L’InCom-UAB present al XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC 2018)

José Luis Terrón i Flor Micaela Ramírez Leyva presentaran una comunicació sobre el tractament i rol de la comunicació en publicacions de salut pública al congrés ALAIC 2018, del 30 de juliol a l’1 d’agost, a la capital de Costa Rica. Serà la tercera participació consecutiva de l’InCom-UAB a un congrés de l’ALAIC, de periodicitat biennal

Bellaterra / San José (Costa Rica), 20-03-2018. Els membres de l’InCom-UAB José Luis Terrón, director de l’SCOMLab Comunicació i Salut (InCom-UAB) i professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), i Flor Micaela Ramírez Leyva, professora titular del Departament de Psicologia de la Universidad de Guadalajara (Mèxic), presentaran la comunicació “Tratamiento y rol de la comunicación en las publicaciones de salud pública de la biblioteca SciELO”, al XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC 2018).

La comunicació, “Tratamiento y rol de la comunicación en las publicaciones de salud pública de la biblioteca SciELO”, s’integra en el Grup Temàtic 5, dedicat a la comunicació i salut i es presentarà en el si d’ALAIC 2018, que aquest any se celebra a San José de Costa Rica entre el 30 de juliol i l’1 d’agost sota el lema ‘Comunicación en sociedades diversas: horizontes de inclusión, equidad y democracia”. És la tercera participació consecutiva de l’InCom-UAB en un congrés de l’ALAIC, que se desenvolupa cada dos anys.

La comunicació que se presenta té com a objectiu caracteritzar els articles relacionats amb la comunicació que hagin estat publicats en les revistes de salut pública de la biblioteca SCIELO, descrivint atributs formals i disciplinaris. Per a això es fan servir l’anàlisi bibliomètric i de contingut. Entre els resultats, es pot destacar que del total dels articles detectats (19.886), només 124 té ala comunicació com a un dels eixos argumentals; segons la seva tipologia, 115 corresponen a ‘articles originals’, 6 a ‘revisions’, 1 a ‘ressenya bibliogràfica’, 1 a ‘comentari’ i 1 a ‘perspectives’. El 18,54% d’aquests 124 articles compten amb autors de més d’un camp de coneixement; el 78,03% dels investigadors pertanyen a l’àrea de salut i el 10,33% a l’àrea de comunicació. Els autors conclouen que existeixen evidències d’una mínima presència de la comunicació i que quan apareix el seu caràcter és instrumental; la producció científica de Salut Pública revela que el vincle entre la comunicació i la salut es troba lluny de la realitat.

Per a més informació:

Web Congrés ALAIC 2018

 

El InCom-UAB presente en el XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC 2018)

José Luis Terrón i Flor Micaela Ramírez Leyva presentaran una comunicación sobre el tratamiento y rol de la comunicación en publicaciones de salud pública en el congreso ALAIC 2018, del 30 de julio al 1 de agosto, a la capital de Costa Rica. Será la tercera participación consecutiva del InCom-UAB en un congreso del ALAIC, de periodicidad bienal

Bellaterra / San José (Costa Rica), 20-03-2018. Los miembros del InCom-UAB José Luis Terrón, director del SCOMLab Comunicació i Salut (InCom-UAB) y profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), y Flor Micaela Ramírez Leyva, profesora titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Guadalajara (México), presentarán la comunicación “Tratamiento y rol de la comunicación en las publicaciones de salud pública de la biblioteca SciELO”, en el XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC 2018).

La comunicación, “Tratamiento y rol de la comunicación en las publicaciones de salud pública de la biblioteca SciELO”, se integra en el Grupo Temático 5, dedicado a la comunicación y salud y se presentará en el seno de ALAIC 2018, que este año se celebra en San José de Costa Rica entre el 30 de julio al 1 de agosto bajo el lema ‘Comunicación en sociedades diversas: horizontes de inclusión, equidad y democracia”. Es la tercera participación consecutiva del InCom-UAB en un congreso del ALAIC, que se desarrolla cada dos años.

La comunicación que se presenta tiene como objetivo caracterizar los artículos relacionados con la comunicación que hayan sido publicados en las revistas de salud pública de la biblioteca SCIELO, describiendo atributos formales y disciplinarios. Para ello, se emplean el análisis bibliométrico y de contenido. Entre los resultados, cabe destacar que del total de los artículos detectados (19.886), sólo 124 tiene a la comunicación como uno de sus ejes argumentales; según su tipología, 115 corresponden a ‘artículos originales’, 6 a ‘revisiones’, 1 a ‘reseña bibliográfica’, 1 a ‘comentario’ y 1 a ‘perspectivas’. El 18,54% de estos 124 artículos cuentan con autores de más de un campo de conocimiento; el 78,03% de los investigadores pertenecen al área de salud y 10,33% al área de comunicación. Los autores concluyen que existen evidencias de una mínima presencia de la comunicación y de que cuando aparece su carácter es instrumental; la producción científica de Salud Pública revela que el vínculo entre la comunicación y la salud se encuentra lejos de la realidad.

Para más información:

Web Congreso ALAIC 2018