Miquel de Moragas i Spà participa en el Congreso Internacional “La ciudad: imágenes e imaginarios” (Universidad Carlos III de Madrid)

El catedràtic i fundador i primer director de l’InCom-UAB ha estat invitat a participar en una sessió plenària, el dimarts 13 de març, en la qual s’establirà un col·loqui entre el cineasta Joaquín Oristrell per parlar sobre la representació de la ciutat dins de l’imaginari col·lectiu

Bellaterra / Madrid, 13-03-2018. Com es diferencien i s’assemblen les representacions de les ciutats a partir dels casos concrets de Madrid i Barcelona serà l’eix principal de la sessió plenària que establiran el catedràtic emèrit del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) i fundador i primer director de l’InCom-UAB Miquel de Moragas i Spà, amb el cineasta i guionista Joaquín Oristrell. La sessió forma part de la programació oficial del Congreso Internacional “La ciudad: imágenes e imaginarios”, que se celebrarà a la Facultat d’Humanitats, Comunicació i Documentació de la Universidad Carlos III de Madrid, al campus de Getafe, del 12 al 15 de març de 2018.

Es preveu que els ponents aportin el seu punt de vista des de la representació de la ciutat des d’una mirada teòrica i periodística, versus la representació de la ciutat des de l’òptica cinematogràfica i documental. La sessió serà moderada pel degà de la Facultat d’Humanitats, Comunicació i Documentació de la Universidad Carlos III de Madrid, Manuel Palacio.

Aquest congrés neix amb l’objectiu d’“oferir una mirada plural sobre les representacions de la ciutat que parteixi de la mirada artística, però que no sigui aliena a altres perspectives d’ordre més tècnic, des de l’històric fins a l’urbanístic, i que tracti d’aclarir, des de la transversalitat, como són les ciutats modernes i les múltiples relacions que s’estableixen o que s’imposen als individus dins d’elles: hibridació, clandestinitat, arrelament/desarrelament, soledat, felicitat, dolor, etc. Necessàriament, aquestes representacions no només obeeixen a un ordre estètic, sinó que porten implícita o explícita una teoria política o, almenys, un biaix ètic que pren en consideració diferents realitats com la distribució entre espais comuns i privats, la creixent obsessió per la vigilància o la configuració de les xarxes de transport i les fronteres urbanes, entre d’altres.”

Web del Congrés

Programa

 

Miquel de Moragas i Spà participa en el Congreso Internacional “La ciudad: imágenes e imaginarios” (Universidad Carlos III de Madrid)

El catedrático emérito y fundador y primer director del InCom-UAB ha sido invitado a participar en una sesión plenaria, el martes 13 de marzo, en la que establecerá un coloquio con el cineasta Joaquín Oristrell para hablar sobre la representación de la ciudad dentro del imaginario colectivo

Bellaterra / Madrid, 13-03-2018. Como se diferencian y se asemejan las representaciones de las ciudades a partir de los casos concretos de Madrid y Barcelona será el eje principal de la sesión plenaria que establecerán el catedrático emérito del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) y fundador y primer director del InCom-UAB Miquel de Moragas i Spà, con el cineasta y guionista Joaquín Oristrell. La sesión forma parte de la programación oficial del Congreso Internacional “La ciudad: imágenes e imaginarios”, que se celebrará en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe, del 12 al 15 de marzo de 2018.

Se prevé que los ponentes aporten sus puntos de vista sobre la evolución de la representación de la ciudad desde una mirada teórica y periodística, versus la representación de la ciudad desde la óptica cinematográfica y documental. La sesión será moderada por el decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, Manuel Palacio.

Este Congreso nace con el objetivo de “ofrecer una mirada plural sobre las representaciones de la ciudad que parta de la mirada artística, pero que no sea ajena a otras perspectivas de orden más técnico, desde lo histórico hasta lo urbanístico, y que trate de esclarecer, desde la transversalidad, cómo son las ciudades modernas y las múltiples relaciones que se establecen o que se imponen a los individuos dentro de ellas: hibridación, clandestinidad, arraigo/desarraigo, soledad, felicidad, dolor, etc. Necesariamente, estas representaciones no solo obedecen a un orden estético, sino que llevan implícita o explícita una teoría política o, al menos, un sesgo ético que toma en consideración diferentes realidades, como la distribución entre espacios comunes y privados, la creciente obsesión por la vigilancia o la configuración de las redes de transporte y las fronteras urbanas, entre otras.”

Web del Congreso

Programa