El Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) defineix les principals línies d’actuació 2017-2019

Tots els membres del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura, reconegut com a grup consolidat d’investigació per la Generalitat de Catalunya per al període 2017-2019 (2017/SGR-760) i adscrit a l’InCom-UAB, han estat convocats a una reunió el 22 de juny per avaluar les línies d’actuació i definir estratègies

Bellaterra, 25-06-2018. Segons la resolució provisional feta pública el 5 de febrer de 2018, el Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), coordinat per Amparo Huertas Bailén des de l’any 2014 —també directora del centre de recerca en el qual està adscrit—, ha tornat a obtenir el reconeixement com a grup consolidat que atorga la Generalitat de Catalunya. Creat pel catedràtic Miquel de Moragas i Spà el 1997, ha rebut ininterrompudament aquest reconeixement.

El passat 22 de juny es va convocar els 10 membres doctors de l’equip, procedents de diverses universitats catalanes, a una reunió conjunta. El grup de doctors està format per 7 membres de la UAB (Amparo Huertas Bailén, Carme Ferré Pavia, Carla González Collantes, Miquel de Moragas i Spà, Joaquim Puig González, Laura Santamaria Guinot, José Luis Terrón Blanco), 1 de la UdG (Sílvia Espinosa Mirabet), 1 de la UPF (Maria Luna) i 1 investigadora de la Uvic/UCC (Zahaira F. González Romo).

En la trobada, celebrada a la seu de l’InCom-UAB, es va debatre sobre el treball que s’està realitzant actualment dins de cada una de les tres línies temàtiques que defineixen el grup, tenint en compte que el proper període a avaluar serà el comprès entre el 2017 i el 2019:

1. El sistema de comunicació a Catalunya. Es va destacar la importància de l’Informe de la Comunicació a Catalunya i de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), i es va plantejar la necessitat d’incrementar les sinergies dins del grup.

2. Tecnologies de la comunicació, desenvolupament i cohesió social. A més de tenir en marxa projectes i iniciatives sobre interculturalitat i sobre salut, es van detectar altres eixos de treball que estan adquirint notable presència en el grup en aquest període (transculturalitat, llengua i mitjans, anàlisi del discurs).

3. Màrqueting d’esdeveniments. En aquest àmbit, els membres especialitzats del grup estan molt centrats en marca país-ciutat, a partir de l’organització d’esdeveniments.

Després d’aquesta anàlisi i reflexió sobre les tendències temàtiques que s’estan perfilant dins de cada línia, també es va marcar com a objectiu incrementar el nombre de publicacions amb impacte, l’assistència a congressos internacionals i l’ampliació de col·laboracions amb l’exterior. La propera trobada del tot el grup està programada per al mes de novembre de 2018.

Fotografia: reunió de treball del grup, a l’InCom-UAB. D’esquerra a dreta: Amparo Huertas Bailén, José Luis Terrón Blanco, Joaquim Puig González, Zahaira F. González Romo, Maria Luna i Carla González Collantes, d'esquena (© Marta Civil i Serra, InCom-UAB).

 

El Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) define las principales líneas de actuación 2017-2019

Todos los miembros del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura, reconocido como grupo consolidado de investigación por la Generalitat de Catalunya para el periodo 2017-2019 (2017/SGR-760) y adscrito al InCom-UAB, han estado convocados a una reunión el 22 de junio para evaluar las líneas de actuación y definir estrategias

Bellaterra, 25-06-2018. Según la resolución provisional hecha pública el 5 de febrero de 2018, el Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), coordinado por Amparo Huertas Bailén desde el año 2014 —también directora del centro de investigación en el que está adscrito—, ha vuelto a obtener el reconocimiento como grupo consolidado que otorga la Generalitat de Catalunya. Creado por el catedrático Miquel de Moragas i Spà en 1997, ha recibido ininterrumpidamente este reconocimiento.

El pasado 22 de junio se convocó a los 10 miembros doctores del equipo, procedentes de varias universidades catalanas, a una reunión conjunta. El grupo de doctores está formado por 7 miembros de la UAB (Amparo Huertas Bailén, Carme Ferré Pavia, Carla González Collantes, Miquel de Moragas i Spà, Joaquim Puig González, Laura Santamaria Guinot, José Luis Terrón Blanco), una investigadora de la Uvic/UCC (Zahaira F. González Romo), una de la UPF (Maria Luna), y una de la UdG (Sílvia Espinosa Mirabet).

En el encuentro, celebrado en la sede del InCom-UAB, se debatió sobre el trabajo que se està realizando actualment dentro de cada una de las tres líneas temáticas que definen el grupo y teniendo en cuenta que el próximo periodo a evaluar será el comprendido entre el 2017 y el 2019:

1.El sistema de comunicación en Catalunya. Se destacó la importancia del Informe de la Comunicació a Catalunya y del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), y se planteó la necesidad de incrementar las sinergias dentro del grupo.

2.Tecnologías de la comunicación, desarrollo y cohesión social. Además de tener en marcha proyectos e iniciativas sobre interculturalidad y sobre salud, se detectaron otros ejes de trabajo que están adquiriendo notable presencia en el grupo en este periodo (transculturalidad, lengua y medios, análisis del discurso).

3.Marketing de eventos. En este ámbito, los miembros especializados del grupo están muy centrados en marca país-ciudad, a partir de la organización de eventos.

Después de este análisis y reflexión sobre las tendencias temáticas que se están perfilando dentro de cada línea, también se marcó como objetivo incrementar el número de publicaciones con impacto, la asistencia a congresos internacionales y la ampliación de colaboraciones con el exterior. El próximo encuentro de todo del grupo está programado para el mes de noviembre de 2018.

Fotografía: reunión de trabajo del grupo, en el InCom-UAB. De izquierda a derecha: Amparo Huertas Bailén, José Luis Terrón Blanco, Joaquim Puig González, Zahaira F. González Romo, Maria Luna y Carla González Collantes, de espalda (© Marta Civil i Serra, InCom-UAB).