Presentació del projecte finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos a la comissió inicial de seguiment

Amparo Huertas Bailén ha presentat el projecte «Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3» al seminari inicial de seguiment que va organitzar la Direcció General d’Afers Religiosos el 6 de novembre a Barcelona

Bellaterra, 07-11-2018. La Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia (Generalitat de Catalunya) va convocar el passat 6 de novembre els tres equips d’investigació que van obtenir finançament a la convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2017). Amparo Huertas Bailén, coordinadora del projecte «Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3», va ser la primera ponent.

Marcel·lí Joan i Alsienella, director general d’Afers Religiosos, es va mostrar particularment interessat pel projecte liderat per l’InCom-UAB, atesa la seva carrera professional lligada als mitjans de comunicació i la seva preocupació per la sobredimensió mediàtica que pot arribar a tenir la diversitat i que pot acabar afectant negativament les religions majoritàries. El debat posterior a la presentació de Huertas Bailén va ser molt enriquidor. L’antropòleg Manuel Delgado va qüestionar la necessitat que les religions dialoguin, obrint un tema de debat molt interessant. Davant d’aquesta qüestió, Huertas Bailén va destacar que l’estudi també contempla el laïcisme i que, indubtablement, és necessari reflexionar sobre com els mitjans de comunicació parlen de les religions, atès no només la seva responsabilitat en relació amb la construcció dels imaginaris socials, sinó també pel fet que tenen repercussions directes a la vida de les persones, com succeeix de manera evident amb el col·lectiu musulmà i la difusió de notícies que associen islam i terrorisme.

La segona presentació va córrer a càrrec de Joaquín Beltrán Antolín (Universitat Autònoma de Barcelona) amb el projecte «Migració xinesa i pràctiques religioses: una perspectiva intergeneracional» i, per últim, Manuel Delgado (Universitat de Barcelona) va explicar el seu estudi «Religiositats perifèriques. Una anàlisi comparada de les formes religioses de canalització del malestar social a barris estigmatitzats».

Montserrat Santamarina, professora de la UAB i col·laboradora de l’InCom-UAB a projectes com la realització del vídeo Revelades (2016) amb motiu d’una exposició al Centre d’Arts Santa Mònica, i Denise Cogo, professora a l’ESPM-Brasil que està fent actualment una estada d’investigació a l’InCom-UAB, també van assistir a la trobada.

Per a més informació:

Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG)

Revelades (2016)

Arts Santa Mònica: 60dB / 16kHz. BCN. Sents la violència? (18.10.2016 – 08.01.2017)

 

Presentación del proyecto financiado por la Dirección General de Asuntos Religiosos en la comisión inicial de seguimiento

Amparo Huertas Bailén ha presentado el proyecto «Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3» en el seminario inicial de seguimiento que organizó la Dirección General de Asuntos Religiosos el 6 de novembre en Barcelona

Bellaterra, 07-11-2018. La Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Justicia (Generalitat de Catalunya) convocó el pasado 6 de noviembre a los tres equipos de investigación que obtuvieron financiación en la convocatoria de Ayudas a proyectos de investigación en el ámbito de la diversidad religiosa (RELIG 2017). Amparo Huertas Bailén, coordinadora del proyecto «Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3» [«Presencia del diálogo interreligioso en el espacio público audiovisual: diagnosis y elaboración de indicadores. Esetudio de caso: TV3»], fue la primera ponente.

Marcel·lí Joan i Alsienella, director general de Asuntos Religiosos, se mostró particularmente interesado por el proyecto liderado por el InCom-UAB, vista su carrera profesional ligada a los medios de comunicación y su preocupación por la sobredimensión mediática que puede llegar a tener la diversidad y que puede terminar afectando negativamente a las religiones mayoritarias. El debate posterior a la presentación de Huertas Bailén fue muy enriquecedor. El antropólogo Manuel Delgado cuestionó la necesidad que las religiones dialoguen, abriendo un tema de debate muy interesante. Ante esta cuestión, Huertas Bailén destacó que el estudio también contempla el laicismo y que, indudablemente, es necesario reflexionar sobre cómo los medios de comunicación hablan de las religiones, teniendo en cuenta no sólo su responsabilidad en relación con la construcción de imaginarios sociales, sino también por el hecho que tienen repercusiones directas en la vida de las personas, como sucede de manera evidente con el colectivo musulmán y la difusión de noticias que asocian islam y terrorismo.

La segunda presentación corrió a cargo de Joaquín Beltrán Antolín (Universitat Autònoma de Barcelona) con el proyecto «Migració xinesa i pràctiques religioses: una perspectiva intergeneracional» [«Migración china y prácticas religiosas: una perspectiva intergeneracional»] y, por último, Manuel Delgado (Universitat de Barcelona) explicó su estudio «Religiositats perifèriques. Una anàlisi comparada de les formes religioses de canalització del malestar social a barris estigmatitzats» [«Religiosidades periféricas. Un análisis comparado de las formas religiosas de canalización del malestar social en barrios estigmatizados»].

Montserrat Santamarina, profesora de la UAB y colaboradora del InCom-UAB en proyectos como la realización del vídeo Revelades (2016) con motivo de una exposición en el Centre d’Arts Santa Mònica, y Denise Cogo, profesora en el ESPM-Brasil que está haciendo actualmente una estancia de investigación en el InCom-UAB, también asistieron en el encuentro.

Para más información:

Ayudas a proyectos de investigación en el ámbito de la diversidad religiosa (RELIG)

Revelades (2016)

Arts Santa Mònica: 60dB / 16kHz. BCN ¿Sientes la violencia? (18.10.2016 – 08.01.2017)