Crida d’articles pel llibre homenatge a Víctor Manuel Silva Echeto, amb la participació de l’InCom-UAB

L’investigador Víctor Manuel Echeto (1972‒2020) va ser professor al Grau de Periodisme a la Universidad de Zaragoza, i va destacar en el camp de la investigació crítica sobre la imatge i la comunicació. Havia publicat dues obres a la col·lecció InCom-UAB Publicacions: ‘El conflicto de las identidades. Comunicación e imágenes de la interculturalidad’ (2013) i ‘Relatos Culturales de la Crisis. Comunicación y Crítica Política’ (compliat juntament amb Rodrigo Browne Sartori i Carlos del Valle Rojas, 2016).

 

Bellaterra, 02-10-2020. La sobtada mort del professor i acadèmic Víctor Manuel Silva Echeto ha estat un cop dur per a totes les persones integrants de la seva extensa xarxa de col·laboradors, col·legues i amics. Tanmateix dins de la commoció per aquesta pèrdua tan enorme, d’aquesta xarxa ha sorgit una sèrie d’iniciatives d’homenatge a la seva figura personal i acadèmica. Les integrants de la Red Latina de Teorías Críticas en Comunicación y Cultura (CRITICOM), de la qual Víctor Silva fou impulsor i cofundador, ens sumem a totes elles i utilitzarem aquesta plataforma per informar sobre l’avenç i concreció d’aquestes.

La primera de les iniciatives és el llibre-homenatge coordinat pels acadèmics Rodrigo Browne-Sartori, docent i investigador de l’Instituto de Comunicación Social de la Facultat de Filosofia i Humanitats de la Universidad Austral de Chile (Valdivia) i Daniel H. Cabrera Altieri, professor titular de la Universidad de Zaragoza (Espanya) i membres de CRITICOM. Aquesta crida a propostes de participació s’obre a contribucions que compleixin amb els següents requisits:

– Textos breus, de no més de 1.500 paraules, oberts per a tots les persones que, en un estil acadèmic-experiencial, descriguin què va significar Víctor en les seves vivències personals.

– Els textos hauran de ser enivats als professors Rodrigo Browne-Sartori (rodrigobrowne@gmail.com) i Daniel H. Cabrera Altieri (danhcab@unizar.es) abans del 30 de novembre de 2020 i hauran de complir amb els mínims requisits formals: originals, no publicats en altres espais; títol de la contribució; extensió màxima de 1.500 paraules (Times New Roman, a 12 pts., 1.5 d’interliniat, amb marges: Esquerra: 4, superior 3, dret 3 i inferior 3).

El llibre serà publicat a la col·lecció InCom-UAB Publciacions de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB).

Tanquem aquesta breu presentació amb dos apunts. El primer és la columna aquí enllaçada, publicada a l’Heraldo de Aragón, en la qual Daniel H. Cabrera Altieri, company i amic de Víctor Silva, li rendeix homenatge.

El segon, és l’enllaç a l’obituari-homenatge que li van retre a Víctor les alumnes i els alumnes de la Universidad de Zaragoza a la revista Zero Grados.

 

Per a més informació:

Red Latina de Teorías Críticas en Comunicación y Cultura (CRITICOM)