La investigadora Carme Ferré Pavia, ponent d’una de les taules rodones de l’International Forum Female Genital Mutilation

La directora de Comress InCom-UAB va participar en aquest fòrum internacional, que es va celebrar del 19 al 21 de novembre passat, a Barcelona, i que va reunir 200 experts provinents de diversos àmbits professionals (administració pública, fundacions, organitzacions no governamentals, serveis socials, estudis de gènere, polítiques públiques i mitjans de comunicació, entre d’altres)

Bellaterra / Barcelona, 14-01-2019. Com és realitza la cobertura internacional de premsa quan es tracten casos de mutilació genital femenina? Aquest va ser el tema principal de la taula rodona “La visió de conjunt de premsa en l’àmbit de la mutilació genital femenina”, que es va celebrar en el marc de l’International Forum Female Genital Mutilation, del 19 al 21 de novembre passat a l’auditori del CaixaFòrum de Barcelona.

Aquesta taula rodona, organitzada per la Fundació Wassu-UAB, va comptar amb la participació de quatre expertes. Per una banda, les acadèmiques Carme Ferré-Pavia, directora del grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress-Incom UAB) i professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), i Hazel Barrett (Coventry University), i, de l’altra, de les periodistes Jessica Mouzo (El País) i Sarah Babiker (El Salto Diario).

Des del punt de vista acadèmic, el debat es va centrar en la recerca que identificava una aproximació i enfocament de ‘racialització’ en la informació sobre mutilació genital femenina publicada per mitjans de comunicació occidentals. ‘Paternalisme’ i ‘desempoderament’ destaquen com els patrons que es dibuxen en les principals anàlisis realitzades. Similarment, les periodistes subratllaven els desafiaments que es troben mentre redacten notícies de temes socials a causa de limitacions de temps i una competència intensa, per la cerca d’exclusives, entre els mitjans de comunicació.

La Fundació WASSU-UAB es va fundar el 1987 i treballa en la prevenció de la mutilació genital femenina i la seva sensibilització. Des de l’any 1999, la fundació té una entitat sòcia a Gàmbia (WASSU Gambia Kafo), un país on la mutilació genital femenina afecta 3 de cada 4 nenes i dones.

Copyright fotografia: Cristina Diestro.

Per a més informació:

Comress InCom-UAB

Fundació Wassu-UAB

 

La investigadora Carme Ferré Pavia, ponente de una de las mesas redondas del International Forum Female Genital Mutilation

La directora de Comress InCom-UAB participó en este fórum internacional, que se celebró del 19 al 21 de noviembre pasado, en Barcelona, y que reunió 200 expertos provinentes de distitntos ámbitos profesionales (administración pública, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, servicios sociales, estudios de género, políticas públicas y medios de comunicación, entre otros)

Bellaterra / Barcelona, 14-01-2019. ¿Cómo se realiza la cobertura internacional de prensa cuando se tratan casos de mutilación genital femenina? Este fue el principal tema dela mesa redonda “La visión de consjunto de prensa en el ámbito de la mutilación genital femenina”, que se celebró en el marco del International Forum Female Genital Mutilation, del 19 al 21 de noviembre pasado en el auditorio del CaixaFòrum de Barcelona.

Esta mesa redonda, organizada por la Fundación Wassu-UAB, contó con la participación de cuatro expertas. Por un lado, las académicas Carme Ferré-Pavia, directora del grupo Comunicación y Responsabilidad Social (Comress-Incom UAB) y profesora titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB), y Hazel Barrett (Coventry University), y, del otro, de las periodistas Jessica Mouzo (El País) y Sarah Babiker (El Salto Diario).

Desde el punto de vista académico, el debate se centró en la investigación que identificaba una aproximación y un enfoque de ‘racialización’ en la información sobre mutilación genital femenina publicada por medios de comunicación occidentales. ‘Paternalismo’ y ‘desempoderamiento’ destacan como los patrones que se dibujan en los principales análisis realizados. Similarmente, las periodistas subrayaron los desafíos que se encuentran mientras redactan noticias de temas sociales a causa de limitaciones de tiempo y una intensa competencia, por la búsqueda de exclusivas, entre los medios de comunicación.

La Fundación WASSU-UAB se fundó el año 1987 y trabaja en la prevención de la mutilación genital femenina y su sensibilización. Desde el año 1999, la fundación tiene una entidad social en Gambia (WASSU Gambia Kafo), un país donde la mutilación genital femenina afecta a 3 de cada 4 niñas y mujeres.

Copyright fotografía: Cristina Diestro.

Para más información:

Comress InCom-UAB

Fundació Wassu-UAB