Gabriela Marques participa en el congrés internacional IBERCOM 2017

La ponència de Gabriela Marques, "La identidad gitana en Barcelona y los medios de comunicación", recull part del treball que està desenvolupant en el marc de la seva tesi doctoral, dirigida per Amparo Huertas Bailén

Bellaterra / Lisboa, 17-10-2017. Gabriela Marques, membre de l’InCom-UAB, presentarà una ponència en el XV Congreso Internacional IBERCOM, que se celebrarà entre el 16 i el 18 de novembre del 2017 a la Universidade Católica Portuguesa (FCH-UCP), Lisboa (Portugal). Marques exposarà part del treball que està desenvolupant en el marc de la seva tesi doctoral, inscrita al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB i dirigida per Amparo Huertas Bailén. El text, titulat "La identidad gitana en Barcelona y los medios de comunicación", ha estat aprovat per formar part de la secció temàtica "Comunicació i Identitats Culturals".

En la seva exposició, Marques farà breu repàs de la historia de la població gitana a Catalunya. A continuació, abordarà la manera en què la premsa espanyola ha representat aquest grup social i, per acabar, contrastarà la representació mediàtica amb les opinions del propi col·lectiu a partir del treball de camp que està desenvolupant per a la seva tesi doctoral sobre el consum cultural de la població gitana resident a la ciutat de Barcelona, basat en entrevistes estructurades.

Per a més informació:

Web Congrés IBERCOM 2017

 

Gabriela Marques participa en el congreso internacional IBERCOM 2017

La ponencia de Gabriela Marques, "La identidad gitana en Barcelona y los medios de comunicación", recoge parte del trabajo que está desarrollando en el marco de su tesis doctoral, dirigida por Amparo Huertas Bailén

Bellaterra / Lisboa, 17-10-2017. Gabriela Marques, miembro del InCom-UAB, presentará una ponencia en el XV Congreso Internacional IBERCOM, que se celebrará entre el 16 y el 18 de noviembre del 2017 en la Universidade Católica Portuguesa (FCH-UCP), Lisboa (Portugal). Marques expondrá parte del trabajo que está desarrollando en el marco de su tesis doctoral, inscrita en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB y dirigida por Amparo Huertas Bailén. El texto, titulado "La identidad gitana en Barcelona y los medios de comunicación", ha sido aprobado para formar parte de la sección temática "Comunicación e Identidades Culturales".

En su exposición, Marques hará un breve repaso de la historia de la población gitana en Cataluña. A continuación, abordará el modo en que la prensa española ha representado a este grupo social y, para acabar, contrastará la representación mediática con las opiniones del propio colectivo a partir del trabajo de campo que está desarrollando para su tesis doctoral sobre el consumo cultural de la población gitana residente en la ciudad de Barcelona, basado en entrevistas semiestructuradas.

Para más información:

Web Congreso IBERCOM 2017