La Càtedra UNESCO de Comunicació, renovada fins l’any 2028

UNESCO ha aprovat la renovació de la Càtedra UNESCO de Comunicació fins l’any 2028. D’aquesta manera, l’acord signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la UNESCO l’any 1990 continua vigent. Coordinada per la investigadora Amparo Huertas Baillén, directora de l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB), des de la Càtedra UNESCO de Comunicació es continuarà treballant entorn el diàleg intercultural i l’educació inclusiva.

Entre les activitats previstes per aquest nou període destaca el desenvolupament del projecte  “Polarització Social i Interculturalitat: El seguiment de l’actualitat política per part de la joventut migrant i autòctona des d’una mirada interseccional” (PID2021-125032OB-I00), finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación: Proyectos de Generación de Conocimiento 2021. Del treball realitzat durant el període que ara finalitza (2020-2024), ressalta la publicació del document “Idees per a abordar la comunicació inclusiva en els estudis universitaris de comunicació”, resultat del projecte “Diàleg Brasil-Espanya per la innovació docent en comunicació inclusiva”, que va obtenir un ajut a la XXXVIII Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB (Ref. FSXXXVIII-FS07). Aquest document està disponible en obert al dipòsit digital de la UAB en aquest enllaç.

A més a més, aquest reconeixement per part de la UNESCO exigeix continuar promovent iniciatives d’intercanvi i difusió de coneixement, molt especialment al marc de la UNESCO. Amparo Huertas, com a coordinadora de la Càtedra UNESCO de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, va assistir a l’octubre de 2023 a una trobada de Càtedres UNESCO nacionals, en la que es va signar la Declaració de Córdoba, amb la que es demana un major recolzament per part de totes les institucions implicades. La trobada va estar organitzada per Càtedra UNESCO de Resolució de Conflictes, coordinada per Manuel Torres Aguilar, de la Universidad de Córdoba, i l’objectiu era compartir els projectes en marxa i enfortir els vincles (imatge de la trobada). La Càtedra UNESCO de Comunicació de la UAB té previst assistir a la següent trobada nacional, que serà al 2025 a Gran Canaria i en aquesta ocasió estarà organitzada per la Càtedra UNESCO de Turisme i desenvolupament econòmic sostenible, co-dirigida per Carmelo Javier León González i Javier de León Ledesma, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Alhora Amparo Huertas és membre d’ORBICOM (Xarxa de Càtedres UNESCO de Comunicació) i des de l’1 d’octubre de 2023 forma part del seu Comitè Consultiu. Aquest nomenament va ser ratificat, seguint el procés establert, a l’Assemblea General d’ORBICOM celebrada el 15 de desembre de 2023.