L’InCom-UAB participa en el II Congreso Internacional de Promoción de la Salud, a Cuba, del 4 al 7 d’abril de 2016

El congrés està organitzat pels ministeris de Salut Pública i Educació de Cuba, la Unitat de Promoció de Salut i Prevenció de Malalties, el Departament Independent de Salut Escolar, l’Institut Pedagògic Llatinoamercià i Caribeny, i el Palau de Convencions de La Havana

Bellaterra, 07–03–2016. El professor del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) i investigador de l’InCom-UAB, José Luis Terrón, juntament a Carolina Menezes Ferreira i Valdir de Catro Oliveria (ambdues investigadores a FIOCRUZ, Brasil) presentaran la comunicació “El tratamiento de la obesidad en los periódicos brasileños O Globo y Folha de S. Paulo”en el II Congreso Internacional de Promoción de la Salud, que es desenvoluparà a La Havana (Cuba) del 4 al 7 d’abril de 2016.

L’objecte de la comunicació és determinar com es tracta l’obesitat en els dos diaris amb més circulació de Brasil (Folha de S. Paulo i O Globo). Entre les conclusions cal destacar que amb independència de la regió o del diari veiem com l’obesitat es tracta cada vegada amb més freqüència als diaris brasilers. No obstant això, trobem una gran diferència en el tractament que en fan, amb un enfocament des de la salut, a la Folha de S. Paulo, i un altre tipus de tractament que incideix més en la imatge corporal, a O Globo, adaptant-la cada diari al que pressuposen que les seves audiències volen llegir. Cal subratllar que Folha de S. Paulo també es dirigeix als nens quan informa sobre l’obesitat.

La Dra. Carolina Menezes Ferreira va estar realitzant una estada de postgrau a l’InCom-UAB el segon semestre de 2015. Recordem que la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), vinculada al Ministeri de Salut brasiler, té com a objectius promoure la salut i el desenvolupament social i generar i difondre coneixement científic i tecnològic en l’àmbit de la salut.

Per a més informació:

Web del congrés

Articles relacionats:

Web InCom-UAB (03–03–2015): La investigadora i col·laboradora del InCom-UAB Carolina Menezes Ferreira defensa la seva tesi doctoral sobre comunicació i nutrició a Brasil

Web InCom-UAB (15–09–2015): L'InCom-UAB acull aquesta tardor quatre investigadors de Mèxic i Brasil, estudiants de màster i doctorat en comunicació

 

El InCom-UAB participa en el II Congreso Internacional de Promoción de la Salud, en Cuba, del 4 al 7 de abril de 2016

El congreso està organizado por los ministrios de Salud Pública y Educación de Cuba, la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, el Departamento Independiente de Salud Escolar, el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, y el Palacio de Convenciones de La Habana

Bellaterra, 07–03–2016. El profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB) e investigador del InCom-UAB, José Luis Terrón, junto a Carolina Menezes Ferreira y Valdir de Catro Oliveria (ambas investigadores en FIOCRUZ, Brasil) presentarán la comunicación “El tratamiento de la obesidad en los periódicos brasileños O Globo y Folha de S. Paulo” en el II Congreso Internacional de Promoción de la Salud, que se desarrollará en La Habana (Cuba) del 4 al 7 de abril de 2016.

El objeto de la comunicación es determinar cómo se trata la obesidad en los dos periódicos con más circulación de Brasil (Folha de S. Paulo y O Globo). Entre las conclusiones cabe destacar que con independencia de la región o del diario vemos como la obesidad se trata cada vez con mayor frecuencia en los periódicos brasileños. No obstante, encontramos una gran diferencia en el tratamiento de la misma, con un enfoque desde la salud en la Folha de S. Paulo y otro tipo de tratamiento que incide más en la imagen corporal en O Globo, adaptándolo cada diario a lo que presuponen que sus audiencias quieren leer. Cabe subrayar que Folha de S. Paulo también se dirige a los niños cuando informa sobre la obesidad.

La Dra. Carolina Menezes Ferreira estuvo realizando una estancia de postgrado en el InCom-UAB el segundo semestre de 2015. Recordemos que la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), vinculada al Ministerio de Salud brasileño, tiene como objetivos promover la salud y el desarrollo social y generar y difundir conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de la salud.

Para más información:

Web del congreso

Artículos relacionados:

Web InCom-UAB (03–03–2015): La investigadora y colaboradora del InCom-UAB Carolina Menezes Ferreira defiende su tesis doctoral sobre comunicación y nutrición en Brasil

Web InCom-UAB (15–09–2015): El InCom-UAB acoge este otoño a cuatro investigadores de México y Brasil, estudiantes de máster y doctorado en comunicación