Amparo Huertas Bailén realitza diverses activitats acadèmiques a l’Escuela Superior de Propaganda y Marketing (ESPM) de São Paulo, al Brasil

La directora de l’InCom-UAB fou invitada pel Programa de Postgrau en Comunicació i Pràctiques de Consum de l’Escuela Superior de Propaganda y Marketing (PPGCOM ESPM) de São Paulo (Brasil) la primera quinzena del mes d’agost. Durant la seva estada, Amparo Huertas Bailén realitzà diverses activitats acadèmiques

Bellaterra / São Paulo (Brasil), 05-09-2019. Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB, fou invitada pel Programa de Postgrau en Comunicació i Pràctiques de Consum de l’Escuela Superior de Propaganda y Marketing (PPGCOM ESPM) de São Paulo, al Brasil, per a realitzar diverses activitats acadèmiques entre l’1 i el 15 d’agost de 2019. La directora de l’InCom-UAB va impartir un seminari de 16 hores de durada entre el 5 i el 8 d’agost amb el títol “Comunicació i consum: reconfigurant les audiències i les minories”. La proposta tenia com a objectiu estimular el debat sobre la manera en què s’estan reconfigurant les audiències i les minories en motiu de la globalització, la neoliberalització i la personalització del consum amb el desenvolupament dels entorns comunicatius digitals. Van assistir al curs 45 persones, la majoria estudiants de postgrau i professors universitaris de diverses universitats brasileres.

A més a més, Amparo Huertas Bailén va impartir el 12 d’agost la conferència “Comunicació, audiovisual i activisme: el cas del moviment #Metoo”, organitzada en el curs de graduació en disseny de l’ESPM en associació amb PPGCOM ESPM. La directora de l’InCom-UAB va parlar sobre l’ús de l’activisme des de la indústria cinematogràfica de Hollywood i analitzà la manera com s’està transformant la lluita social. La directora de l’InCom-UAB també va participar, el 2 d’agost, en la comissió de seguiment del treball de Lucas Pereira Baumgartner, titulat Comunicação, consumo e ética: um estudo das narritvas das práticas de consumo dos usuários da rede Tor, i dirigit per l’investigador Luiz Peres Garzezi en el marc del PPGCOM ESPM.

D’aquesta manera, l’InCom-UAB reforça els seus vincles amb l’Escuela Superior de Propaganda y Marketing de São Paulo, a partir de la continuada col·laboració amb Denise Cogo, responsable de PPGCOM ESMP i membre de l’InCom-UAB, i de la recent incorporació de Luiz Peres Garzezi, membre de l’equipo docent i investigador de l’ESPM, al nostre centre de recerca.

Fotografia: Amparo Huertas Bailén a l’Escuela Superior de Propaganda y Marketing de São Paulo (Font: arxiu personal AHB)

 

Amparo Huertas Bailén realiza diversas actividades académicas en la Escuela Superior de Propaganda y Marketing (ESPM) de São Paulo, al Brasil

La directora del InCom-UAB fue invitada por el Programa de Posgrado en Comunicación y Prácticas de Consumo de la Escuela Superior de Propaganda y Marketing (PPGCOM ESPM) de São Paulo (Brasil) la primera quincena del mes de agosto. Durante su estancia, Amparo Huertas Bailén realizó diversas actividades académicas

Bellaterra / São Paulo (Brasil), 05-09-2019. Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB y profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB, fue invitada por el Programa de Posgrado en Comunicación y Prácticas de Consumo de la Escuela Superior de Propaganda y Marketing (PPGCOM ESPM) de São Paulo (Brasil) para realizar diversas actividades académicas entre el 1 y el 15 de agosto de 2019. La directora del InCom-UAB impartió un seminario de 16 horas de duración entre el 5 y el 8 de agosto con el título “Comunicación y consumo: reconfigurando las audiencias y las minorías”. La propuesta tenía como objetivo estimular el debate sobre el modo en que se están reconfigurando las audiencias y las minorías con motivo de la globalización, la neoliberalización y la personalización del consumo con el desarrollo de los entornos comunicativos digitales. Asistieron al curso 45 personas, la mayoría estudiantes de postgrado y profesores universitarios de diferentes universidades brasileñas.

Además, Amparo Huertas Bailén impartió el 12 de agosto la conferencia "Comunicación, audiovisual y activismo: el caso del movimiento #Metoo", organizada en el curso de graduación en diseño de la ESPM en asociación con PPGCOM ESPM. La directora del InCom-UAB habló sobre el uso del activismo desde la industria cinematográfica de Hollywood y analizó el modo en que se está transformando la lucha social. La directora del InCom-UAB también participó, el 2 de agosto, en la comisión de seguimiento del trabajo de Lucas Pereira Baumgartner, titulado Comunicação, consumo e ética: um estudo das narritvas das práticas de consumo dos usuários da rede Tor, y dirigido por el investigador Luiz Peres Garzezi en el marco del PPGCOM ESPM.

De esta manera, el InCom-UAB refuerza sus vínculos con la Escuela Superior de Propaganda y Marketing de São Paulo, a partir de la continuada colaboración con Denise Cogo, responsable de PPGCOM ESMP y miembro del InCom-UAB, y de la reciente incorporación de Luiz Peres Garzezi, miembro del equipo docente e investigador de ESPM, a nuestro centro de investigación.

Fotografía: Amparo Huertas Bailén en la Escuela Superior de Propaganda y Marketing de São Paulo (Fuente: archivo personal AHB)