José Luis Terrón, coordinador del llibre ¿Por qué la comunicación en salud es importante? Avances e investigación

José Luis Terrón, director d’SCOMlab InCom-UAB, és un dels coordinadors del llibre ¿Por qué la comunicación en salud es importante? Avances e investigación, juntament amb Daniel Catalán, de la Universidad Carlos III, i Carmen Peñafiel, de la UPV/EHU. A l’obra també participen dos investigadors més de l’InCom-UAB: Flor M. Ramírez Leyva i Leonardo Moggia

Bellaterra/Madrid, 12-06-2019. L’obra ¿Por qué la comunicación en salud es importante? Avances e investigación, coordinada per José Luis Terrón, director d’SCOMLab InCom-UAB i professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), Daniel Catalán (Universidad Carlos III) i Carmen Peñafiel (UPV/EHU), compta amb la participació d’un total de 37 investigadors de diversos països i ha estat editada per l’Editorial Aranzadi, del grup Thomson Reuters. L’obra està estructurada en 21 capítols, dividits en tres parts: Comunicació, ètica i formació en salut; Comunicació en Salut Pública i comunicació en risc; i Comunicació de les malalties cròniques i de les malalties infeccioses.

Com es recull al llibre, la comunicació en salut és un fenomen molt complex i aquesta complexitat només pot ser compresa a través d’un abordatge multidisciplinari. Per aquest motiu, aquesta obra ha estat escrita per experts i expertes de tots els àmbits professionals de la comunicació i salut, procedents de nombrosos països. En aquest sentit, l’objectiu principal és compartir aquests coneixements, així com les bones pràctiques desenvolupades per posar-les al servei de la societat.

La informació sobre salut en els mitjans de comunicació convencionals i digitals adquireix cada vegada major importància a la societat actual. D’una banda, les investigacions en l’àmbit de la comunicació i la salut tenen major repercussió social. Igualment, la ciutadania mostra interès per polítiques sanitàries, avenços científics, hàbits saludables, etètera. En aquest àmbit informatiu i sanitari flueixen continguts amb certa ‘discrepància’ i ‘desconfiança’ per la societat, com el lobby anti-vacuna i les fake news.

Aquest llibre adquireix un valor diferenciador per abordar una especialitat de la comunicació, per periodisme i la salut pública. Les especialitats exigeixen una màxima rigorositat en la generació de coneixements i precisen d’un fonament científic que pugui aportar recomanacions basades en l’evidència. Per això, s’aborda l’àrea de la comunicació en salut des de les seves diverses perspectives, incloent estudis teòrics i experimentals dels processos de comunicació i salut, proposant vies d’aplicació a individus, grups, organitzacions, comunitats i societats específiques, tant en els àmbits de la comunicació interpersonal com de masses.

A ¿Por qué la comunicación en salud es importante? Avances e investigación, juntament a José Luis Terrón, hi particpen dos investigadors més de l’InCom-UAB, Flor M Ramírez Leyva, de la Universidad de Guadalajara (Mèxic), coautora del capítol “Visibilidad de mujeres y paridad de género en las noticias sobre salud en la televisión mexicana”, i Leonardo Moggia, investigador del InCom-UAB, coautor d’“Una revisión de los originales sobre comunicación y el VIH/sida en la base de datos Scopus”.

El llibre es podrà adquirir tant en format paper com en format digital.

Para más información:

CATALÁN, Daniel; PEÑAFIEL, Carmen; TERRÓN, José Luis, coords. (2019): ¿Por qué la comunicación en salud es importante? Avances e investigación. Madrid: Editorial Aranzadi (Grup Thomson Reuters).

 

José Luis Terrón, coordinador del libro ¿Por qué la comunicación en salud es importante? Avances e investigación

José Luis Terrón, director de SCOMlab InCom-UAB, es uno de los coordinadores del libro ¿Por qué la comunicación en salud es importante? Avances e investigación, junto a Daniel Catalán, de la Universidad Carlos III, y Carmen Peñafiel, de la UPV/EHU. En la obra también participan dos investigadores más del InCom-UAB: Flor M. Ramírez Leyva y Leonardo Moggia

Bellaterra/Madrid, 12-06-2019. La obra ¿Por qué la comunicación en salud es importante? Avances e investigación, coordinada por José Luis Terrón, director de SCOMLab InCom-UAB y profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), Daniel Catalán (Universidad Carlos III) y Carmen Peñafiel (UPV/EHU), cuenta con la participación de un total de 37 investigadores de diversos países y ha sido editada por la Editorial Aranzadi, del grupo Thomson Reuters. La obra está estructurada en 21 capítulos, divididos en tres partes: Comunicación, ética y formación en salud; Comunicación en Salud Pública y comunicación en riesgo; y Comunicación de las enfermedades crónicas y de las enfermedades infecciosas.

Como se recoge en el libro, la comunicación en salud es un fenómeno muy complejo y esta complejidad sólo puede ser comprendida mediante un abordaje multidisciplinar. Por ello, esta obra ha sido escrita por expertos y expertas de todos los ámbitos profesionales de la comunicación y salud, provenientes de numerosos países. En este sentido, el objetivo principal es compartir estos conocimientos, así como las buenas prácticas desarrolladas para ponerlas al servicio de la sociedad.

La información sobre salud en los medios de comunicación convencionales y digitales cobra cada vez mayor importancia en la sociedad actual. Por otro lado, las investigaciones en el ámbito de la comunicación y la salud tienen mayor repercusión social. Igualmente, la ciudadanía muestra interés por políticas sanitarias, avances científicos, hábitos saludables, etcétera. En este ámbito informativo y sanitario fluyen contenidos con cierta ‘discrepancia’ y ‘desconfianza’ por la sociedad, como el lobby anti-vacuna y las fake news.

Este libro adquiere un valor diferenciador por abordar una especialidad de la comunicación, el periodismo y la salud pública. Las especialidades exigen una máxima rigurosidad en la generación de conocimientos y precisan de un fundamento científico que pueda aportar recomendaciones basadas en la evidencia. Para ello, se aborda el área de la comunicación en salud desde sus diferentes perspectivas, incluyendo estudios teóricos y experimentales de los procesos de comunicación y salud, proponiendo vías de aplicación a individuos, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades específicas, tanto en los ámbitos de la comunicación interpersonal como de masas.

En ¿Por qué la comunicación en salud es importante? Avances e investigación, junto a José Luis Terrón participan dos investigadores más del InCom-UAB, Flor M Ramírez Leyva, de la Universidad de Guadalajara (México), coautora del capítulo “Visibilidad de mujeres y paridad de género en las noticias sobre salud en la televisión mexicana”, y Leonardo Moggia, investigador del InCom-UAB, coautor de “Una revisión de los originales sobre comunicación y el VIH/sida en la base de datos Scopus”.

El libro se podrá adquirir tanto en formato papel como en formato digital.

Para más información:

CATALÁN, Daniel; PEÑAFIEL, Carmen; TERRÓN, José Luis, coords. (2019): ¿Por qué la comunicación en salud es importante? Avances e investigación. Madrid: Editorial Aranzadi (Grupo Thomson Reuters).