Irene Masdeu Torruella continua com a Tècnica de Suport a la Recerca al nostre centre

Irene Masdeu Torruella es va incorporar a l’equip InCom-UAB com a Tècnica Mitjana de Suport a la Recerca arran de la posada en marxa del projecte «La comunitat xinesa davant el discurs d’odi durant la pandèmia de la Covid-19»(Ref.ICI01521_00001/2021), finançat per l’ICIP (Institut Català per la Pau). Al llarg del 2022, Irene Masdeu ha desenvolupat el treball de camp corresponent a aquest estudi. En concret, ha realitzat 20 entrevistes a persones migrants, descendents i estudiants xinesos que van viure la pandèmia a Catalunya.

El seu contracte ha estat prorrogat per dos anys més amb motiu de la seva participació al projecte “Polarización social e interculturalidad: el seguimiento de la actualidad política por parte de la juventud migrante y autóctona desde una mirada interseccional” (Ref. PID2021-125032OB-I00), que es desenvolupa entre 2022 i 2025,  gràcies a l’ajut rebut al  marc de la convocatòria competitiva Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 – Modalidad: Investigación Orientada Tipo B, del Plan Nacional I + D (Ministerio de Ciencia e Innovación). En aquest cas, Irene Masdeu Torruella també col·laborarà en el desenvolupament del treball de camp, on es té previst realitzar entrevistes i focus groups amb joves migrants i autòctons.

Irene Masdeu Torruella (Breu Currículum): Doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesis sobre mobilitat, retorn i vincles transnacionals en el context de la migració xinesa a l’Estat Espanyol. És llicenciada en Antropologia Social per la UAB i en Història de l’Art per la Universitat de Girona. Forma part del grup de recerca de la UAB InterÀsia i el nou sistema internacional: Societat, politica i cultura. Entre 2011 i 2014 va realitzar estades de recerca a la Universitat de Xiamen (Fujian) i va dur a terme un extensiu treball de camp etnogràfic a Qingtian (Zhejiang), la principal zona d’origen de la migració xinesa a l’Estat Espanyol.

Fotografia (equip del projecte Ref.ICI01521_00001/2021): Luiz Peres, Amelia Sáiz, Amparo Huertas, Irene Masdeu i Joquín Beltran (esquerra a dreta)