InfoLibre entrevista Amparo Huertas Bailén sobre la presència del diàleg polític als mitjans

El periodista Ángel Munárriz recull l’opinió de diversos especialistes sobre la polarització política arran de la crisi catalana en un reportatge publicat el 15 d’octubre de 2017 a InfoLibre. Les aportacions de la directora de l’InCom-UAB tracten sobre el tractament mediàtic

Bellaterra, 19-10-2017. El reportatge “La crisis catalana pone en la diana a los defensores del diálogo frente a la polarización”, publicat el 15 d’octubre de 2017 a InfoLibre, recull les opinions d’Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB, sobre el tractament mediàtic del diàleg polític. El text exposa idees com la progressiva consolidació d’un relat polític mediàtic basat en la superficialitat i en la banalitat, accentuada alhora per la lògica del clickbait i el titular provocador que s’expandeix a les xarxes. Huertas Bailén també assenyala la paradoxa que, tot i l’ampliació del ventall polític, en els mitjans continua dominant un tractament polaritzat, amb formats rígids —amb pràctiques com l’estricte control de la durada de les intervencions— o rodes de premsa que eviten preguntes que consoliden aquesta lògica. Sobre la definició dels públics objectius (targets) a partir del posicionament ideològic, Huertas Bailén assenyala que aquesta no és una qüestió nova. És una pràctica consolidada en la premsa i que, alhora, els mitjans audiovisuals també han assumit. Ara bé, en el cas dels mitjans de titularitat pública és especialment qüestionable.

El text, firmat per Ángel Munárriz, també recull les opinions d’Albert Balada, sociòleg i politòleg; Ignacio Sánchez-Cuenca, director de l’Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid i professor de Ciència Política; Pablo Simón, professor de Ciència Política de la Universidad Carlos III de Madrid i editor de Politikon; Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política a l’Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València; Antonio Valdecantos, catedràtic de Filosofia de la Universidad Carlos III de Madrid; i Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional a la Universidad de Sevilla.

El contingut del reportatge no està disponible en obert. Només és accessible per als socis.

Web InfoLibre

 

InfoLibre entrevista a Amparo Huertas Bailén sobre la presencia del diálogo político en los medios

El periodista Ángel Munárriz recoge la opinión de diversos especialistas sobre la polarización política a raíz de la crisis catalana en un reportaje publicado el 15 de octubre de 2017 en InfoLibre<7i>. Las aportaciones de la directora del InCom-UAB tratan sobre el tratamiento mediático

Bellaterra, 19-10-2017. El reportaje "La crisis catalana pone en la diana a los defensores del diálogo frente a la polarización", publicado el 15 de octubre de 2017 en InfoLibre, recoge las opiniones de Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB, sobre el tratamiento mediático del diálogo político. El texto expone ideas como la progresiva consolidación de un relato político mediático basado en la superficialidad y en la banalidad, acentuada ahora por la lógica del clickbait y el titular provocador que se expande en las redes. Huertas Bailén también señala la paradoja de que, a pesar de la ampliación del abanico político, en los medios continúe dominando un tratamiento polarizado, con formatos rígidos —con prácticas como el estricto control de la duración de las intervenciones— o ruedas de prensa que evitan las preguntas que afianzan esa lógica. Sobre la definición de los públicos objetivos (targets) a partir del posicionamiento ideológico, Huertas Bailén señala que esta no es una cuestión novedosa. Es una práctica consolidada en la prensa y que, ahora, los medios audiovisuales también han asumido. Ahora bien, en el caso de los medios de titularidad pública es especialmente cuestionable.

El texto, firmado por Ángel Munárriz, también recoge las opiniones de Albert Balada, sociólogo y politólogo; Ignacio Sánchez-Cuenca, director de Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor de Ciencia Política; Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid y editor de Politikon; Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia; Antonio Valdecantos, Catedrático de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid; y Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.

El contenido del reportaje no está disponible en abierto. Solo es accesible para los socios.

Web InfoLibre