ESPECIAL ELECCIONS Avui finalitza la campanya electoral a la direcció de l’InCom-UAB

Les eleccions se celebraran el proper dilluns, 28 de gener, al matí. L’única candidata que es presenta a la direcció del centre de recerca és la liderada per la Dra. Amparo Huertas Bailén, que ja ha ocupat aquest càrrec des de 2016. El proper mandat tindrà una durada de tres anys (2019-2021)

Bellaterra, 24-01-2019. Després de deu dies, avui finalitza la campanya electoral a la direcció de l’InCom-UAB, que ha comptat amb una única candidatura, encapçalada per la Dra. Amparo Huertas Bailén, professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), coordinadora del grup consolidat de recerca Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) i responsable de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). La candidata es presenta a la reelecció a directora de l’InCom-UAB, càrrec que ha ostentat des del mes de gener de 2016.

Les eleccions a la direcció de l’InCom-UAB se celebraran el dilluns 28 de gener, a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB). Es preveu que els membres del Consell de l’Institut puguin exercir el vot de les 9.30h a les 10.30h, només de forma presencial, seguint la normativa dels centres d’estudi i recerca de la UAB.

Seguint el calendari electoral, després de la votació es procedirà a la proclamació provisional de la candidata i s’obrirà un període de reclamacions. Es preveu que la proclamació definitiva de la candidata es pugui fer efectiva el divendres de la setmana que ve, 1 de febrer.

Documentació complementària:

Reglament InCom-UAB

Calendari electoral

Composició del Consell de l'Institut

Programa candidatura Dra. Amparo Huertas Bailén

Notícies relacionades:

Notícia 21-01-2019. La Dra. Amparo Huertas Bailén, única candidata a la direcció de l’InCom-UAB, fa públic el contingut del seu programa electoral

El proper dimecres 23 de gener, de les 12h a les 14h, la candidata atendrà a l’InCom-UAB les persones que estiguin interessades en fer-li preguntes o suggeriments. Les eleccions se celebraran el dilluns 28 de gener, al matí, a la sala de juntes de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB)

Bellaterra, 21-01-2019. A partir d’aquest migdia ja és consultable, al web del nostre centre de recerca, el programa de la Candidatura a la direcció de l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB), 2019-2021 que presenta la Dra. Amparo Huertas Bailén.

A partir d’un text introductori en el qual argumenta els motius pels quals es presenta a la direcció de l’InCom-UAB, la Dra. Huertas Bailén desglossa la seva proposta d’actuació per als propers tres anys, a partir de sis àmbits:

– Què volem ser?
– Com volem funcionar?
– Com desenvolupem la investigació?
– Com desenvolupem la tasca de transferència?
– Com plantegem la formació?
– Però… què farem exactament?

Les eleccions a la direcció de l’InCom-UAB se celebraran el dilluns 28 de gener, a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB). Es preveu que els membres del Consell de l’Institut puguin exercir el vot de les 9.30h a les 10.30h., només de forma presencial, seguint la normativa dels centres d’estudi i recerca de la UAB.

Notícia 14-01-2018. L’InCom-UAB confirma la Dra. Amparo Huertas Bailén com a única candidata a la direcció de l’InCom-UAB

Amb la proclamació oficial d’aquesta única candidatura, avui s’inicia la campanya electoral, que finalitzarà el dijous 24 de gener

Bellaterra, 14–01–2019. La Comissió electoral de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha confirmat avui dilluns 14 de gener de 2019, al matí, la Dra. Amparo Huertas Bailén com a única candidata a la direcció de l’Institut, una vegada finalitzat el període de reclamacions.

La Dra. Amparo Huertas Bailén és professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), coordinadora del grup consolidat de recerca Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) i responsable de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB).

Les eleccions a la direcció de l’InCom-UAB se celebraran el dilluns 28 de gener, a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB). Es preveu que els membres del Consell de l’Institut puguin exercir el vot de les 9.30h a les 10.30h., només de forma presencial, seguint la normativa dels centres d’estudi i recerca de la UAB.

