Carme Ferré, coautora d’un article sobre feminisme transexcloent a Twitter publicat a Icono 14

Carme Ferré, membre de l’InCom-UAB, acaba de publicar un nou article a l’últim número de la revista Icono 14 (Q2 SJR-Communication)

Aquest artícle es centra en l’estudi del llenguatge del moviment denominat TERF (Feministes Radicals Trans Excloents en anglès) en Twitter. Mitjançant una investigació interpretativa de tipus exploratori, el cas es centra en el hashtag #ContraElBorradoDeLasMujeres, analitzat des del’1 de gener al 9 d’abril de 2021. S’ha generat una taula d’anàlisi de contingut amb les categories circulació, reacció, contingut retòric i postura. Els resultats mostren com, a partir de l’apropiació d’un hashtag per part d’un col·lectiu, es pot crear una comunitat de persones amb sentiments i opinions compartides. No obstant, aquest grup no sembla haver-se ampliat si tenim en compte el seu recorregut a Twitter. El discurs que es desenvolupa als posts amb aquest hashtag es significativament emotiu, no genera diàleg, té matisos trànsfobos i funciona com una etiqueta d’identificació i reforç dels usuaris TERF. Dels tweets analitzats, tan sols un és contrari a la postura TERF, de manera que el hashtag s’ha definit com un “espai segur” on es reafirmen postures.

Ferré Pavia, C., & Zaldívar, G. (2022). El feminismo transexcluyente en Twitter: un monólogo sesgado en #ContraElBorradoDeLasMujeres. Revista ICONO 14. Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes20(2). https://doi.org/10.7195/ri14.v20i2.1865