Flor Micaela Ramírez Leyva i José Luis Terrón Blanco publiquen un article sobre comunicació i salut a la Revista Científica Salud Uninorte de Colòmbia

“Aproximación a los encuadres de salud en noticieros de la televisión mexicana” és el títol del l’article, que acaba de sortir publicat al volum 32, número 2, d’aquesta publicació especialitzada, que edita la Universidad del Norte, a Barranquilla, Colòmbia

Bellaterra / Barranquilla (Colòmbia), 28‒07‒2016. Els investigadors Flor Micaela Ramírez Leyva (Universidad de Guadalajara, Mèxic) i José Luis Terrón Blanco (director del grup Comunicació i Salut de l’InCom-UAB) publiquen l’article “Aproximación a los encuadres de salud en noticieros de la televisión mexicana” a l’últim número de la Revista Científica Salud Uninorte.

L’objectiu d’aquest article és mostrar com tres informatius de la televisió mexicana (TVAzteca, Televisa i C7) aborden el tòpic de la salut. Els resultats de la investigació mostren l’existència d’una reduïda agenda centrada en la prevenció de malalties infectocontagioses i en el tractament clínic de problemes biomèdics (físics i fisiològics) de salut. També es pot destacar la major freqüència d’informacions institucionals distribuïdes per la Secretaria de Salut i de l’IMMS (de Mèxic). Els autors suggereixen que els informatius haurien d’ampliar la cobertura temàtica i territorial dels assumptes i les perspectives sobre salut, sense oblidar que s’hauria d’informar de forma intangible i, al mateix temps, de manera rigorosa. Per una altra banda, apunten com a necessari incorporar la perspectiva de gènere en les informacions sobre salut, ara per ara pràcticament inexistent.

Accés al resum de l’article:

RAMÍREZ LEYVA, Micaela; TERRÓN, José Luis (2016): “Aproximación a los encuadres de salud en noticieros de la televisión mexicana” [En línia]. Revista Científica Salud Uninorte [Barranquilla, Colòmbia], vol. 32, núm. 2.

 

Flor Micaela Ramírez Leyva y José Luis Terrón Blanco publican un artículo sobre comunicación y salud en la Revista Científica Salud Uninorte de Colombia

“Aproximación a los encuadres de salud en noticieros de la televisión mexicana” es el título del artículo, que acaba de salir publicado en el volumen 32, número 2, de esta publicación especializada que edita la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia

Bellaterra / Barranquilla (Colombia), 28‒07‒2016. Los investigadores Flor Micaela Ramírez Leyva (Universidad de Guadalajara, México) y José Luis Terrón Blanco (director del grupo Comunicación y Salud del InCom-UAB) publican el artículo “Aproximación a los encuadres de salud en noticieros de la televisión mexicana” en el último número de la Revista Científica Salud Uninorte.

El objetivo de este artículo es mostrar cómo tres informativos de la televisión mexicana (TVAzteca, Televisa y C7) abordan el tópico de la salud. Los resultados de la investigación muestran la existencia de una reducida agenda centrada en la prevención de enfermedades infecto-contagiosas y en el tratamiento clínico de problemas biomédicos (físicos y fisiológicos) de salud. También cabe destacar la mayor frecuencia de informaciones institucionales distribuidas por la Secretaría de Salud y del IMSS (de México). Los autores sugieren que los informativos deberían ampliar la cobertura temática y territorial de los asuntos y las perspectivas sobre salud, sin olvidar que se debe informar de forma inteligible a la par que de manera rigurosa. Por otra parte, apuntan como necesario incorporar la perspectiva de género en las informaciones sobre salud, hoy por hoy prácticamente inexistente.

Acceso al resumen del artículo:

RAMÍREZ LEYVA, Micaela; TERRÓN, José Luis (2016): “Aproximación a los encuadres de salud en noticieros de la televisión mexicana” [En línea]. Revista Científica Salud Uninorte [Barranquilla, Colombia], vol. 32, núm. 2.