Article sobre l’avaluació dels projectes d’R+D a la revista COMeIN (UOC)

El text de la investigadora Berta Cerezuela reflexiona sobre la importància que els grups de recerca puguin aprofitar totes les eines que tenen a l’abast per poder avaluar el desenvolupament i compliment d’un projecte de recerca, els resultats obtinguts per la pròpia recerca en si mateixa i també l’impacte que aquesta pot tenir en el seu entorn

Bellaterra, 15-03-2018. Berta Cerezuela, membre del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) (2017/SGR-0760), ha publicat l’article “Els projectes com a generadors de coneixement en les organitzacions” a la revista COMeIN: revista dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (núm. 75, març de 2018).

A l’article, l’autora reflexiona sobre les oportunitats i les eines que ofereixen i aporten les metodologies de gestió de projectes i de gestió d’informació per facilitar l’aprenentatge de l’equip i de l’organització a través dels projectes de R+D, capitalitzant el coneixement generat com un actiu en l'àmbit corporatiu, sobretot per aquelles organitzacions que estan estructurades en projectes i basades en coneixement.

Berta Cerezuela és cap de projectes del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport de la UAB i professora col·laboradora en gestió de projectes a la Universitat Oberta de Catalunya, LaSalle URL i La Salle Open University (UOLS).

Accés a l’article (disponible en català i en castellà):

CEREZUELA, Berta (2018): “Els projectes com a generadors de coneixement en les organitzacions” [En línia]. COMeIN: revista dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació [Barcelona], núm. 75, març.

 

Artículo sobre la evaluación de los proyectos de I + D en la revista COMeIN(UOC)

El texto de la investigadora Berta Cerezuela reflexiona sobre la importancia que los grupos de investigación puedan aprovechar todas las herramientas que tienen a su alcance para poder evaluar el desarrollo y cumplimiento de un proyecto de investigación, los resultados obtenidos por la propia investigación en si misma y también el impacto que esta puede tener en su entorno

Bellaterra, 15-03-2018. Berta Cerezuela, miembro del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) (2017 / SGR-0760), ha publicado el artículo "Los proyectos como generadores de conocimiento en las organizaciones" en la revista COMeIN: revista de los estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (núm. 75, marzo de 2018).

En el artículo, la autora reflexiona sobre las oportunidades y las herramientas que ofrecen y aportan las metodologías de gestión de proyectos y de gestión de la información para facilitar el aprendizaje del equipo y de la organización a través de los proyectos de I + D, capitalizando el conocimiento generado como un activo corporativo, sobre todo para aquellas organizaciones que están estructuradas en proyectos y basadas en conocimiento.

Berta Cerezuela es gestora de proyectos del Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte de la UAB y profesora colaboradora en gestión de proyectos en la Universitat Oberta de Catalunya, LaSalle URL y La Salle Open University (UOLS).

Acceso al artículo (disponible en castellano y catalán):

CEREZUELA, Berta (2018): “Los proyectos como generadores de conocimiento en las organizaciones” [En línea]. COMeIN: revista de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación[Barcelona], núm. 75, marzo.