Etnopaisajes en las metrópolis brasileñas, nou volum de la col·lecció Atlántica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB)

Sofia Cavalcanti Zanforlin, de la Universidade Católica de Brasília, analitza les relacions culturals i socials generades en els ‘etnopaisatges’, els espais públics que les comunitats migrants elegeixen com a punt de trobada a les grans ciutats

Bellaterra, 02–06–2016. Amb l’objectiu de reflexionar sobre la comunicació vinculada a processos de reterritorialització, a la construcció del sentiment de pertinença en una nova ciutat, en un nou teixit social, Sofia Cavalcanti Zanforlin aporta amb l’obra Etnopaisajes en las metrópolis brasileñas. Migración, comunicación y sentimiento de pertenencia una aproximació teòrica sobre aquest tema i també dos estudis de cas: el del col·lectiu bolivià a la Plaça Kantuta, a São Paulo, i el del Corredor da Central a Rio de Janeiro, punt de trobada per a migrants africans.

“Els etnopaisatges es caracteritzen per estar marcats per trets i narratives culturals que responen a una determinada etnicitat. I, per assolir el sentiment de pertinença en un lloc, es requereix d’un llarg camí d’esforços, sofriments i angoixes. Un trajecte que sempre es dóna entre fronteres culturals, identitàries, polítiques i estètiques”, afirma l’autora.

Sofia Cavalcanti Zanforlin és doctora en Comunicació i Cultura per la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), i actualment combina la docència al Programa de Postgrau en Comunicació de la Universidade Católica de Brasília, amb la tasca d’investigadora associada del NIEM, Centre Interdisciplinar d’Estudis de Migracions de la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

El llibre és el setè volum de la col·lecció Atlántica de Comunicación (Editorial UOC) amb la participació de l’InCom-UAB, sota la direcció de les investigadores Amparo Huertas Bailén (UAB) i Denise Cogo (Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil). Aquesta és una línia de treball que té com a objectiu ajudar a difondre textos acadèmics creats en l'entorn lusòfon.

Títols anteriors:
La creación está en el aire: juventudes, política, cultura y comunicación, de Alexandre Barbalho
El ciberacontecimiento: producción y semiosis, de Ronaldo Henn
Periodismo e imaginarios. Brasil, más allá de lo tropical y lo sensual, de Maria Badet
Hip-Hop, cultura y participación. La visibilidad de la juventud de las periferias urbanas, de Rosana Martins
Los cambios en el mundo del trabajo del periodista, de Roseli Figaro; pròleg i epíleg
de José Marques de Melo
Grafitis. Trazos de imaginación y espacios de encuentro, de Pedro Russi

Per a més informació:

Web Editorial UOC

 

Etnopaisajes en las metrópolis brasileñas, nuevo volumen de la colección Atlántica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB)

Sofia Cavalcanti Zanforlin, de la Universidade Católica de Brasília, analiza las relaciones culturales y sociales generadas en los ‘etnopaisajes’, los espacios públicos que las comunidades migrantes eligen como punto de encuentro de las grandes ciudades

Bellaterra, 02–06–2016. Con el objetivo de reflexionar sobre la comunicación vinculada a procesos de reterritorialización, en la construcción del sentimiento de pertinencia en una nueva ciudad, en el nuevo tejido social, Sofia Cavalcanti Zanforlin aporta con la obra Etnopaisajes en las metrópolis brasileñas. Migración, comunicación y sentimiento de pertenencia una aproximación teórica sobre este tema y también dos estudios de caso: el del colectivo boliviano en la Plaza Kantuta, en São Paulo, y el del Corredor da Central a Rio de Janeiro, punto de encuentro para migrantes africanos.

“Los etnopaisajes se caracterizan por estar marcados por rasgos y narrativas culturales que responden a una determinada etnicidad. Y, para alcanzar el sentimiento de pertinencia en un lugar, se requiere de un largo camino de esfuerzos, sufrimientos y angustias. Un trayecto que siempre se da entre fronteras culturales, identitarias, políticas y estéticas”, afirma la autora.

Sofia Cavalcanti Zanforlin es doctora en Comunicación y Cultura por la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), y actualmente combina la docencia en el Programa de Postgrado en Comunicación de la Universidade Católica de Brasília, con la tarea de investigadora asociada del NIEM, Centro Interdisciplinario de Estudios de Migraciones de la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

El libro es el séptimo volumen de la colección Atlántica de Comunicación (Editorial UOC) con la participación del InCom-UAB, bajo la dirección de las investigadoras Amparo Huertas Bailén (UAB) y Denise Cogo (Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil). Esta es una línea de trabajo que tiene como objetivo ayudar a difundir textos académicos creados en el entorno lusófono.

Títulos anteriores:
La creación está en el aire: juventudes, política, cultura y comunicación, de Alexandre Barbalho
El ciberacontecimiento: producción y semiosis, de Ronaldo Henn
Periodismo e imaginarios. Brasil, más allá de lo tropical y lo sensual, de Maria Badet
Hip-Hop, cultura y participación. La visibilidad de la juventud de las periferias urbanas, de Rosana Martins
Los cambios en el mundo del trabajo del periodista, de Roseli Figaro; prólogo y
epílogo de José Marques de Melo
Grafitis. Trazos de imaginación y espacios de encuentro, de Pedro Russi

Para más información:

Web Editorial UOC