidades y rupturas en la medición de las audiencias” al Portal de la Comunicació gestionat per l’InCom-UAB. El text reflexiona sobre l’estat actual de los estudis de mesurament amb l’expansió de la tecnologia digital. D’una banda, planteja com la hiperespecialització del consum està provocant canvis en la metodologia que aquests sondejos apliquen, fent especial èmfasi en la minusvaloració de les variables sociodemogràfiques i l’aplicació de noves mètriques. I, de l’altra, reuneix els arguments més rellevants a favor i en contra del manteniment d’un sistema basat en el monopoli.

Amparo Huertas Bailén defensa la necessitat de no perdre la perspectiva del públic com a ciutadania. El treball s’inscriu dins de la línia que aborda el sistema de comunicació a Catalunya en el marc del Grup de recerca consolidat de l’InCom-UAB.

Lliçó al Portal de la Comunicació (InCom-UAB):

HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Continuidades y rupturas en la medición de las audiencias” [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), novembre. ISSN: 2014-0576.

Llibres publicats per Amparo Huertas Bailén relacionats amb aquesta temàtica:

HUERTAS BAILÉN, Amparo (1999): Cómo se miden las audiencias de televisión. Barcelona: CIMS.

HUERTAS BAILÉN, Amparo (2002): La audiencia investigada. Barcelona: Gedisa.

HUERTAS BAILÉN, Amparo (2015): Yo soy audiencia. Ciudadanía, público y mercado. Barcelona: Editorial UOC.

 

Amparo Huertas Bailén publica una lección sobre la medición de las audiencias en el Portal de la Comunicación (InCom-UAB)

El texto, disponible en castellano, recoge los debates que están adquiriendo más peso ante los cambios que la cultura digital exige a las mediciones. Amparo Huertas Bailén reflexiona sobre aspectos metodológicos y el cuestionamiento que ofertas como Netflix generan acerca de la utilidad de un estudio único en cada país

Bellaterra, 05-11-2018. Amparo Huertas Bailén, coordinadora del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (2017/SGR-0760) ubicado en el InCom-UAB, ha publicado la lección “Continuidades y rupturas en la medición de las audiencias” en el Portal de la Comunicación gestionado por el InCom-UAB. El texto reflexiona sobre el estado actual de los estudios de medición con la expansión de la tecnología digital. Por un lado, plantea cómo la hiperespecialización del consumo está provocando cambios en la metodología que estos sondeos aplican, haciendo especial énfasis en la minusvaloración de las variables sociodemográficas y la aparición de nuevas métricas. Y, por otro lado, reúne los argumentos más relevantes a favor y en contra del mantenimiento de un sistema basado en el monopolio.

Amparo Huertas Bailén defiende la necesidad de no perder la perspectiva del público como ciudadanía. El trabajo se inscribe dentro de la línea que aborda el sistema de comunicación en Catalunya en el marco del Grupo de investigación consolidado del InCom-UAB.

Lección en el Portal de la Comunicació (InCom-UAB):

HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Continuidades y rupturas en la medición de las audiencias” [En línea]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), noviembre. ISSN: 2014-0576.

Libros publicados por Amparo Huertas Bailén relacionados con esta temática:

HUERTAS BAILÉN, Amparo (1999): Cómo se miden las audiencias de televisión. Barcelona: CIMS.

HUERTAS BAILÉN, Amparo (2002): La audiencia investigada. Barcelona: Gedisa.

HUERTAS BAILÉN, Amparo (2015): Yo soy audiencia. Ciudadanía, público y mercado. Barcelona: Editorial UOC.