Notícia 10–01–2019. La Dra. Amparo Huertas Bailén firma l’única candidatura presentada a la direcció de l’InCom-UAB (2019-2021)

L’InCom-UAB ha rebut una única candidatura a la direcció del centre, presentada per la Dra. Amparo Huertas Bailén. La candidata es presenta a la reelecció a directora de l’InCom-UAB, càrrec que ha ostentat des del gener de 2016

Bellaterra, 10–01–2019. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha rebut una única candidatura a la direcció de l’Institut, presentada per la Dra. Amparo Huertas Bailén, professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), coordinadora del grup consolidat de recerca Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) i responsable de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). La Comissió electoral confirma que compleix els requisits establerts a l’Article 17, punts 2 i 3 del Reglament de l’InCom-UAB.

El proper dilluns 14 de gener, seguint el calendari electoral i una vegada tancat el període de reclamacions, es podrà proclamar oficialment la candidatura de la Dra. Amparo Huertas Bailén a la direcció de l’InCom-UAB.

Les eleccions a la direcció de l’InCom-UAB se celebraran el dilluns 28 de gener de 2019, a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB). Els membres del Consell de l’Institut podran exercir el vot de les 9.30h a les 10.30h, només de forma presencial, seguint la normativa dels centres d’estudi i recerca de la UAB.

Notícia 18–12–2018. Convocades les eleccions a la direcció de l’InCom-UAB, que se celebraran el dia 28 de gener de 2019

El període per presentar candidatures romandrà obert des del 20 de desembre de 2018 al 10 de gener de 2019. Poden optar a director/a de l’InCom-UAB aquelles persones amb reconeguda capacitat investigadora, un mínim de dos anys d’antiguitat a la UAB i que formin part del Consell de l’Institut

Bellaterra, 18–12–2018. El Consell de l’Institut de l’InCom-UAB va aprovar el dijous passat, en sessió extraordinària, la convocatòria d’eleccions a la direcció de l’InCom-UAB, per al proper mandat de tres anys, 2019 a 2021. En aquesta reunió també es van aprovar dos documents: el Calendari electoral i la Composició del Consell de l’Institut.

El període per presentar candidatures a la direcció de l’InCom-UAB romandrà obert entre el 20 de desembre de 2018 i el 10 de gener de 2019.

 

ESPECIAL ELECCIONES
Hoy finaliza la campaña electoral a la dirección del InCom-UAB

Las elecciones se celebrarán el próximo lunes, 28 de enero, por la mañana. La única candidata que se presenta a la dirección del centro de investitgación es la liderada por la Dra. Amparo Huertas Bailén, que ya ha ocupado este cargo desde 2016. El próximo mandato tendrá una duración de tres años (2019-2021)

Bellaterra, 24-01-2019. Después de diez días, hoy finaliza la campaña electoral a la dirección del InCom-UAB, que ha contado con una única candidatura encabezada por
La Dra. Amparo Huertas Bailén, profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), coordinadora del grupo consolidado de investigación Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) y responsable del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). La candidata se presenta a la reelección a directora del InCom-UAB, cargo que ha ostentado desde el mes de enero de 2016.

Las elecciones a la dirección del InCom-UAB se celebrarán el lunes 28 de enero, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB). Se prevé que los miembros del Consejo del Instituto puedan ejercer el voto de las 9.30h a las 10.30h, sólo de forma presencial, siguiendo la normativa de centros de estudio e investigación de la UAB.

Siguiendo el calendario electoral, después de la votación se procederá a la proclamación provisional de la candidata y se abrirá un periodo de reclamaciones. Se prevé que la proclamación definitiva de la candidata se pueda hacer efectiva el viernes de la semana que viene, 1 de febrero.

Documentación complementaria:

Reglamento InCom-UAB

Calendario electoral

Composición del Consejo del Instituto

Programa candidatura Dra. Amparo Huertas Bailén

Noticias relacionadas:

Noticia 21-01-2019. La Dra. Amparo Huertas Bailén, única candidata a la dirección del InCom-UAB, hace público el contenido de su programa electoral

El próximo miércoles 23 de enero, de las 12h a las 14h, la candidata atenderá en el InCom-UAB, las personas que estén interesadas en hacerle preguntas o sugerencias. Las elecciones se celebrarán el lunes 28 de enero, por la mañana, en la sala de juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB)

Bellaterra, 21-01-2019. A partir de este mediodía ya es consultable, en el web de nuestro centro de investigación, el programa de la Candidatura a la dirección del Institut de la Comunicació (InCom-UAB), 2019-2021 que presenta la Dra. Amparo Huertas Bailén.

