La Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB), renovada fins el 2024

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), a través de la Secció d’Educació Superior, ha aprovat la proposta envidada des de la Universitat Autònoma de Barcelona de renovació de la Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB) per al període 2020-2024, així com el nomenament d’Amparo Huertas Bailén com a nova responsable.

Bellaterra / París (França), 15-01-2021. La Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB) ha aconseguit ser renovada per un nou període de quatre anys, del 2020 al 2024, per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) a petició de la Universitat Autònoma de Barcelona i una vegada avaluat l’informe enviat. En aquest procés, donada la jubilació de María Dolores Montero el 2020, responsable anterior, també ha estat necessari renovar aquest càrrec. La UNESCO ha acceptat el nomenament d’Amparo Huertas Bailén, proposat per la Universitat Autònoma de Barcelona, una vegada avaluada la seva trajectòria docent i investigadora.

Recordem que la Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB) es va crear el 1990 i fou la primera nivell mundial especialitzada en comunicació. En l’actualitat, la Secció de la UNESCO responsable de las Càtedres UNESCO es la dedicada a l’Educació Superior.

La iniciativa Càtedres UNESCO va néixer el 1989 amb l’objectiu de concedir aquesta distinció a unitats de docència i recerca d’universitats, institucions d’ensenyament superior o centres científics que destaquessin per la seva excel·lència acadèmica i que comparteixin els objectius de la UNESCO. El principal propòsit era, i és, encoratjar la cooperació i la creació de xarxes entre universitats en mires a reforçar capacitats institucionals mitjançant l’intercanvi de coneixements i el treball conjunt. El 1992, a aquesta iniciativa se li sumà el programa UNITWIN, que avui agrupa 830 càtedres, de 110 estats membres de la UNESCO, entre les quals hi ha la Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB), i que estan agrupades en xarxes per àmbits prioritaris de la UNESCO i la seva contribució en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i en l’Agenda 2030.

Activitats a desenvolupar en el període 2020-2024

El  Màster en Comunicació LGTBI+, del qual ja està obert el període d’inscripció per al curs 2021-2022, és la principal activitat formativa. En relació amb la recerca, les temàtiques sobre les quals treballa són tecnologia, diversitat, gènere i cohesió social, àmbits que formen part de l’activitat del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB (2017 SGR 760). Sobre els contactes internacionals, es continuaran enfortint les relacions amb l’Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), de São Paulo (Brasil), a més a més d’establir nous vincles amb altres centres interuniversitaris.

Malgrat les limitacions que està imposant la pandèmia en relació amb la mobilitat i l’intercanvi presencial, en aquests moments estem treballant en diversos projectes. A tall d’exemple, podem destacar la realització d’una tesi doctoral sobre feminisme, empoderament i dones a Aràbia Saudita, a càrrec de Nadine Naser Jitan, professora al Jeddah College of Advertisting (University of Business and Technology, Aràbia Saudita) j ja hem començat a organitzar una trobada en línia sobre la representació mediàtica de les violències masclistes cap a les dones i la població LGTBI+, de la qual esperem poder informar en breu.

 

Máster en Comunicación LGTBI+