Gabriela Marques Gonçalves, co-autora de l’article “A Pandemia da COVID-19 e a Potencialização das Desigualdades: Comunidades Ciganas e Meios de Comunicação”

La revista Comunicação E Sociedade  publica al seu volum 42 (2022) l’article “A Pandemia da COVID-19 e a Potencialização das Desigualdades: Comunidades Ciganas e Meios de Comunicação”, firmat per Gabriela Marques Gonçalvez, investigadora col·laboradora al nostre centre de recerca, al costat de Aluízio de Azevedo Silva Júnior, del Centro de Estudos das Migrações e Relações Interculturais (Universidade Aberta de Lisboa).

El document tracta sobre el poble gità, una minoria històricament exclosa, invisible i perseguida. L’objectiu és reflexionar i conèixer la manera en que la comunitat gitana està sent impactada per la pandèmia Covid-19, a partir de l’anàlisi de l’àrea comunicació i salut. El poble gità pateix múltiples opressions i la comunicació també juga un paper important. El treball destaca com la pandèmia ha fet sorgir de nou els estereotips històrics, reforçant les relacions en desigualtat. El document presenta un estudi de la informació periodística publicada l’any 2020 als diaris O Popular (Brasil) i l’ABC (Espanya).

de Azevedo Silva Júnior, A., & Marques Gonçalves, G. . (2022). A Pandemia da COVID-19 e a Potencialização das Desigualdades: Comunidades Ciganas e Meios de Comunicação. Comunicação E Sociedade42, 259–273. https://doi.org/10.17231/comsoc.42(2022).3825