El Portal compleix 15 anys

Enguany el Portal de la Comunicació InCom-UAB compleix 15 anys de vida

Bellaterra, 08–03–2016. Inaugurat el 8 de març de 2001, el Portal de la Comunicació InCom-UAB ofereix continguts de diferents aspectes de la comunicació orientada als investigadors, estudiants i professionals del sector, prioritàriament d'Amèrica Llatina, Espanya i Catalunya.

Des que es va posar en línia, el Portal, en les seves tres edicions idiomàtiques (català, espanyol i portuguès), s'ha constituït com a mitjancer i punt de referència a Internet per a totes les persones interessades en els estudis sobre comunicació, societat de la informació, tecnologies de la informació i comunicació, i les seves repercussions i influències en l'organització social.´

La versió en portuguès es desenvolupa amb el suport del centre de recerca de l’Observatório da Comunicação (OberCom) des de Lisboa.

Actualment, el lloc web rep una mitjana de 5.000 visites diàries, i té una creixent presència a les xarxes socials: més de 10.000 seguidors a Facebook i prop de 7.000 seguidors a Twitter.

La Generalitat de Catalunya col·labora amb el Portal de la Comunicació InCom-UAB des de juliol de 2001. Amb aquesta participació al Portal, la Institució Catalana contribueix a l'esforç de l’InCom-UAB de crear instruments d'anàlisi que permetin, tant a investigadors com a professionals, la interpretació dels canvis que experimenta la comunicació en la nova Societat de la Informació.

Podeu accedir al Portal a través de l’adreça www.portalcomunicacio.cat.

 

El Portal cumple 15 años

Este año el Portal de la Comunicación InCom-UAB cumple 15 años de vida

Bellaterra, 08–03–2016. Inaugurado el 8 de marzo de 2001, el Portal de la Comunicación InCom-UAB ofrece contenidos de diferentes aspectos de la comunicación orientada a investigadores, estudiantes y profesionales del sector, prioritariamente de América Latina, España y Cataluña.

Desde que se puso en línea, el Portal, en sus tres ediciones idiomáticas (catalán, español y portugués), se ha constituido como mediador y punto de referencia en Internet para todas las personas interesadas en los estudios sobre comunicación , sociedad de la información, tecnologías de la información y comunicación, y sus repercusiones e influencias en la organización social.

La versión en portugués se desarrolla con el apoyo del centro de investigación del Observatório da Comunicação (OberCom) desde Lisboa.

Actualmente, el sitio web recibe una media de 5.000 visitas diarias, y tiene una creciente presencia en las redes sociales: más de 10.000 Seguidores en Facebook y cerca de 7.000 Seguidores en Twitter.

La Generalitat de Catalunya colabora con el Portal de la Comunicación InCom-UAB desde julio de 2001. Con esta participación en el Portal, la Institución Catalana contribuye al esfuerzo del InCom-UAB de crear instrumentos de análisis que permitan, tanto a investigadores como a profesionales, la interpretación de los cambios que experimenta la comunicación en la nueva Sociedad de la Información.

Podéis acceder al Portal a través de la dirección www.portalcomunicacion.com.