A partir de un texto introductorio en el que argumenta los motivos por los que se presenta a la dirección del InCom-UAB, la Dra. Huertas Bailén desglosa su propuesta de actuación para los próximos tres años, a partir de seis ámbitos:

– ¿Qué queremos ser?
– ¿Cómo queremos funcionar?
– ¿Cómo desarrollamos la investigación?
– ¿Cómo desarrollamos la tarea de transferencia?
– ¿Cómo planteamos la formación?
– Pero… ¿Qué haremos exactamente?

Las elecciones a la dirección del InCom-UAB se celebrarán el lunes 28 de enero, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB). Se prevé que los miembros del Consejo del Instituto puedan ejercer el voto de las 9.30h a les 10.30h., solo de forma presencial, siguiendo la normativa de los centros de estudio e investigación de la UAB.

Noticia 14-01-2019. El InCom-UAB confirma la Dra. Amparo Huertas Bailén como única candidata a la dirección del InCom-UAB

Con la proclamación oficial de esta única candidatura, hoy se inicia la campaña electoral, que finalizará el jueves 24 de enero

Bellaterra, 14–01–2019. La Comisión electoral del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha confirmado hoy lunes 14 de enero de 2019, por la mañana, a la Dra. Amparo Huertas Bailén como única candidata a la dirección del Institut, una vez finalizado el periodo de reclamaciones.

La Dra. Amparo Huertas Bailén es profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), coordinadora del grupo consolidado de investigación Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) y responsable del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB).

Las elecciones a la dirección del InCom-UAB se celebrarán el lunes 28 de enero, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB). Se prevé que los miembros del Consejo del Instituto puedan ejercer el voto de las 9.30h a les 10.30h., solo de forma presencial, siguiendo la normativa de los centros de estudio e investigación dela UAB.

Noticia 10–01–2019. La Dra. Amparo Huertas Bailén firma la única candidatura presentada a la dirección del InCom-UAB (2019-2021)

El InCom-UAB ha recibido una única candidatura a la direcció del centro, presentada por la Dra. Amparo Huertas Bailén. La candidata es presenta a la reelección a directora del InCom-UAB, cargo que ha ostentado desde enero de 2016

Bellaterra, 10–01–2019. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha recibido una única candidatura a la dirección del Instituto, presentada por la Dra. Amparo Huertas Bailén, profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), coordinadora del grupo consolidado de investigación Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) y responsable del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). La Comisión electoral confirma que cumple los requisitos establecidos en el Artículo 17, puntos 2 y 3 del Reglamento del InCom-UAB.

El próximo lunes 14 de enero, siguiendo el calendario electoral y una vez cerrado el periodo de reclamaciones, se podrá proclamar oficialmente la candidatura de la Dra. Amparo Huertas Bailén a la dirección del InCom-UAB.

Las elecciones a la dirección del InCom-UAB se celebrarán el lunes 28 de enero de 2019, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB). Los miembros del Consejo del Instituto podrán ejercer el voto de las 9.30h a las 10.30h, solamente de forma presencial, siguiendo la normativa de los centros de estudio e investigación de la UAB.

Noticia 18–12–2018. Convocadas las elecciones a la dirección del InCom-UAB, que se celebrarán el día 28 de enero de 2019

El periodo para presentar candidatures permanecerá abierto desde el 20 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2019. Pueden optar a director/a del InCom-UAB aquellas personas con reconocida capacidad investigadora, un mínimo de dos años de antigüedad en la UAB y que formen parte del Consejo del Instituto

Bellaterra, 18–12–2018. El Consejo del Instituto del InCom-UAB aprobó el jueves pasado, en sesión extraordinaria, la convocatòria de elecciones ala dirección del InCom-UAB, para el próximo mandato de tres años, 2019 a 2021. En esta reunión también se aprobaron dos documentos: el Calendario electoral y la Composición del Consejo del Instituto.

El periodo para presentar candidaturas a la dirección del InCom-UAB permanecerá abierto entre el 20 de diciembre de 2018 y el 10 de enero de 2019.